Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-05-12

Tele2 AB: Pressmeddelande årsstämma 2014

Stockholm - Tele2 AB (Tele2) (NASDAQ OMX Stockholm: TEL2 A och TEL2 B)
tillkännagav idag att dagens årsstämma röstade för att stödja
samtliga förslag som styrelsen och valberedningen presenterade vid
stämman.

Årsstämman omvalde styrelseledamöterna Lars Berg, Mia Brunell Livfors,
Erik Mitteregger, Mike Parton, Carla Smits-Nusteling och Mario
Zanotti samt valde Lorenzo Grabau och Irina Hemmers till nya
styrelseledamöter. Mike Parton omvaldes som styrelsens ordförande.

Årsstämman fastställde årsredovisningen för 2013 och beslutade om en
kontantutdelning om 4,40 kronor per aktie. Som avstämningsdag för
utdelningen fastställdes torsdagen den 15 maj 2014 och utdelningen
beräknas kunna utbetalas till aktieägarna tisdagen den 20 maj 2014.

Årsstämman beviljade styrelsen och den verkställande direktören
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2013.

Årsstämman beslutade även att:

· godkänna arvoden till styrelsen och revisorn samt ordning för
valberedningen,

· godkänna riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
samt huvudprinciperna för och omfattningen av Tele2s aktierelaterade
långsiktiga incitamentsprogram för 2014, innefattande bemyndiganden
för styrelsen att besluta om nyemission av högst 1 700 000 C-aktier
samt återköpa samtliga C-aktier i bolaget, och

· bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid
ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att återköpa sammanlagt
så många A- och/eller B-aktier, att Tele2s innehav vid var tid inte
överstiger 10 procent av samtliga aktier i Tele2.

Vid det konstituerande styrelsemötet som hölls efter årsstämman utsågs
ett revisionsutskott och ett ersättningsutskott. Carla
Smits-Nusteling utsågs till ordförande i revisionsutskottet och Erik
Mitteregger, Lorenzo Grabau och Irina Hemmers utsågs till medlemmar i
revisionsutskottet. Lars Berg utsågs till ordförande i
ersättningsutskottet och Carla Smits-Nusteling, Lorenzo Grabau och
Mike Parton utsågs till medlemmar i ersättningsutskottet.

För mer information, kontakta:
Lars Torstensson, Kommunikationschef, Tel: 0702 73 48 79
Viktor Wallström, Pressfrågor, Tel: 0703 63 53 27

TELE2 ÄR EN AV EUROPAS SNABBAST VÄXANDE TELEKOMOPERATÖRER OCH VI
ERBJUDER ALLTID VÅRA KUNDER VAD DE BEHÖVER TILL ETT LÄGRE PRIS. Vi
har 14 miljoner kunder i tio länder. Tele2 erbjuder tjänster inom
fast- och mobiltelefoni, bredband, datanät och innehållstjänster.
Ända sedan Jan Stenbeck grundade Tele2 1993 har bolaget varit en tuff
utmanare till de gamla statliga monopolen och andra etablerade
spelare. Tele2 är noterat på NASDAQ OMX sedan 1996. Under 2013
omsatte bolaget 30 miljarder kronor och presenterade ett
rörelseresultat (EBITDA) på 6 miljarder kronor.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/tele2-ab/r/pressmeddelande-arsstamma-2014,c958...
http://mb.cision.com/Main/3372/9583788/243771.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.