Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-09-21

Tele2 AB: Beslut vid extra bolagsstämma i Tele2

Stockholm - Tele2 AB (publ), ("Tele2" eller "Bolaget"), (Nasdaq
Stockholm: TEL2 A och TEL2 B), tillkännagav idag att dagens extra
bolagsstämma godkände fusionsplanen avseende fusionen med Com Hem
Holding AB (publ) ("Com Hem"), beslutade om emission av
fusionsvederlaget samt beslutade i enlighet med valberedningens
förslag om ytterligare styrelseledamöter.

Extra bolagsstämman beslutade att godkänna fusionsplanen som antogs av
styrelserna för Tele2 och Com Hem den 9 januari 2018, enligt vilken
fusionen sker genom absorption med Tele2 som övertagande bolag och
Com Hem som överlåtande bolag. Enligt fusionsplanen har
utbytesrelationen för fusionsvederlaget bestämts till att en aktie i
Com Hem byts mot 1,0374 nya B-aktier i Tele2 och 37,02 kronor i
kontanter. Beslutet är villkorat av att registrering av fusionen
mellan Tele2 och Com Hem sker hos Bolagsverket. Registrering av
fusionen hos Bolagsverket är villkorat av villkoren i fusionsplanen,
bland annat att alla tillstånd och godkännanden från
konkurrensmyndigheterna som är nödvändiga för fusionen har erhållits.
Fusionen förväntas registreras av Bolagsverket under fjärde kvartalet
2018 och resulterar i upplösningen av Com Hem varigenom alla Com Hems
tillgångar och skulder kommer att övergå till Tele2.

Vidare beslutade extra bolagsstämman om emission av fusionsvederlaget
innebärande emission av 183 441 585 nya B-aktier i Tele2. Berättigade
att erhålla de nyemitterade B-aktierna ska vara aktieägare som är
upptagna i Com Hems aktiebok per dagen för Bolagsverkets registrering
av fusionen. Redovisning av fusionsvederlaget kommer att ske efter
Bolagsverkets registrering av fusionen.

Extra bolagsstämman valde Lars-Åke Norling till ny styrelseledamot med
verkan från den extra bolagsstämman och Andrew Barron och Eva
Lindqvist (som idag är styrelseledamöter i Com Hem) till nya
styrelseledamöter med verkan från det att fusionen har registrerats
av Bolagsverket. Vid det konstituerande styrelsemötet som hölls efter
extra bolagsstämman utsågs Lars-Åke Norling till ny medlem i
revisionsutskottet och ersättningsutskottet.

En detaljerad tidplan för genomförandet av fusionen med Com Hem kommer
att kommuniceras så snart som, och förutsatt att, samtliga
erforderliga tillstånd och godkännanden från konkurrensmyndigheter
som är nödvändiga för fusionen har erhållits.

Informationen lämnades för offentliggörande den 21 september 2018 kl.
14:30.

För mer information, vänligen kontakta:
Joel Ibson, PR-ansvarig, Tele2 AB, Tel: +46 766 26 44 00
Erik Strandin Pers, IR-chef, Tele2 AB, Tel: +46 733 41 41 88
_________________________________________________________________________

TELE2 SER DET SOM SIN STÖRSTA UPPGIFT ATT GÖRA DET MÖJLIGT FÖR ALLA
ATT LEVA ETT MER UPPKOPPLAT LIV. Vi tror nämligen att det uppkopplade
livet är ett bättre liv. Vi arbetar därför för att data ska bli mer
tillgängligt för våra kunder oavsett när de behöver det eller var de
befinner sig. Ända sedan Jan Stenbeck grundade Tele2 1993 har bolaget
varit en tuff utmanare till de gamla statliga monopolen och andra
etablerade spelare. Tele2 erbjuder tjänster inom fast- och
mobiltelefoni, bredband, datanät, innehållstjänster samt globala
IoT-lösningar. Våra 17 miljoner kunder i åtta länder njuter av en
fantastisk trådlös upplevelse genom våra prisbelönta nätverk. Tele2
är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 1996. Under 2017 omsatte bolaget
25 miljarder kronor och presenterade en justerad EBITDA på 6,4
miljarder kronor. För finansiella definitioner, vänligen se sista
sidorna i årsredovisningen 2017. Följ @Tele2group på Twitter för de
senaste uppdateringarna.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/tele2-ab/r/beslut-vid-extra-bolagsstamma-i-tel...
http://mb.cision.com/Main/3372/2624604/913620.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.