Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-07-05

tbd30 AB: Meddelande om stabiliseringsåtgärder

Carnegie Investment Bank AB (publ) ("Carnegie"), i sin roll som stabiliseringsansvarig, meddelar att stabiliseringsåtgärder utförts i tbd30 AB:s (publ) ("tbd30" eller "Bolaget") aktier som handlas på Nasdaq Stockholm.

Som offentliggjordes i samband med erbjudandet om förvärv av nyemitterade A-aktier i Bolaget och noteringen av Bolagets A-aktier på Nasdaq Stockholm ("Erbjudandet"), har Carnegie möjlighet, i egenskap av stabiliseringsansvarig, att genomföra transaktioner i syfte att hålla marknadspriset på aktierna på en nivå högre än den nivå som i annat fall kanske hade varit rådande på marknaden.

Stabiliseringstransaktioner kan komma att genomföras på Nasdaq Stockholm, OTC-marknaden eller på annat sätt, och kan komma att genomföras när som helst under perioden som börjar per första dag för handel med A-aktierna på Nasdaq Stockholm, den 24 juni 2021, och avslutas senast 30 kalenderdagar därefter. Carnegie har dock ingen skyldighet att vidta några stabiliseringsåtgärder och det finns ingen garanti för att stabiliseringsåtgärder kommer att vidtas. Under inga omständigheter kommer transaktioner att genomföras till ett högre pris än det som gällde för Erbjudandet, det vill säga 100 SEK. Stabiliseringsåtgärder, om de genomförs, kan avbrytas när som helst utan något meddelande men måste avbrytas senast inom ovannämnda 30-dagarsperiod.

Stabilisering sker genom att Carnegie har möjlighet att återköpa maximalt de 400 000 A-aktier som utgörs av övertilldelningsoptionen i Erbjudandet. A-aktier som av Carnegie förvärvas inom ramen för stabiliseringsåtgärder kommer efter att stabiliseringsperioden har löpt ut överföras till Bolaget vederlagsfritt för att innehas av Bolaget. De A-aktier som inte återköps inom ramen för stabilisering kommer att fortsätta innehas av investerare och likviden för dessa A-aktier kommer att, likt likviden från Erbjudandet, placeras på det spärrade kontot och hanteras på samma sätt som likviden från Erbjudandet. Styrelsen i Bolaget avser att inför nästkommande årsstämma den 17 september 2021 föreslå att sådana av Bolaget innehavda aktier samt tillhörande investeraroptioner 1 löses in av Bolaget.

Carnegie har, i egenskap av stabiliseringsansvarig, meddelat att stabiliseringsåtgärder har utförts i enlighet med artikel 5.4 i marknadsmissbruksförordningen (EU) 596/2014 (MAR) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052 på Nasdaq Stockholm och i den utsträckning som framgår nedan. Kontaktperson på Carnegie är Johan Flintull, johan.flintull@carnegie.se,+46 (0) 858 86 88 42.

Stabiliseringsinformation:
Emittent: tbd30 AB (publ)
Instrument: A-aktier (ISIN: SE0016075246)
Erbjudandestorlek 8 400 000 A-aktier
(inklusive
övertilldelningsoption):
Erbjudandepris: 100 SEK per A-aktie
Tradingsymbol: tbd30
Stabiliseringsansvarig: Carnegie Investment Bank AB (publ)
 
Stabiliseringstransaktioner:
Datum Antal Pris Pris Pris Valuta Handelsplats
aktier (högsta) (lägsta) (volymviktat
genomsnitt)
2021-06-24 16 492 100,00 100,00 100,00 SEK SSME
2021-06-28 10 346 100,00 100,00 100,00 SEK SSME
2021-06-29 3 339 100,00 100,00 100,00 SEK SSME
2021-06-30 2 465 100,00 100,00 100,00 SEK SSME
2021-07-01 889 100,00 100,00 100,00 SEK SSME

För mer information, vänligen kontakta:

Caesar Gezelius, ansvarig för Investor Relations
+46 708 333 136
caesar.gezelius@tbd30.se

Denna information är sådan information som tbd30 är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid den tidpunkt som anges av tbd30 ABs (publ) nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande.

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.