Du är här

2018-07-20

Telia Company: Telia Company förvärvar Bonnier Broadcasting

Pressmeddelande 2018-07-20

"Helt i linje med vår strategi och ambition att erbjuda våra kunder
mer"

Telia Company förvärvar Bonnier Broadcasting, med varumärkena TV4, C
More och finländska MTV, av Bonnier AB för 9,2 GSEK på skuldfri bas,
motsvarande en EV/EBIT-multipel om 15,4x baserat på resultatet under
den senaste tolvmånadersperioden per den 31 mars 2018, eller 7,7x
inklusive förväntade synergier. I och med köpet förenas Telia
Companys ledande mobila och fasta nät med ett av Nordens mest
framgångsrika kommersiella mediehus.

- Det är en mycket viktig dag för Telia Company. Förvärvet är ett
naturligt nästa steg för att komplettera Telia Companys
kärnverksamhet, där våra miljontals kunder ger oss en mycket bra
position på marknaden. Tillsammans med TV4 ska vi erbjuda kunder och
tittare helt nya upplevelser och skapa nya affärsmöjligheter, säger
Johan Dennelind, vd och koncernchef för Telia Company. Vi har stor
respekt för vår nya roll som medieägare och kommer att värna
verksamhetens redaktionella oberoende framåt. Jag ser fram emot att
välkomna några av Nordens skickligaste tv-människor till oss,
fortsätter han.

Det pågår en genomgripande förändring av hur information och
underhållning produceras, distribueras och konsumeras. Tv och
innehåll har varit en viktig del av Telia Companys strategi sedan
2014 och företaget har framgångsrikt byggt en tv-verksamhet med cirka
1,8 miljoner hushåll som kunder. I fjol förvärvades de exklusiva
rättigheterna till den finländska ishockeyligan, Liiga. Förvärvet av
TV4, C More och MTV är strategiskt viktigt för Telia Company eftersom
det stärker företaget inom det snabbväxande området konsumtion av
rörlig bild.

- Vi är stolta över vad vi har åstadkommit med våra verksamheter inom
Bonnier Broadcasting. Telia Company, med sina ledande mobilnät och
tekniska kunnande, kommer att bli en utmärkt ägare för att utveckla
dessa verksamheter vidare, säger Tomas Franzén, vd och koncernchef
för Bonnier AB.

I och med affären bildar Telia Company ett nytt affärsområde, där både
Telias befintliga tv-verksamheter och verksamheterna inom Bonnier
Broadcasting kommer att ingå. Avsikten är att Bonnier Broadcastings
nuvarande vd Casten Almqvist blir vd för affärsområdet.

Förvärvet av Bonnier Broadcasting påverkar inte Telia Companys
återköpsprogram eller utdelningspolicy. Transaktionen förväntas
generera gradvis ökande synergier från 2020 med full effekt om 600
MSEK per år från 2022.

Transaktionen är föremål för myndighetsgodkännande och förväntas
slutföras under andra halvåret 2019.

Bonnier Broadcasting

· I Sverige består Bonnier Broadcasting av moderbolaget Bonnier
Broadcasting AB och de två affärerna reklam-tv (TV4 AB) och betal-tv
(C More Entertainment AB) med varumärkena TV4 och C More.

· Inom TV4 ryms alla TV4-kanalerna, TV4 Play samt övriga
reklamfinansierade tjänster, som Fotbollskanalen och Köket. Inom C
More ryms en streamingtjänst och ett stort antal betal-tv-kanaler.

· Finska MTV utgör också en del av organisationen, och rymmer såväl
ett fri-tv-erbjudande, som betal-tv-tjänsten C More.

· Bonnier Broadcasting, TV4, C More och MTV har cirka 1 200
anställda.

Transaktionen i korthet

· Köpeskillingen uppgår till 9,2 GSEK på skuldfri bas med en
potentiell ytterligare köpeskilling på maximalt 1 GSEK. Storleken på
den eventuella extra köpeskillingen kommer att baseras på framtida
intäkts- och EBITA-utveckling.

· Bonnier Broadcasting hade under den senaste tolvmånadersperioden
per den 31 mars 2018 intäkter om 7,5 GSEK och ett rörelseresultat om
600 MSEK. Det operationella fria kassaflödet uppgick till 300 MSEK.

· Transaktionen förväntas generera gradvis ökande synergier från
2020 med full effekt om 600 MSEK 2022.

· Transaktionen förväntas bidra med ett operationellt kassaflöde om
500 MSEK 2020.

· Integrationskostnaderna förväntas uppgå till totalt 400 MSEK under
2020-2021.

· På fristående bas, förväntas Bonnier Broadcasting att bidra med
600 MSEK, eller 500 MSEK inklusive synergier och
integrationskostnader, till Telia Companys operationella fria
kassaflöde 2020.

· Köpeskillingen innebär en EV/EBIT-multipel om 15,4x baserat på
resultatet under den senaste tolvmånadersperioden per den 31 mars
2018. Inklusive synergier är EV/EBIT-multipeln 7,7x.

· Effekten på nettoskuld i relation till EBITDA uppgår till 0,2x pro
forma.

Med anledning av Telia Companys kvartalsrapport för andra kvartalet
hålls en press- och analytikerkonferens på engelska klockan 09.30 den
20 juli med Johan Dennelind, vd och koncernchef och Christian Luiga,
finansdirektör.

Presentationsmaterial kommer att finnas tillgängligt innan
telefonkonferensen på www.teliacompany.com

Telefonnummer: 08 566 194 78
Kod: 1587766

Det kommer att gå att lyssna på telefonkonferensen i efterhand till
och med den 24 juli 2018.

Telefonnummer: +44 (0) 3333 009 785
Kod: 1587766

Med anledning av förvärvet av Bonnier Broadcasting hålls en pressträff
på svenska klockan 11 den 20 juli med Johan Dennelind, vd och
koncernchef för Telia Company, Tomas Franzén, vd och koncernchef för
Bonnier AB och Casten Almqvist vd för Bonnier Broadcasting AB.

Plats: Telia Companys huvudkontor, Stjärntorget 1, Solna
Denna information är sådan information som Telia Company AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 20 juli 2018 kl. 07.00 CET.

För mer information, kontakta gärna vår presstjänst: 0771 77 58 30,
besök Newsroom (http://www.teliacompany.com/sv/nyhetsrum/) och följ
oss på Twitter @Teliacompany (https://twitter.com/Teliacompany).

Framtidsinriktade uttalanden
Uttalanden i pressreleasen avseende framtida förhållanden och
händelser, inklusive framtida utveckling och uttalanden om trender,
är framtidsinriktade uttalanden. Till sin natur är sådana
framtidsinriktade uttalanden osäkra och innefattar risk eftersom de
hänför sig till eller är beroende av framtida förhållanden som ännu
inte inträffat. Det kan inte garanteras att framtida resultat inte
kommer att avvika väsentligt från de angivna eller förutskickade
beroende på ett flertal faktorer, varav många är utanför företagets
kontroll.

Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag. Våra cirka
20 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens
mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet
som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få
tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet
runt - året om. Vi har bestämt oss för att förändra it-och
telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt
huvudkontor ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm.
Läs mer på www.teliacompany.com.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/telia-company/r/telia-company-forvarvar-bonnie...
http://mb.cision.com/Main/40/2578763/881099.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.