Du är här

2017-08-25

TC Tech Sweden AB (publ): TC TECH Sweden AB (publ) lämnar delårsrapport per 30 juni 2017

Bolagets nettoomsättning uppgick till 0 tkr (0 tkr) under andra
kvartalet 2017, medan nettoresultatet uppgick till -5 869 tkr (-5 928
tkr). Under samma period uppgick kassaflödet från den löpande
verksamheten till -3 657 tkr (-4 323 tkr).

Under det första halvåret 2017 uppgick bolagets nettoomsättning till 3
141 tkr (0 tkr), och nettoresultatet till -10 262 tkr (-12 272 tkr).
Kassaflödet från den löpande verksamheten under årets första sex
månader uppgick till -7 752 tkr (-11 289 tkr).

I april godkändes TC TECHs Roll to Sheet-system (RtS) för leverans
till kund. Den nya automatiseringsutrustningen har utvecklats i nära
samarbete med kunden, och godkändes på plats i Spånga under
produktionslika förhållanden. Kunden testkör nu utrustningen för TC
TECHs räkning, även i full volymproduktion.

TC TECH har i juni genomfört en riktad nyemission om 833 333 aktier i
enlighet med det bemyndigande som beviljades av bolagets årsstämma
den 18 maj 2017. Genom emissionen har bolagets aktiekapital ökat med
66,7 tkr, samtidigt som bolaget tillförs ca 20 mkr i likvida medel.

För mer information, kontakta:

Alexander Luiga, VD, TC TECH Sweden AB (publ)
Tel: 08-788 08 01
E-post: alexander.luiga@tctech.se
www.tctech.se

Denna information är sådan information som TC TECH Sweden AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU's marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för
offentliggörande den 25 augusti 2017 kl 8.00 CET.

Om TC TECH

TC TECH utvecklar, tillverkar och säljer system som används för
replikering av nanostrukturer i plastprodukter. Grunden för
verksamheten är en egenutvecklad och patenterad induktionsteknik som
gör det möjligt att mycket snabbt och precist hetta upp och kyla ner
material. TC TECH's teknologi lämpar sig väl för plast, och bolaget
har initialt valt att fokusera på system för s.k. Light Guide Plates
(LGP), en plastskiva som sprider och fördelar ljuset från ljuskällan
bakom bildskärmar. TC TECH's system möjliggör bildskärmar som är
tunnare, ger jämnare ljusspridning samt har lägre energiförbrukning.

TC TECH's aktie är noterad på Nasdaq First North. Erik Penser Bank är
bolagets Certified Adviser.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/tc-tech-sweden-ab--publ-/r/tc-tech-sweden-ab--...
http://mb.cision.com/Main/13421/2333215/713723.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.