Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-06

Tele2:s årsstämma: "Stort genomslag för besparingsprogrammen redan i år"

Tele2 höll Årsstämma Måndagen den 6 maj. 203 personer var närvarande på Tele2:s årsstämma representerade 915 aktieägare. Både styrelsens avgående ordförande Georgi Ganev och Verkställande direktören Anders Nilsson föredrog året som gått.

Styrelsens ordförande inledde med att tala om de stora förändringar som fussionen med Com Hem inneburit för hela organisationen men också om de förhoppningar man har med fusionen.  Avyttringen av verksamheten i Kazakstan och fusionen med T-Mobile var viktiga milstolpar i omstruktureringen av Tele2. Satsningen på Sverige-Baltikum liksom Kroatien ingick också i den framtida mer fokuserade strategin för tele2:s verksamheter.

Han talade vidare om riskbedömningar, finansiellt, korruptionsmässigt och utifrån hållbarhetsaspekter. Han avslutade med att ge förhoppningen att tro att ComHem och Tele2 synergieffekter kommer ge tillväxt och möjligheter för tillväxt och ökade marknadsandelar.

Verkställande direktören Anders Nilsson öppehöll sig vid Tele2: strategi för tillväxt och att man istället för att som tidigare vara med på tillväxtmarknader numera fokuserar på Sverige-Baltikum och på nya koncept för större kundnöjdhet, så som olika paketlösningar, helhetssystem för kunderna som ska kunna lösa flera tjänster i ett koncept för Tele2:s kunder. Han tog också upp Tele2:s höga utdelningspolicy, 80% av vinsten men också om kommande extra utdelningar direkt till aktieägarna från verksamheten i Holland och avyttringarna i Kazakstan. Han lyfte också det viktiga besparingsprogrammen som ska sänka kostnaderna med 900 miljoner på 3 år och att 50% av detta kommer nås redan i år.

Aktiespararnas Christopher Ödmann frågade om "den nya organisation, samarbetet, fusionen med ComHem har satt sig ännu, eller om det finns delar kvar innan man kan säga att det är klart? Och att bolagsledningen förra året hade förhoppningen om att ComHem och Tele2:s olika företagskulturer skulle passa bra ihop. Har det fungerat som tänkt?"

VD Svarade att "det är en bra fråga, för vi har flyttat ihop personalmässigt men vi är inte färdiga med de olika företagskulturerna. Men trots att Tele2 startade som en motpol till Telia och ComHem är ett bolag ur Telia så har de båda kulturerna under årens lopp närmat sig varandra och vi tycker att det finns mycket i de olika kulturerna som blivit alltmer lika, t.ex. när det gäller mångfaldsfrågor."

Aktiespararna frågade också om satsningarna på relativt små länder, små marknader, Estland, Lettland, Litauen och Kroatien. Vad har dessa marknader som inte större marknader har? Finns det gemensamma nämnare som är gynnsamma för Tele2: satsningar?"

VD svarade att Baltikum och Sverige är tämligen lika varandra. Baltikum ligger nära Sverige geografiskt och verksamheterna i de baltiska länderna har gått smidigt. Det har känts lätt och nära att arbeta i Baltikum och vi har samma koncept i Sverige och Baltikum med fokusering på paketlösningar som vi tror kommer ge ökade marknadsandelar och tillväxt. Idag är 91% av Tele2:s verksamheter förlagda till Sverige och de baltiska staterna.  

 Aktiespararnas Christopher Ödmann frågade också om "Tele2 som är ett teknikbolag i dagens digitala värld borde ligga i framkant när det gäller hybridstämmor, d.v.s. möjligheten för aktieägare att kunna följa årsstämman i realtid oavsett var i världen man befinner sig men också kunna rösta på distans? På tidigare bolagsstämmor i vår har vi fått till svar att bolagen följer utvecklingen men inte vill vara först att införa aktiestämmor i realtid med röstningsrätt?"

Styrelsen ordförande Georgi Ganev svarade att "när de utmaningar som identitet och olika länders tekniska system är lösta så kommer Tele2 att vara en eller det första bolaget att införa hybridstämmor!"

En kuriositet vara att när stämman skulle rösta om incitamentsprogram så visade resultatet att 30% röstat nej och förslaget hade således fallit! Ordföranden ifrågasatte resultatet eftersom han hade fått veta att en betryggande andel över 90% hade meddelat att de skulle rösta för förslaget? Efter lite tekniskt och administrativt hanterande trodde man att alla röstdosor inte fungerat som det skulle vilket även hände på Kinneviks årsstämma tidigare på dagen.  Till slut röstade man igen och fick de erforderliga 90% för incitamentsprogrammet! 

Stämman tog 1 timma och 30 minuter

Vid pennan: Christopher Ödmann

Författare Bolagsbevakningen

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.