Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-12-28

Tele2 AB: Tele2 meddelar avsikt att utnyttja säljoption i Kazakstan

Stockholm - Tele2 AB (Tele2) (Nasdaq Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) har
idag meddelat dess avsikt att utnyttja säljoptionen som är stipulerad
i samriskbolaget mellan Tele2 och Kazakhtelecom i Kazakstan. Genom
att meddela Kazakhtelecom avsikten att utnyttja säljoptionen har
Tele2 inlett säljprocessen.

I mars 2016 offentliggjorde Tele2 slutförandet av ett samriskbolag med
Kazakhtelecom i Kazakstan. Det innebar startskottet på ett mycket
framgångsrikt samarbete som har skapat en snabbt växande
affärsverksamhet med stark lönsamhet.

Transaktionen mellan Kazakhtelecom, Telia Company och Fintur som
offentliggjordes den 12 december, i vilken Kazakhtelecom förvärvar
kontroll av Kcell, utlöser möjligheten för Tele2 att sälja sina
aktier i samriskbolaget till Kazakhtelecom, eftersom avtalet med
Kazaktelecom inkluderar sedvanliga konkurrensbestämmelser. För att
inleda processen har Tele2 idag meddelat Kazakhtelecom sin avsikt att
utnyttja säljoptionen.

Nyckelhändelser under Q4 2018:

· Den 11 december tillkännagav Kazakstans konkurrensmyndighet ett
godkännande av Kazakhtelecoms möjlighet att förvärva Tele2s aktier i
samriskbolaget, med eftergifter för att främja fortsatt konkurrens.

· Den 12 december offentliggjorde Kazakhtelecom att det har tecknat
ett avtal för att förvärva Kcell.

· Den 28 december meddelade Tele2 sin avsikt att utnyttja
säljoptionen till Kazakhtelecom.

Finansiell information
Tele2 äger 49 procent ekonomiskt intresse och 51 procent av rösterna i
samriskbolaget. Den förväntade slutliga ekonomiska ersättningen för
Tele2 kommer att reflektera 31 procent fullt utspätt ekonomiskt
intresse, med hänsyn till Asianets tilläggsköpeskilling om 18
procent, som tidigare har kommunicerats. Ett aktieägarlån från Tele2
till samriskbolaget, för närvarande 87 miljarder Kazakstanska Tenge
(omkring 2,1 miljarder svenska kronor, efter återbetalningar under
det fjärde kvartalet), ska återbetalas till fullo vid transaktionens
slutförande.

Under perioden januari-juni 2018 representerade samriskbolaget 9
procent av Tele2-koncernens intäkter, inklusive Com Hem pro forma.

Säljoptionen baseras på marknadsvärdesprincip (s.k. fair market value)
och kommer att fastslås genom en överenskommen valideringsprocess,
baserad på allmänt vedertagna metoder, inklusive oberoende externa
rådgivare.

Transaktionens slutförande förväntas ske om omkring sex månader.
Samriskbolaget (Tele2 Kazakstan) kommer att särredovisas som
avvecklad verksamhet i resultaträkningen, med retroaktiv effekt för
tidigare perioder.

Samriskbolaget kommer att drivas vidare av Tele2 till dess att
transaktionen är slutförd.

För mer information, vänligen kontakta:
Joel Ibson, Head of Corporate Communications, Tele2 AB, Tel: +46 766
26 44 00

Erik Strandin Pers, Head of Investor Relations, Tele2 AB, Tel: +46 733
41 41 88

Denna information är sådan information som Tele2 AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28 december 2018
kl. 08:45 CET.

_________________________________________________________________________

TELE2 SER DET SOM SIN STÖRSTA UPPGIFT ATT GÖRA DET MÖJLIGT FÖR ALLA
ATT LEVA ETT MER UPPKOPPLAT LIV. Vi tror nämligen att det uppkopplade
livet är ett bättre liv. Vi arbetar därför för att data ska bli mer
tillgängligt för våra kunder oavsett när de behöver det eller var de
befinner sig. Ända sedan Jan Stenbeck grundade Tele2 1993 har bolaget
varit en tuff utmanare till de gamla statliga monopolen och andra
etablerade spelare. Tele2 erbjuder tjänster inom fast- och
mobiltelefoni, bredband, datanät, innehållstjänster samt globala
IoT-lösningar. Våra 17 miljoner kunder i åtta länder njuter av en
fantastisk trådlös upplevelse genom våra prisbelönta nätverk. Tele2
är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 1996. Under 2017 omsatte bolaget
25 miljarder kronor och presenterade en justerad EBITDA på 6,4
miljarder kronor. För finansiella definitioner, vänligen se sista
sidorna i årsredovisningen 2017. Följ @Tele2group på Twitter för de
senaste uppdateringarna.

Den 5 november 2018 gick Tele2 samman med Com Hem-koncernen, en
ledande leverantör av bredband, TV, play- och telefonitjänster till
svenska hushåll och företag, med 1,45 miljoner kunder. Under 2017
omsatte Com Hem-gruppen 7,1 miljarder kronor. Det sammanslagna
bolaget kommer att publicera sin första konsoliderade kvartalsrapport
i februari 2018.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/tele2-ab/r/tele2-meddelar-avsikt-att-utnyttja-...
https://mb.cision.com/Main/3372/2708458/969464.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.