Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-11-04

Teleste 1-9/2021: Oikaistu liiketulos vertailukauden tasolla, liikevaihto laski, komponenttisaatavuus rajoitti toimituksia, vahva kasvu tilauksissa.

TELESTE OYJ         OSAVUOSIKATSAUS            4.11.2021 KLO 8:30


TELESTE OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2021


OIKAISTU LIIKETULOS VERTAILUKAUDEN TASOLLA, LIIKEVAIHTO LASKI, KOMPONENTTISAATAVUUS RAJOITTI TOIMITUKSIA, VAHVA KASVU TILAUKSISSA


Heinä-syyskuu 2021

- Liikevaihto oli 32,3 (35,7) miljoonaa euroa, laskua 9,5 %
- Oikaistu liiketulos oli 2,3 (2,2) miljoonaa euroa, kasvua 2,6 %
- Liiketulos oli 2,3 (2,2) miljoonaa euroa, kasvua 2,6 %
- Osakekohtainen tulos, lopetetut toiminnot mukaan lukien, oli 0,10 (-0,38) euroa osakkeelta
- Liiketoiminnan rahavirta, lopetetut toiminnot mukaan lukien, oli 3,0 (-2,8) miljoonaa euroa
- Saadut tilaukset olivat 44,1 (29,8) miljoonaa euroa, kasvua 48,3 %
- Tilauskanta kauden lopussa oli 96,0 (73,1) miljoonaa euroa, kasvua 31,4 %


Tammi-syyskuu 2021

- Liikevaihto oli 105,1 (105,8) miljoonaa euroa, laskua 0,6 %
- Oikaistu liiketulos oli 4,9 (3,8) miljoonaa euroa, kasvua 29,5 %
- Liiketulos oli 8,1 (3,2) miljoonaa euroa, sisältäen kertaluonteisen vakuutuskorvaustuoton 3,2 miljoonaa euroa, kasvua 150,2 %
- Osakekohtainen tulos, lopetetut toiminnot mukaan lukien, oli 0,35 (-0,57) euroa osakkeelta
- Liiketoiminnan rahavirta oli 15,3 (8,5) miljoonaa euroa, kasvua 80,6 %
- Saadut tilaukset olivat 124,0 (105,7) miljoonaa euroa, kasvua 17,4 %

Tässä osavuosikatsauksessa esitetyt tuloslaskelmaan liittyvät luvut sisältävät vain jatkuvat toiminnot, jollei toisin ole erikseen mainittu. Taseeseen ja rahavirtaan liittyvät luvut sisältävät sekä jatkuvat että lopetetut toiminnot.


Näkymät vuodelle 2021 (päivitetty)

Teleste arvioi jatkuvien toimintojen vuoden 2021 liikevaihdon saavuttavan vuoden 2020 tason ja oikaistun liiketuloksen ylittävän vuoden 2020 oikaistun liiketuloksen. Vuoden 2020 jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 145,0 miljoonaa euroa ja oikaistu liiketulos 5,1 miljoonaa euroa.

Maailmanlaajuiset toimitusketjujen häiriöt ja komponenttien saatavuus ovat rajoittaneet Telesten tuotteiden toimituksia ja aiheuttavat epävarmuutta loppuvuoden toimituksiin korkeasta tilauskannasta huolimatta.


Toimitusjohtaja Jukka Rinnevaaran kommentit:

”Kolmannen vuosineljänneksen positiivisin asia oli vahvasti kasvaneet saadut tilaukset. Tilaukset kasvoivat tilaajaverkkotuotteissa sekä joukkoliikenteen informaatio- ja videovalvontaratkaisuissa. Näin ollen tilauskantamme kasvoi ennätystasolle. Sen sijaan neljänneksen liikevaihto laski vertailukaudesta kaikissa liiketoiminnoissa osittain komponenttien saatavuusongelmien, mutta myös asiakastoimitusten ajoitusten vuoksi. Liiketulos kasvoi hieman vertailukaudesta pääosin parantuneen bruttokatteen seurauksena. Liiketoiminnan rahavirta kehittyi positiivisesti. Komponenttien saatavuusongelmat olivat keskeinen haaste neljänneksen aikana ja vaikuttivat toimituskykyymme. Kohonneet rahti- ja materiaalikustannukset olemme osittain pystyneet siirtämään myyntihintoihimme. Pandemia ei ole markkina-alueillamme vielä täysin ohi, mutta liiketoiminta on asteittain normalisoitumassa elleivät uudet koronaviruksen variantit vaikeuta tilannetta uudelleen.

