Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-10-28

TC TECH: ÄNNU INGEN FÖRSÄLJNING I ÅR SOM GENERERAT INTÄKTER(NY)

(Tillägg: andra stycket, justerad rubrik)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Pandemins effekter fortsatte att sätta käppar i hjulen för teknikbolaget TC Tech under tredje kvartalet. Ingen försäljning som hittills gett intäkter skedde och detsamma gällde för årets tidigare kvartal.

Den order som bolaget fått på diffusers till mini-LED-bildskärmar till en kinesisk kund uppges dock hålla tidsramen, vilket ska innebära leverans under fjärde kvartalet.

Trots intäktsutvecklingen har kostnadsbesparingar gjort att förlusten kunnat begränsas något till -4,3 miljoner på rörelsenivå (-4,9). För niomånadersperioden januari-september summerades förlusten till 10,9 miljoner kronor (-17,5).

Antalet anställda har minskat från elva till nio under det gångna året. Därutöver har konsultarvoden och andra externa kostnader kunna dras ned.

Nettokassan uppgick till 8,5 miljoner kronor vid utgången av tredje kvartalet, medan likvida medel var högre, 13,2 miljoner. Soliditeten uppgår till 65 procent (81).
Författare Direkt-SE