Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-12

Telia Company: Återköp av aktier i Telia Company under vecka 32 2019

Pressmeddelande 2019-08-12

Telia Company AB (publ) (LEI-kod 213800FSR9RNDUOTXO25) har under
perioden den 5 augusti 2019 till och med den 9 augusti 2019 återköpt
sammanlagt 2 550 150 egna aktier (ISIN-kod: SE0000667925). Återköpen
har skett inom ramen för det återköpsprogram om sammanlagt 5 GSEK som
Telia Company offentliggjorde den 16 april 2019. Återköpsprogrammet,
som löper mellan den 16 april 2019 och den 28 februari 2020,
genomförs i enlighet med marknadsmissbruksförordningen (EU) 596/2014
("MAR") och EU-kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052
("Safe harbour-förordningen").

Under perioden den 5 augusti 2019 till och med den 9 augusti 2019 har
aktier i Telia Company återköpts enligt nedan.

+--------+------------------+------------------+-------------------+
|Datum | Aggregerad daglig|Viktat genomsnitts| Totalt|
| | volym (antal|-pris per dag(SEK)| transaktionsvärde|
| | aktier)| | per dag (SEK)|
+--------+------------------+------------------+-------------------+
|5 august| | | 22 795 919|
|i 2019 | 543 091| 41,9744| |
+--------+------------------+------------------+-------------------+
|6 august| | | 22 837 638|
|i 2019 | 547 903| 41,6819| |
+--------+------------------+------------------+-------------------+
|7 august| | | 22 986 358|
|i 2019 | 551 741| 41,6615| |
+--------+------------------+------------------+-------------------+
|8 august| | | 22 813 142|
|i 2019 | 547 770| 41,6473| |
+--------+------------------+------------------+-------------------+
|9 august| | | 14 846 721|
|i 2019 | 359 645| 41,2816| |
+--------+------------------+------------------+-------------------+

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av Goldman Sachs
International, England för Telia Companys räkning. Efter ovanstående
förvärv uppgår Telia Companys innehav av egna aktier per den 9
augusti 2019 till 43 573 225 aktier. Det totala antalet aktier i
Telia Company uppgår till 4 209 540 375 aktier.

Fullständig information om de genomförda transaktionerna enligt
artikel 5.3 i MAR och artikel 2.3 i Safe harbour-förordningen biläggs
detta pressmeddelande. Sedan den 16 april 2019 och till och med den 9
augusti 2019 har sammanlagt 43 573 225 aktier i Telia Company
återköpts inom ramen för detta program. Sammanlagt får återköp ske av
högst 420 954 037 aktier. För information om samtliga transaktioner i
återköpsprogrammet, se följande länk till Nasdaq Stockholms
webbplats:

http://www.nasdaqomx.com/transactions/markets/nordic/corporate-actions/s...

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Investerare
Andreas Joelsson, chef Investor Relations
Tel: +46(0)70 863 33 27
andreas.joelsson@teliacompany.com

Media
Ralf Bagner, pressansvarig
Tel: +46(0)70 338 72 48
ralf.bagner@teliacompany.com

Denna information är sådan information som Telia Company AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 12 augusti 2019 kl. 07:30 CET.

För mer information, kontakta gärna vår presstjänst: 0771 77 58 30,
besök Newsroom (http://www.teliacompany.com/sv/nyhetsrum/) och följ
oss på Twitter @Teliacompany (https://twitter.com/Teliacompany).

Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag. Våra cirka
20 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens
mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet
som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få
tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet
runt - året om. Vi har bestämt oss för att förändra it-och
telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt
huvudkontor ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm.
Läs mer på www.teliacompany.com.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/telia-company/r/aterkop-av-aktier-i-telia-com...
https://mb.cision.com/Main/40/2878806/1088352.pdf
https://mb.cision.com/Public/40/2878806/9377739ff8cc2ad0.pdf

Författare Cision News