Du är här

2017-09-21

Telia Company: Telia Company ingår en global uppgörelse med myndigheter i samband med utredningar gällande Uzbekistan

Telia Company har idag nått en global uppgörelse med det amerikanska
justitiedepartementet (DOJ), den amerikanska finansinspektionen (SEC)
och den allmänna åklagarmyndigheten i Nederländerna (OM) gällande
tidigare meddelade undersökningar av historiska transaktioner i
Uzbekistan. Telia Company har accepterat att betala totalt 965 MUSD.
Den globala överenskommelsen sätter punkt för alla kända
korruptionsutredningar och undersökningar som rör Telia Company.

- Med dagens uppgörelse sätter vi punkt för ett sorgligt kapitel i
Telia Companys historia. Bolagets nuvarande styrelse och ledning har
sedan 2013 arbetat hårt och ansvarsfullt för att förstå vad som gick
fel, för att åtgärda brister, för att minimera risken för framtida
misstag och för att stärka förtroendet hos alla våra intressenter. Vi
har kommit långt i byggandet av ett mer hållbart bolag med starkt
fokus på bolagsstyrning och regelefterlevnad. Men det är en resa utan
slut att förankra detta i vår kultur så att alla anställda förstår
hur viktigt det är att alltid göra rätt. Dagens uppgörelse och
sanktion är en smärtsam påminnelse om vad som händer om vi inte gör
det, säger Johan Dennelind, vd och koncernchef i Telia Company

De amerikanska och nederländska myndigheterna har slagit fast att
Telia Companys handlingar var i strid med FCPA (Foreign Corrupt
Practices Act) och nederländsk lagstiftning och att korrupta
betalningar om cirka 330 MUSD genomfördes av bolaget.

Som en del av uppgörelserna, kommer Telia Company att betala böter och
förverkande till SEC, DOJ och OM om totalt 965 MUSD. Telia Company's
dotterbolag i Uzbekistan, Coscom LLC, har även förklarat sig skyldigt
i enlighet med åtalspunkterna i ett avtal med DOJ. Det totala
bötesbeloppet har fastställts till 548 MUSD som betalas i lika delar
till DOJ och den allmänna åklagarmyndigheten i Nederländerna. Utöver
det har den ekonomiska vinningen beräknats till 457 MUSD och
motsvarande belopp kommer att förverkas till SEC med undantag för 40
MUSD som ingår i beloppet som betalas till DOJ. Av det totala
förverkandebeloppet betalas 208,5 MUSD till SEC i anslutning till
denna uppgörelse och resterande 208,5 MUSD kan avräknas mot ett
eventuellt framtida förverkande i en svensk domstolsprocess.

Telia Company har fört konstruktiva diskussioner med myndigheterna
sedan man mottog det första förlikningsförslaget i september 2016
vilket resulterat i dagens förlikning som är i bolagets bästa
intresse.

Telia Companys samarbete i utredningen och företagets omfattande
förändringsarbete som bland annat innebär att alla inblandade har
fått lämna bolaget, skapandet av en ny, robust och genomgripande
funktion för regelefterlevnad, införandet av ett omfattande
antikorruptionsprogram och en översyn av styrningen av företaget, har
uppskattats av myndigheterna. Bötesbeloppet beräknades enligt U.S.
Sentencing Guidelines och bestämdes till den lägsta nivån i
beräkningsspannet från vilket Telia Company sedan fick en
25-procentig reduktion. Baserat på Telia Companys förändringsarbete
och dess struktur för regelefterlevnad har myndigheterna bedömt att
en så kallad "compliance monitor" inte är nödvändig. Telia Company
kommer fortsätta att samarbeta med myndigheterna och har åtagit sig
att fortsätta förstärka regelefterlevnadsarbete och internrevision.

Telia Company fick i mars 2014 besked av amerikanska och holländska
myndigheter att undersökningar påbörjats gällande bolagets tidigare
transaktioner i Uzbekistan samt affärerna med Takilant Ltd som var
Telia Companys lokala partner när bolaget etablerade sig på den
uzbekiska marknaden 2007. Svensk åklagare har sedan 2012 utfört en
egen separat utredning. Telia Company har samarbetat med och stöttat
de utredande myndigheterna fullt ut.

- Telia Company avslutar nu en mycket allvarlig process som har fått
långtgående konsekvenser för företaget. Företaget har gjort allt man
har kunnat för att ta ansvar för de handlingar som skedde i samband
med etableringen i Uzbekistan för tio år sedan och de följande
transaktionerna där Takilant var inblandat. Vår ambition har under
hela denna process varit att vara så transparenta som möjligt och
etablera ett förtroendefullt samarbete med de berörda myndigheterna.
Vi har kunnat redovisa det gedigna hållbarhetsarbete och de stora
kulturförändringar som skett inom bolaget under de senaste åren
vilket varit av stor betydelse för att kunna föra en konstruktiv
dialog och för utfallet i förlikningen. Dessa förändringar inom
bolaget är också en mycket viktig plattform när det nya Telia Company
nu växer fram, säger Marie Ehrling, styrelseordförande Telia Company.

Dagens uppgörelse rör frågan om Telia Companys ansvar för fel som
bolaget begått. Den rör inte frågan om enskilda individer kan hållas
ansvariga för vad som har skett. Svensk åklagare utreder fortfarande
individer och kan komma att rikta förverkandekrav mot Telia Company.
Företaget kommer kontinuerligt att tillvarata Telia Companys
möjligheter, rättigheter och intressen.

Telefonkonferens på engelska för analytiker klockan 20.45 den 21
september med Johan Dennelind, vd och koncernchef, Christian Luiga,
ekonomi- och finansdirektör, och Jonas Bengtsson, chefsjurist.

Presentationsmaterial kommer att finnas tillgängligt innan
telefonkonferensen på www.teliacompany.com

Telefonnummer: +44 (0) 1452 555 566, 0800 694 0257
Kod: 90176607

Det kommer att gå att lyssna på telefonkonferensen i efterhand.
Telefonnummer: +44 (0) 1452 550 000
Kod: 90176607

Pressträff på svenska hålls klockan 10.00 den 22 september

Plats: Telia Companys huvudkontor, Stjärntorget 1, Solna
Telia Companys styrelseordförande Marie Ehrling, vd och koncernchef
Johan Dennelind, och chefsjurist Jonas Bengtsson deltar.

Denna information är sådan information som Telia Company AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 21 september 2017 kl. 20:00 CET.

För mer information, kontakta gärna vår presstjänst: 0771 77 58 30,
besök Newsroom (http://www.teliacompany.com/sv/nyhetsrum/) och följ
oss på Twitter @Teliacompany (https://twitter.com/Teliacompany).

Framtidsinriktade uttalanden
Uttalanden i pressreleasen avseende framtida förhållanden och
händelser, inklusive framtida utveckling och uttalanden om trender,
är framtidsinriktade uttalanden. Till sin natur är sådana
framtidsinriktade uttalanden osäkra och innefattar risk eftersom de
hänför sig till eller är beroende av framtida förhållanden som ännu
inte inträffat. Det kan inte garanteras att framtida resultat inte
kommer att avvika väsentligt från de angivna eller förutskickade
beroende på ett flertal faktorer, varav många är utanför företagets
kontroll.

Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag. Våra 21 000
duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest
uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som
gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång
till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt -
året om. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin
och föra världen närmare våra kunder och vårt huvudkontor ligger mitt
i teknik- och innovationshjärtat Stockholm. Läs mer på
www.teliacompany.com.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/telia-company/r/telia-company-ingar-en-global-...
http://mb.cision.com/Main/40/2351979/725989.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.