Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-04

TEL: Innstilling til valg av styremedlemmer i Telenor ASA

Nominasjonskomiteen i Telenor ASA har avgitt sin innstilling til
bedriftsforsamlingen i Telenor ASA til valg av medlemmer av styret i Telenor
ASA.

Følgende styremedlems funksjonstid utløper i 2020: Jacob Aqraou ble først valgt
av bedriftsforsamlingen 11. mai 2016 og gjenvalgt av bedriftsforsamlingen 2. mai
2018 for en periode på to år. Nominasjonskomiteen har i sin innstilling til
bedriftsforsamlingen innstilt Jacob Aqraou til gjenvalg som styremedlem i
Telenor ASA med virkning fra 11. mai 2020 for en periode på inntil to år.

Nominasjonskomiteen har videre i sin innstilling til bedriftsforsamlingen
innstilt Astrid Simonsen Joos og Pieter Cornelis Knook til valg som nye
styremedlemmer i Telenor ASA med virkning fra 11. mai 2020 for en periode på
inntil to år. René Richard Obermann valgte å tre ut av styret i august 2019.
Grethe Viksaas trer ut av styret med virkning fra 11. mai 2020.

Styret i Telenor ASA skal i henhold til selskapets vedtekter bestå av minst fem
og maksimum tretten medlemmer. Det følger av nominasjonskomiteens innstilling at
styret vil bestå av ti medlemmer, inkludert de tre ansattvalgte medlemmene.

Bakgrunn

Nominasjonskomiteen i Telenor ASA er vedtektsfestet i selskapets vedtekter § 9.
Nominasjonskomiteen består av følgende medlemmer: Bjørn Erik Næss (komiteens
leder), Jan Tore Føsund, Lars Tronsgaard and Marianne Bergmann Røren.

Bedriftsforsamlingen velger styremedlemmer og styreleder i Telenor ASA. Én av
nominasjonskomiteens oppgaver er å avgi innstilling til bedriftsforsamlingen om
valg av aksjonærvalgte medlemmer til styret i Telenor ASA (vedtektene § 9).

Nominasjonskomiteens innstilling til selskapets bedriftsforsamling er utarbeidet
i tråd med vedtektene, instruks for nominasjonskomiteen i Telenor ASA og Norsk
anbefaling for eierstyring og selskapsledelse. Selskapet har på sine nettsider
publisert informasjon om nominasjonskomiteens sammensetning, kontaktinformasjon
og oppfordring til aksjonærer om å gi innspill til nominasjonskomiteen:
www.telenor.com/en/about-us/ corporate-governance/nominationcommittee

Nominasjonskomiteen har i sitt arbeid med nominasjon av kandidater vurdert
aksjonærfellesskapets interesser og selskapets behov. Telenor er et av Norges
ledende selskaper og en stor internasjonal telekomoperatør, med store deler av
virksomheten utenfor Norge i markeder under endring og i fremvoksende markeder.
Nominasjonskomiteen har vurdert styrets samlede kompetanse ut fra selskapets
stilling og strategi fremover. Nominasjonskomiteen har videre vurdert en rekke
kriterier ved sammensetningen av styret, herunder relevant kompetanse, kapasitet
og mangfold med hensyn til bakgrunn, ekspertise og kjønnsbalanse. Styrets
egenevalueringsrapport er vektlagt og behandlet særskilt av komiteen.
Nominasjonskomiteen har hatt kontakt med aksjeeiere, styremedlemmene, ledelsen
og, der relevant, med medlemmer av bedriftsforsamlingen, i sitt arbeid.
Valgkomiteen vurderer styret i Telenor ASA som godt og velfungerende. Hensynet
til kontinuitet samt fortsatt behov for kompetanse innen områder som telekom,
digital-/teknologikompetanse, internasjonalt perspektiv og kundefokus. Styrets
samlede kompetanse er vektlagt ved nominasjonskomiteens innstilling til
bedriftsforsamlingen.

