Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2013-08-14

Teleoperatörer: Konkurrenskommissionär vill införa EU-reglerare

(SIX) EU:s konkurrenskommissionär Joaquín Almunia står bakom
en rapport från EU:s konkurrensmyndighet som förordar att
unionens 28 nationella tillsynsmyndigheter för telekom ersätts
av en överstatlig EU-myndighet.

Det rapporterar Financial Times.

Enligt rapporten skulle en gemensam tillsynsmyndighet vara
den mest effektiva lösningen för att få bort nationella
avvikelser.

Samtidigt noterar tidningen att en sådan reform skulle vara
kontroversiell då den dels inkräktar på vissa europeiska staters
vilja att behålla kontroll över sin nationella infrastruktur och
dels på staternas ofta lukrativa intäkter från
frekvensspekrumauktioner. Rapporten tar även upp ökat behov av
att ta bort hinder mot gränsöverskridande företagsaffärer i
telekomoperatörsektorn.

Förslaget innehåller vidare skarp kritik mot förslagen från
EU:s telekomkommissionär Neelie Kroes för att skapa en gemensam
europeisk telekommarknad. Almunias rapport stödjer idén om en
gemensam telekommarknad men påpekar att åtgärderna i Kroes plan
är "suboptimala" och visar på "bristande ambition". Förslagen om
att tillåta operatörsallianser kring så kallade roamingavgifter
ser konkurrensmyndigheten som oroande. Däremot stödjs Kroes
förslag om förbättrad spektrumtillgång.

En beslutsfattare inom telekomindustrin uppger i en kommentar
till tidningen att konkurrensövervakarens bistra svar får ses
som oroande för Kroes planer på en gemensam telekommarknad.

Johan Eklund
johan.eklund@six-group.se
SIX News

Författare TIC