Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-06

Tele2 AB: Årsstämma 2019

Stockholm - Tele2 AB ("Tele2") (Nasdaq Stockholm: TEL2 A och TEL2 B)
tillkännagav idag att dagens årsstämma röstade för att stödja
samtliga förslag som styrelsen och valberedningen presenterade vid
stämman.

Årsstämman omvalde styrelseledamöterna Andrew Barron, Anders Björkman,
Georgi Ganev, Cynthia Gordon, Eva Lindqvist, Lars-Åke Norling och
Carla Smits-Nusteling valdes som ny styrelseordförande.

Årsstämman beslutade att omvälja Deloitte som bolagets revisor för
tiden intill slutet av årsstämman 2020. Pontus Pålsson kommer att
fortsätta som huvudansvarig revisor.

Årsstämman fastställde årsredovisningen för 2018 och beslutade om en
utdelning om 4,40 kronor per aktie att utbetalas i två lika stora
delar om 2,20 kronor per aktie. Som avstämningsdagar för den första
utdelningen fastställdes onsdagen den 8 maj 2019 och för den andra
utdelningen onsdagen den 2 oktober 2019. Utdelningen beräknas kunna
utbetalas till aktieägarna måndagen den 13 maj 2019 respektive
måndagen den 7 oktober 2019.

Årsstämman beviljade styrelsen och de verkställande direktörerna
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

Årsstämman beslutade även att:

· godkänna arvoden till styrelsen och revisorn,
· godkänna riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare,
· anta ett mål- och prestationsbaserat incitamentsprogram (LTI
2019), innefattande beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta
om nyemission av högst 2 040 000 C-aktier och återköpa samtliga
C-aktier i bolaget, beslut om att överlåta högst 2 100 000 egna
B-aktier till deltagarna i programmet, samt bemyndiga styrelsen att
besluta om att sälja egna B-aktier i syfte att täcka kostnader i
förhållande till Tele2s långsiktiga incitamentsprogram LTI 2017 - LTI
2019,

· bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid
ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att återköpa sammanlagt
så många A- och/eller B-aktier, att Tele2s innehav vid var tid inte
överstiger 10 procent av samtliga aktier i Tele2, samt

· avslå förslag från aktieägare.
Vid det konstituerande styrelsemötet som hölls efter årsstämman utsågs
ett revisionsutskott och ett ersättningsutskott. Eva Lindqvist utsågs
till ordförande i revisionsutskottet och Lars-Åke Norling, Cynthia
Gordon och Carla Smits-Nusteling utsågs till medlemmar i
revisionsutskottet. Andrew Barron utsågs till ordförande i
ersättningsutskottet och Lars-Åke Norling och Anders Björkman utsågs
till medlemmar i ersättningsutskottet. Vidare utsågs Andrew Barron
till vice ordförande i styrelsen.

För mer information, vänligen kontakta:
Joel Ibson, Head of Corporate Communications, Tel: +46 766 26 44 00
Erik Strandin Pers, Head of Investor Relations, Tel: +46 733 41 41 88
_________________________________________________________________________

TELE2'S MISSION IS TO FEARLESSLY LIBERATE PEOPLE TO LIVE A MORE
CONNECTED LIFE. Vi ska vara den integrerade utmanaren som erbjuder
snabb uppkoppling, data och videoinnehåll - oavsett tid och plats.
Ända sedan Tele2 grundades 1993 har vi fortsatt att utmana rådande
normer och dammiga monopol. Idag möjliggör våra prisbelönta nätverk
mobil- och fasttelefoni, bredband, datanät, TV, streaming och globala
IoT-tjänster för miljontals kunder. Vi driver tillväxt genom
kundnöjdhet och smarta kombinerade erbjudanden. Tele2 är sedan 1996
noterat på Nasdaq Stockholm. Under 2018 omsatte bolaget 30 miljarder
kronor, med en justerad EBITDA på 9 miljarder kronor. För de senaste
nyheterna och finansiella definitioner, vänligen se vår hemsida
www.tele2.com.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/tele2-ab/r/arsstamma-2019,c2804813
https://mb.cision.com/Main/3372/2804813/1038252.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.