Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-08-27

Tectona Capital ökade hyresintäkterna med 24 procent i första halvåret

Investeringsföretaget Tectona Capital ökade hyresintäkterna under första
halvåret 2018, enligt bolagets första delårsrapport sedan noteringen på
NGM.

Omsättningen uppgick till 1,1 miljoner kronor i första halvåret, vilket kan
jämföras med 1,9 miljoner kronor under helåret 2017. Totala intäkter
uppgick till 3,2 miljoner kronor (2,2).

Hyresintäkterna för perioden blev 122 000 dollar vilket är en ökning
jämfört med första halvåret 2017 med 24 procent. Styrelsens bedömning är
att hyresintäkterna skall öka under tredje kvartalet till cirka 65 000
dollar.

Rörelseresultatet landade på 1,8 miljoner kronor (-3,2). Resultatet före
och efter skatt var 1,7 miljoner kronor (-3,4). Resultatet per aktie
uppgick till 0,12 kronor (-0,25).

Huvudorsaken till det positiva resultatet är enligt bolaget att dollarn har
stärkts kraftigt gentemot svenska kronan.

Under första halvåret har bolaget haft kostnader av engångskaraktär på
cirka 250 000 kronor. Det gäller kostnader som tagits i samband med
anslutning till NGM samt kostnader för emissionen av ett obligationslån.

Den beräknade ekonomiska vakansgraden var under första halvåret 9 procent.

"För att minska vakanser har styrelsen tagit fram en åtgärdsplan. Efter
halvåret har vakanserna varit under 3 procent vilket är Tectonas
målsättning. I något enstaka fall har hyresnivån sänkts för att bättre
anpassas emot rådande marknadsläge", uppger bolaget.

Bolagets målsättning för 2018 är att öka hyresintäkterna med över 25
procent samt minska kostnader och redovisa vinst.

"Bolaget utvärderar just nu ett par olika hyresobjekt för förvärv.
Styrelsen bedömer att resultatet från verksamheten kan öka väsentligt då
bolaget växer vid kommande förvärv eftersom de totala kostnaderna för
bolaget inte kommer att öka i samma takt som intäkterna. Fler hyresobjekt
är mycket viktigt för att öka lönsamhetsnivån i bolaget", uppger Tectona.

Bolagets vd Johan Skålén bedömer att marknaden för fastigheter samt
marknaden för uthyrning av bostäder i Panama City har mattats av under
första halvåret 2018. Samtidigt har bolaget lyckats behålla hyresgäster och
minskat vakanserna bland företagets. En åtgärd har varit att i några fall
sänka hyran en aning för att bättre anpassas för rådande marknadssituation.

Anton Wilén
anton.wilen@finwire.se, 0765-46 64 41
Nyhetsbyrån Finwire

-----------------------------------------------------------
http://mb.cision.com/Main/15782/2601397/897919.pdf

Författare Finwire Smallcap

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.