Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-08-10

TCECUR AB: TCECUR - delårsrapport andra kvartalet 2020

   
Nyckeltal andra kvartalet
 
- Nettoomsättningen uppgick till 42 618 tkr (45 617 tkr).
- Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till 3 377 tkr (9 tkr).
- Resultatet efter skatt uppgick till 677 tkr (-2 381 tkr).
- Resultatet per aktie efter utspädning uppgick till 0,14 kr (-0,51 kr). 
 
Väsentliga händelser under kvartalet
 
- I april anställer AWT/Comex Markus Bucher som försäljningsansvarig COO för bolagets marknader i centrala Europa.
- TC Connect bolagen i Sverige och Norge utvecklas enligt plan med god orderingång.
- AWT vinner en order på över 3 MSEK till ett ledande streaming företag i Tyskland.
 
Väsentliga händelser efter kvartalets utgång
 
- Mysec vinner en order på 5 MSEK till ICAs nya e-handelslager utanför Stockholm.
- Extra Bolagstämma fattar beslut om teckningsoptionsprogram för ledande befattningshavare.
- Liselott Byström anställs som ny CFO för koncernen, och hon beräknas tillträda sin befattning den 14 september 2020. 
 
VD har ordet
 
Andra kvartalet - stark resultatutveckling
 
Omsättningen för andra kvartalet landade på 42,6 MSEK (43,9), vilket är något lägre än samma period 2019 och beror dels på den planerade ändringen av affären i Norge och dels på att ett antal större kunder flyttat ordrar till kvartal 3 främst på grund av den pågående pandemin. Vi noterade en viss avmattning i början på kvartalet, följt av en ganska stark återhämtning i slutet på maj och under juni månad. Totalt uppgick orderingången till 40,4 MSEK vilket är 5,4 % eller 2,1 MSEK högre än motsvarande period 2019.
 
Koncernens rörelseresultat (EBITDA före av- och nedskrivningar) uppgår till 3,4 MSEK, vilket motsvarar en ökning med 3,4 MSEK jämfört med samma period 2019. EBIT uppgår till 1,3 MSEK vilket är en ökning med 3,5 MSEK. Resultatet påverkades av planerade engångskostnader på 0,7 MSEK som en följd av avveckling av hyresavtal och vissa personalkostnader i Norge som inte kunde belasta föregående kvartal. Vår bedömning är att dessa engångskostnader nu är de sista härrörande från de omfattande ändringarna av den norska verksamheten som inleddes under 2019.
 
Koncernens kassalikviditet är fortsatt god med 12,5 MSEK i kassan vid kvartalets slut.    
 
Bolagen
 
TC Connect Norge har fortsatt att framgångsrikt jobba enligt den nya strategin, med lägre volymer, lönsammare projekt med mer fokus på service och underhåll, och levererade ett positivt resultat även under kvartal 2.
 
TC Connect Sverige utvecklas väl i en marknad med högre behov av säker kommunikation. Ett ökat fokus på serviceavtal med samhällskritiska myndigheter ger goda resultat i form av återkommande intäkter.  Marknaden för säker kommunikation utvecklas väl i den pågående pandemin.
 
Mysec har utöver den meddelade affären till ICA, Brunna även landat ett antal medelstora affärer till bl.a. Domstolsverket, Botkyrka kommun, sportcenter och byggföretag. Efter en svag inledning av kvartalet, så har orderstocken nu byggts på och är vid utgången av kvartalet 25 % högre än för ett år sedan. Stabilitet och långsiktighet skapas av en god nivå på våra service-, portal- och underhållsavtal.
 
AWT har under kvartal 2 fortsatt sin internationella expansion med nya projekt. Försäljningen utanför Sverige och Norge ökar med 57 % jämfört med kvartal 1. Ett mycket erfaret och starkt internationellt säljteam har bildats under kvartalet och bearbetar nu nya prospekts för en fortsatt internationell expansion tillsammans med befintliga och nya globala kunder. Därtill etablerar AWT ett nätverk av lokala installatörer i olika världsdelar för att snabbare kunna möta kundernas behov.
 
Utsikter
 
På grund av pandemin jobbar fortfarande många av våra anställda hemifrån och våra kunder likaså. Genom att tänka nytt och jobba smartare bland annat genom s.k. remote access, har vi ett fortsatt gott samarbete med våra kunder. Det är vi mycket tacksamma för.
 
Efter en lite trög inledning på kvartal 2, främst på grund av pandemin, såg vi en bra återhämtning under den andra halvan av kvartalet och ser nu framemot ett starkare andra halvår. Vår orderstock/backlogg har växt till drygt 35,3 MSEK (35,7 MSEK) vilket är i nivå med kvartal 2, 2019. Detta trots ändrat affärsfokus i Norge på mindre och lönsammare affärer. Den totala orderstocken är 30 % högre än vid utgången av kvartal 1.
 
Det ökande behovet av säker kommunikation och säkerhetssystem ger tillväxt både inom den offentliga och privata sektorn. TCECURs nytänkande och utveckling skapar nya säkerhetslösningar där mobila lösningar, molnet, kameraövervakning och integration är några av de viktigaste trenderna, som vi jobbar med, tillsammans med våra kunder och leverantörer.
 
Klas Zetterman
VD och koncernchef TCECUR AB
 
Om TCECUR
 
TCECUR AB är en teknikorienterad säkerhetskoncern med lång historik och erfarenheter från leveranser till stora koncerner och den offentliga sektorn. TCECUR består idag av fyra dotterbolag, alla specialiserade inom olika områden av säkerhet som levererar avancerade säkerhetssystem och säker kommunikation till samhällets mest krävande kunder. Erbjudanden består av en kombination av egna produkter och lösningar, genom agenturer från världsledande producenter och återkommande tjänster och service. Koncernen består av TC Connect Norge AS, TC Connect Sweden AB, Access World Technic AB och Mysec Sweden AB.
 
Bolagets aktie är listad på NGM Nordic SME.
 
För ytterligare frågor vänligen kontakta:
Klas Zetterman, VD och koncernchef TCECUR
+ 46 739 830402
klas@tcecur.se
 
 
Denna information är sådan information som TCECUR AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 augusti 2020 kl. 14.30 CET.   

Författare TCECUR AB

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.