Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2013-08-14

Telekom: Mobiltelefonmarknad 435 miljoner enheter i 2 kv (420)

(SIX) I andra kvartalet 2013 totalt såldes 435 miljoner
mobiltelefoner totalt till slutanvändare, en ökning med 3,6
procent jämfört med 420 miljoner enheter samma kvartal
föregående år. Av dessa var antalet smartphones 225 miljoner
enheter, en ökning med 46,5 procent jämfört med 154 miljoner
enheter samma kvartal föregående år.

Det framgår av ett pressmeddelande från Gartner.

"Smartphones utgjorde 51,8 procent av mobiltelefonmarknaden i
andra kvartalet 2013, innebärande att smartphoneförsäljningen
gick om featurephoneförsäljningen för första gången", uppger
Anshul Gupta, Gartners chefsanalytiker, i pressmeddelandet.
Högst tillväxt för smartphoneförsäljningen sågs i Asia/Pacific,
Latinamerika och Östeuropa med 74,1, 55,7 respektive 31,6
procents tillväxt i årstakt i kvartalet.

Försäljningen av så kallade featurephones minskade med 21
procent i årstakt till 210 miljoner enheter i kvartalet.

Johan Eklund
johan.eklund@six-group.se
SIX News

Författare TIC