Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-01

TEL: Endring i styret til Telenor ASA

René Richard Obermann vil fratre som styremedlem i Telenor ASA den første august
2019.

På grunn av andre forpliktelser har René Richard Obermann valgt å trekke seg fra
styret den første august 2019. Obermann har vært styremedlem i Telenor ASA siden
januar 2018.

Når Obermann fratrer vil styret til Telenor ASA bestå av:
o Gunn Wærsted (styreleder)
o Jørgen Kildahl
o Jacob Aqraou
o Sally Davis
o Jon Erik Reinhardsen
o Grethe Viksaas
o Jan Otto Eriksen (ansattrepresentant)
o Espen Smistad (ansattrepresentant)
o Anita Helen Steine (ansattrepresentant)

Kontakt:
Bjørn Erik Næss
Leder av Bedriftsforsamlingen og Nominasjonskomiteen i Telenor ASA
Mobil: 41 50 52 01

Cathrine Stang Lund
Kommunikasjonssjef
Telenor ASA
Epost: cathrine-stang.lund@telenor.com
Mobil: +65 97 23 17 53

Source Url: https://newsweb.oslobors.no/message/482084

Författare OSE News