Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2023-01-31

Telekombolaget tar sig strax över förväntningarna

wysiwyg_image

Teleoperatören Tele2 redovisar en delårsrapport för det fjärde kvartalet som är något bättre än väntat. Styrelsen föreslår höjd utdelning till 6,80 kronor per aktie (6,75).

Omsättningen steg 6,1 procent till 7 454 miljoner kronor (7 028). Utfallet kan jämföras med analytikerkonsensus som bolaget har sammanställt som låg på 7 317. Organisk tillväxt var 4 procent.

Tjänsteintäkter från slutkund uppgick till 5 136 miljoner kronor (4 905), och ökade organiskt med 3 procent. Tillväxten berodde på en stark utveckling i Baltikum och för den svenska företagsverksamheten.

Ebitda-resultatet blev 2 758 miljoner kronor (2 572), med en ebitda-marginal på 37,0 procent (36,6).

Justerat ebitda-resultat uppgick till 2 833 miljoner kronor (2 690), väntat 2 781, med en justerad ebitda-marginal på 38,0 procent (38,3).

Underliggande Ebidtaal uppgick till 2 483 miljoner kronor (2 371). Organisk tillväxt var 3 procent, driven av ökade tjänsteintäkter från slutkund och kostnadsbesparingar relaterade till transformationsprogrammet.

“Vårt transformationsprogram gör också stora framsteg och vi är på god väg att nå besparingsmålet på 1 miljard kronor till mitten av 2023”, säger vd Kjell Johnsen.

Rörelseresultatet blev 1 203 miljoner kronor (1 149), väntat rörelseresultat var 1 180. Rörelsemarginalen var 16,1 procent (16,3).

Resultatet efter skatt blev 1 258 miljoner kronor (953), och per aktie 1,82 kronor (1,39). I resultatet ingår en upplösning av en skattereserv på 363 miljoner kronor relaterad till den tidigare verksamheten i Kazakstan.

“Under 2023 förväntar vi oss att vår tillväxt fortsätter och att vi levererar en låg ensiffrig intäktstillväxt. Med stöd av våra förbättringsinitiativ och intäktstillväxt förväntar vi oss dessutom att leverera en låg ensiffrig tillväxt i ebitdaal och att absorbera effekten av högre räntor och ett betydande inflationstryck på verksamheten. Det är vår tydliga ambition att återgå till en medelhög ensiffrig tillväxt i ebitdaal på medellång sikt, när dessa externa omständigheter avtar”, säger Kjell Johnsen.