Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-06-13

Tele2 Sverige AB: Tele2 Sverige återupptar inte datalagring

Regeringens utredare Sten Heckscher presenterar i dag sin
snabbutredning om huruvida datalagring kan fortgå sedan
datalagringsdirektivet förklarats ogiltigt av EU-domstolen.
Utredningen kommer fram till att svenska operatörer bör återgå till
att datalagra med stöd av svensk lag. Tele2 Sverige återupptar inte
datalagring utan ett klargörande från Post- och telestyrelsen (PTS).

- Utredningen har gjort en annan rättslig bedömning än det svenska
operatörskollektivet, vilket förvånar oss. Det är dock komplexa
juridiska frågor varför PTS nu måste klargöra om datalagring skall
ske. Innan dess återupptar vi inte datalagringen då vi står fast vid
vår bedömning att den svenska lagen uppvisar samma brister i
integritetsskyddet som EU-direktivet, säger Stefan Backman,
chefsjurist Tele2 Sverige.

PTS har hittills inte klargjort hur svenska operatörer ska agera efter
att datalagringsdirektivet förklarats ogiltigt av EU-domstolen. Om
PTS skulle dela utredningens slutsatser så har myndigheten möjlighet
att meddela Tele2 Sverige ett formellt föreläggande att återuppta
datalagringen. Tele2 Sverige är skyldigt att följa ett sådant
eventuellt föreläggande men har då också möjligheten att begära en
rättslig prövning av datalagringsfrågan i svensk domstol.

- Det finns en etablerad rättsordning för hantering av den här sortens
rättsliga frågor och den bör följas. Vi har därför i dag skrivit till
PTS och begärt att de formellt tar ställning till huruvida
datalagring skall ske enligt svensk lag, säger Stefan Backman,
chefsjurist Tele2 Sverige.

För att ta del av Tele2 Sveriges skrivelse till PTS se bifogad fil.

Bakgrund:

· Sedan den 1 maj 2012 har operatörer varit skyldiga att spara data
och lämna ut data till brottsbekämpande myndigheter med stöd av den
svenska lagreglering som införts med stöd av det s.k.
datalagringsdirektivet

· I april 2014 ogiltigförklarades direktivet då av EU-domstolen då det
bedömdes strida mot grundläggande medborgerliga fri- och rättigheter

· Efter beslutet inledde Tele2 Sverige en analys av domen och
konsekvenserna för de svenska kraven på datalagring i lagen om
elektronisk kommunikation (LEK)

· Tele2 Sveriges bedömning är att de svenska
datalagringsbestämmelserna har samma brister som EU-domstolen funnit
avseende datalagringsdirektivet varför Tele2 Sverige, liksom Sveriges
övriga operatörer, den 14 april upphörde att datalagra uppgifter
enligt LEK.

För mer information, samt kontakt med Stefan Backman:
Oliver Carrà, Presschef Tele2 Sverige, 070-426 40 06.

TELE2 ÄR EN AV EUROPAS SNABBAST VÄXANDE TELEKOMOPERATÖRER OCH VI
ERBJUDER ALLTID VÅRA KUNDER VAD DE BEHÖVER TILL ETT LÄGRE PRIS. Vi
har 14 miljoner kunder i tio länder. Tele2 erbjuder tjänster inom
fast- och mobiltelefoni, bredband, datanät och innehållstjänster.
Ända sedan Jan Stenbeck grundade Tele2 1993 har bolaget varit en tuff
utmanare till de gamla statliga monopolen och andra etablerade
spelare. Tele2 är noterat på NASDAQ OMX sedan 1996. Under 2013
omsatte bolaget 30 miljarder kronor och presenterade ett
rörelseresultat (EBITDA) på 6 miljarder kronor.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/tele2-sverige-ab/r/tele2-sverige-aterupptar-in...
http://mb.cision.com/Public/7793/9601457/b7b4df87f8c324ca.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.