Informasjon om styrets arbeid, inkludert styremøter og gjennomsnittlig
deltakelse i 2019, finnes i Telenor ASAs Rapport om eierstyring og
selskapsledelse
(https://www.telenor.com/no/investorer/rapporter/eierstyring-og-selskapsl...
).

Hver av kandidatene har bekreftet at de er kandidater til det verv de er
foreslått til og at de er uavhengige av ledende ansatte i Telenor ASA og
vesentlige forretningsforbindelser.

Opplysninger om kandidatene:

Jacob Aqraou
Utnevnt: 11. mai 2016, gjenvalgt 2. mai 2018 for en periode på inntil to år
Komité: Leder av Innovation and Technology Committee og medlem av Risk and Audit
Committee
Aksjer i Telenor ASA: 10 000 per 30. april 2020
Personalia: Født 1972 i Danmark. Bosatt i Danmark.
Bakgrunn: Aqraou har hatt en lang karriere i eBay, inkludert stillingen som
Senior Vice President i Europa, Midtøsten og Afrika, og som leder i eBays
rubrikkannonsevirksomhet. Før han begynte i eBay i 2002, etablerte Aqraou
selskapet Finexia. Aqraou har også erfaring fra investeringsbank og som
ledelseskonsulent.
Utdanning: Aqraou har en mastergrad i finans og regnskap fra Copenhagen Business
School og en Master i Business Administration fra Harvard Business School.
Nominert til gjenvalg

Pieter Cornelis Knook
Aksjer i Telenor ASA: 0 per 30. april 2020
Personalia: Født 1958. Bosatt i London, UK.
Bakgrunn: Pieter Knook har omfattende internasjonal erfaring innen salg,
markedsføring og produktutvikling fra multinasjonale teknologiselskaper,
herunder en rekke lederstillinger i Microsoft fra 1990 til 2008. Knook var
President for Microsoft Asia fra 1997 to 2001. Knook var Internet Services
Director for Vodafone fra 2008 to 2010 og var Visiting Professor of Innovation
ved universitetet i Cambridge. Knook er Industrial Advisor i HIG Europe.
Andre styreverv: Styremedlem i Alpha 10X (Paris, Frankrike), styreleder i LINX -
The London Internet Exchange (London, UK), styreleder i Altitute Angel (Reading,
UK), styremedlem i Bio-Key (New Jersey, USA) og nestleder i styret i Pulsant
(Maidenhead, UK). Tidligere styreverv inkluderer styremedlem i TDC fra 2013 -
mai 2018.
Utdanning: Knook har en MA i Electrical Sciences fra universitetet i Cambridge.
Nominert til valg (nytt medlem)

Astrid Simonsen Joos
Aksjer i Telenor ASA: 0 per 30. april 2020
Personalia: Født 1973 i Norge. Bosatt i Danmark.
Bakgrunn: Simonsen Joos har omfattende erfaring innen digital,
salg/markedsføring, forretningsutvikling og ledelse gjennom 20 år innen
software-industri og digital forretningsutvikling. Simonsen Joos har siden 2019
hatt rollen som Global Chief Digital Officer and Head of Transformation i
Signify (tidligere Philips Lighting). Før dette var Simonsen Joos CEO i Signify
i Norden i en periode på fem år. Simonsen Joos har hatt flere lederstillinger i
Microsoft og har også vært CEO i Creuna Denmark, et digital byrå.
Andre styreverv: Styremedlem i Nordea Invest (København, Denmark).
Utdanning: Simonsen Joos har en M.Sc i Business and Economics fra BI Norwegian
Business School, og en Master of Management Program innen eMarketing fra BI
Norwegian Business School.
Nominert til valg (nytt medlem)

Valg til styret i Telenor ASA finner sted i selskapets bedriftsforsamling som
avholdes etter selskapets generalforsamling mandag 11. mai 2020.

Kontakt: Bjørn Erik Næss, leder av bedriftsforsamlingen og nominasjonskomiteen i
Telenor ASA, mobil: +47 415 03 201

Investor relations:
Øystein Myrvold +47 99230460
Kristine Devold +47 90050780

Source Url: https://newsweb.oslobors.no/message/504539

Författare OSE News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.