Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-13

Tele2 AB: Omräknad rapporterad nettoomsättning utan effekt på vinst eller kassaflöde

Stockholm - Tele2 AB (Tele2) (Nasdaq Stockholm: TEL2 A och TEL2 B)
justerar tidigare rapporterad nettoomsättning för samägda företag,
vilket resulterar i 599 miljoner kronor minskad nettoomsättning för
helåret 2017, samt 441 miljoner kronor minskad nettoomsättning för de
första nio månaderna 2018. Omräkningen har ingen effekt på resultat
eller kassaflöde.

Tele2s resultaträkning har justerats retroaktivt för intäkter från
samägda företag och tillhörande kostnader till ägarna, som tidigare
inte har eliminerats fullt ut. Effekterna av justeringarna för
helåret 2017 var en minskning av nettoomsättningen respektive
kostnaderna på 599 miljoner kronor, vilket representerar cirka 2,7
procent av nettoomsättningen som Tele2 tidigare har rapporterat för
2017. Justeringarna för perioden 1 januari 2018 till 30 september
2018 innebar en minskning av nettoomsättningen respektive kostnaderna
på 441 miljoner kronor, vilket representerar cirka 2,6 procent av
nettoomsättningen som Tele2 har rapporterat tidigare för denna
period.

Justeringen publiceras i Not 10 i Tele2s kvartalsrapport för fjärde
kvartalet 2018 som från och med idag finns tillgänglig på
www.tele2.com.

För mer information, vänligen kontakta:
Joel Ibson, Head of Corporate Communications, Tele2 AB, Tel: +46 766
26 44 00

Erik Strandin Pers, Head of Investor Relations, Tele2 AB, Tel: +46 733
41 41 88

Denna information är sådan information som Tele2 AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 13 februari 2019
kl. 07:00 CET.

_________________________________________________________________________

TELE2'S MISSION IS TO FEARLESSLY LIBERATE PEOPLE TO LIVE A MORE
CONNECTED LIFE. Vi ska vara den integrerade utmanaren som erbjuder
snabb uppkoppling, data och videoinnehåll - oavsett tid och plats.
Ända sedan Tele2 grundades 1993 har vi fortsatt att utmana rådande
normer och dammiga monopol. Idag möjliggör våra prisbelönta nätverk
mobil- och fasttelefoni, bredband, datanät, TV, streaming och globala
IoT-tjänster för miljontals kunder. Vi driver tillväxt genom
kundnöjdhet och smarta kombinerade erbjudanden. Tele2 är sedan 1996
noterat på Nasdaq Stockholm. Under 2018 omsatte bolaget 30 miljarder
kronor, med en justerad EBITDA på 9 miljarder kronor. För de senaste
nyheterna och finansiella definitioner, vänligen se vår hemsida
www.tele2.com.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/tele2-ab/r/omraknad-rapporterad-nettoomsattnin...
https://mb.cision.com/Main/3372/2739628/990038.pdf

Författare Cision