Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-10

TC Tech Sweden AB (publ): Kommuniké från årsstämma i TC TECH Sweden AB (publ)

TC TECH Sweden AB (publ) har idag hållit årsstämma i NetPorts
Konferenslokal Amazonas, Biblioteksgatan 4 i Karlshamn. Vid stämman
var 54,3 % av bolagets aktier representerade.

Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningen för bolaget för
verksamhetsåret 2018 och beviljade styrelseledamöterna och
verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

Vidare beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen
fram till årsstämman 2020 ska bestå av fem ordinarie ledamöter utan
suppleanter. Styrelsen omvaldes i sin helhet, vilket innebär att den
även fortsättningsvis består av Peter Mattisson (styrelsens
ordförande), Per-Anders Johansson, Cecilia Jinert Johansson, Jörgen
Brandt och Sven Löfquist.

Arvode till styrelsen ska utgå i enlighet med valberedningens förslag,
vilket innebär att det totala styrelsearvodet uppgår till 425 000 kr
per år, fördelat på 125 000 kr till styrelsens ordförande och 75 000
kr till ordinarie ledamot.

Beslut togs att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission om
aktier, innebärande att totalt högst 1 750 000 nya aktier kan komma
att utges under perioden fram till nästa årsstämma. Emission ska
kunna ske med och utan avvikelse från nuvarande aktieägares
företrädesrätt och grunden för emissionskursen vid utnyttjande av
bemyndigandet ska vara aktiens marknadsvärde med eller utan beaktande
av marknadsmässig rabatt.

Stämman beslöt enhälligt godkänna en riktad emission av högst 250 000
teckningsoptioner, med rätt till nyteckning av aktier i Bolaget. Rätt
att teckna teckningsoptionerna tillkommer, med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt, CIMON Enterprise AB, 556545-6844, med
rätt och skyldighet att överlåta teckningsoptionerna till Bolaget.
Överteckning kan inte ske. Teckningsoptionerna ska emitteras
vederlagsfritt. Teckningsoptionerna ska därefter överlåtas till
nyckelmedarbetare i Bolaget.

För mer information, kontakta:

Peter Mattisson, styrelseordförande
Tel: 0708-55 34 34
E-post: peter.mattisson@tctech.se
www.tctech.se

Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för
offentliggörande den 10 maj 2019 8.00 CET.

Om TC TECH

TC TECH utvecklar, tillverkar och säljer system som används för
replikering av nanostrukturer i plastprodukter. Grunden för
verksamheten är en egenutvecklad och patenterad induktionsteknik som
gör det möjligt att mycket snabbt och precist hetta upp och kyla ner
material. TC TECH's teknologi lämpar sig väl för plast, och bolaget
har initialt valt att fokusera på system för s.k. Light Guide Plates
(LGP), en plastskiva som sprider och fördelar ljuset från ljuskällan
bakom bildskärmar. TC TECH's system möjliggör bildskärmar som är
tunnare, ger jämnare ljusspridning samt har lägre energiförbrukning.

TC TECH's aktie är noterad på Nasdaq First North.

Arctic Securities är Bolagets Certified Adviser, email:
certifiedadviser@arctic.com, tel: +46 844 68 61 00.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/tc-tech-sweden-ab--publ-/r/kommunike-fran-ars...
https://mb.cision.com/Main/13421/2808566/1041731.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.