Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-05-18

TC Tech Sweden AB (publ): Kommuniké från årsstämma i TC TECH Sweden AB (publ)

TC TECH Sweden AB (publ) har idag hållit årsstämma på Netport, Östra
Piren i Karlshamn. Vid stämman var ca 67 % av bolagets aktier
representerade.

Vid stämman beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att
styrelsen fram till årsstämman 2018 ska bestå av sex ordinarie
ledamöter utan suppleanter. Styrelsen omvaldes i sin helhet, vilket
innebär att den även fortsättningsvis består av Peter Mattisson
(styrelsens ordförande), Per-Anders Johansson, Cecilia Jinert
Johansson, Jörgen Brandt, Sven Löfquist och Anders Lönner.

Arvode till styrelsen ska utgå i enlighet med valberedningens förslag,
vilket innebär att det totala styrelsearvodet uppgår till 350 000 kr
per år, fördelat på 100 000 kr till styrelsens ordförande och 50 000
kr till ordinarie ledamot.

Vidare beslöts att ändra bolagets bolagsordning, innebärande att
bolagets säte ändras från Karlshamns kommun till Stockholms kommun.

Slutligen beslöts att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission om
aktier, innebärande att totalt

1 100 000 nya aktier kan komma att utges under perioden fram till
nästa årsstämma. Emission ska kunna ske med och utan avvikelse från
nuvarande aktieägares företrädesrätt, och grunden för emissionskursen
vid utnyttjande av bemyndigandet ska vara aktiens marknadsvärde med
eller utan beaktande av marknadsmässig rabatt.

För mer information, kontakta:

Peter Mattisson, styrelseordförande TC TECH
Tel: 0708-55 34 34
E-post: peter.mattisson@tctech.se
www.tctech.se

Denna information är sådan information som TC TECH Sweden AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för
offentliggörande den 18 maj 2017 17.20 CET.

Om TC TECH

TC TECH utvecklar, tillverkar och säljer system som används för
replikering av nanostrukturer i plastprodukter. Grunden för
verksamheten är en egenutvecklad och patenterad induktionsteknik som
gör det möjligt att mycket snabbt och precist hetta upp och kyla ner
material. TC TECH's teknologi lämpar sig väl för plast, och bolaget
har initialt valt att fokusera på system för s.k. Light Guide Plates
(LGP), en plastskiva som sprider och fördelar ljuset från ljuskällan
bakom bildskärmar. TC TECH's system möjliggör bildskärmar som är
tunnare, ger jämnare ljusspridning samt har lägre energiförbrukning.

TC TECH's aktie är noterad på Nasdaq First North. Erik Penser Bank är
bolagets Certified Adviser.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/tc-tech-sweden-ab--publ-/r/kommunike-fran-arss...
http://mb.cision.com/Main/13421/2269245/676751.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.