Tietoliikenneoperaattorit käynnistivät hajautetun verkkoarkkitehtuurin mukaisia investointeja. Lisätäkseen verkkojensa kapasiteettia merkittävät operaattorit ovat kasvattaneet myös Telesten uuden sukupolven tuotteiden tilauksia. Perinteisten HFC-teknologiatuotteiden toimitukset olivat odotetusti lievässä laskussa. Myös palveluliiketoiminnan liikevaihto laski, mutta ennustamme kysynnän piristyvän loppuvuonna. Neljänneksen aikana keskityimme strategian mukaan kehittämään teknologiamurroksen edellyttämiä kyvykkyyksiä ja resursointia. Jatkoimme erityisesti hajautetun verkkoarkkitehtuurin ja DOCSIS 4.0 -standardin mukaisten tuotteiden tuotekehitystä. Esittelimme Pohjois-Amerikan markkinoille uudet älykkäät seuraavan sukupolven vahvistimet. Uudet energiatehokkaat ja ympäristöystävälliset tuotteet ovat keskeinen osa vastuullisia ratkaisujamme verkottuneen yhteiskunnan rakentamisessa.

Videovalvonta- ja joukkoliikenteen informaatiojärjestelmissä saimme neljänneksen aikana merkittäviä uusia tilauksia keskeisiltä junavalmistajilta, joukkoliikenneoperattoreilta sekä viranomaisilta, mikä vahvisti edelleen tilauskantaamme. Maantieteellisesti merkittävimmät junaratkaisujen tilaukset toimitetaan Saksaan, Englantiin ja Kanadaan sekä videovalvontaratkaisujen jatkotilaus Lähi-itään. Ennätyskorkea tilauskanta tarjoaa hyvät edellytykset liiketoiminnan kasvulle. Tavoitteena on kannattavuuden parantaminen ja olemme yhtenä kehitystoimenpiteenä aloittaneet tuotantotilojen laajennusinvestoinnin oman tuotannon lisäämiseksi Littoisissa. Laajennus valmistuu ensi vuoden loppupuolella. Komponenttien saatavuusongelmat ja hinnankorotukset vaikuttivat myös videovalvonta- ja joukkoliikenteen informaatioratkaisujen liiketoimintaan kolmannen neljänneksen aikana.

Hyvästä tilauskannasta huolimatta kuluvan vuoden tavoitteiden saavuttamisen merkittävin riski on tuotetoimituksiin liittyvä elektroniikan komponenttien saatavuus. Arvioimme, että komponenttipula ja materiaalisaatavuuden ongelmat jatkuvat ja vaikuttavat kykyymme toimittaa tuotteita myös vuoden 2022 aikana. Jatkamme ponnisteluita tuotetoimituksiin tarvittavien komponenttien hankkimiseksi.

Kuten pörssitiedotteessa 3.11.2021 ilmoitimme, lopetan työni Telesten toimitusjohtajana kuluvan vuoden päättyessä ja jään eläkkeelle sopimuksen mukaisesti ensi vuoden aikana siirtymäkauden jälkeen. Toivotan Esa Harjulle onnea ja menestystä mielenkiintoisessa toimitusjohtajan tehtävässä. Hän tuntee pitkäaikaisena johtoryhmän jäsenenä yhtiön hyvin. Varmistamme yhdessä Esan kanssa, että vastuiden siirto tapahtuu sujuvasti.”


Konsernin liiketoiminta heinä-syyskuu 2021

Avainluvut7-9/20217-9/2020Muutos
Liikevaihto, M€32,335,7-9,5 %
Oikaistu liiketulos, M€ 1)2,32,2+2,6 %
Oikaistu liiketulos, % 1)7,1 %6,2 % 
Liiketulos, M€2,32,2+2,6 %
Liiketulos, %7,1 %6,2 % 
Kauden tulos, M€
Författare GlobeNewswire