Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-12-12

Telia Company: Telia Company säljer innehavet i Kcell och upplöser partnerskapet med Turkcell i Fintur

Pressmeddelande 2018-12-12

Telia Company och Fintur Holdings B.V. (Fintur), som ägs gemensamt av
Telia Company och Turkcell, har kommit överens om att sälja sitt
innehav om 75 procent i den ledande kazakiska telekomoperatören Kcell
JSC, till det kazakiska telekomföretaget Kazakhtelecom JSC som
kontrolleras av den kazakiska staten genom investeringsfonden
Samruk-Kazyna. Telia Company har även ingått en överenskommelse om
att förvärva Turkcells innehav i Fintur i en separat transaktion och
blir därmed ensam ägare av Fintur, vilket underlättar för Telia
Company att återföra likvida medel från Fintur.

- Det är glädjande att vi har träffat en överenskommelse att sälja
vårt och Finturs ägande i Kcell och att vi därmed i huvudsak avslutar
arbetet med att lämna Eurasien. Det har varit en komplex process med
många intressen och överväganden och vi är nu nöjda över att kunna
sätta punkt. Jag vill framföra ett stort tack till Kcells anställda
för det hårda arbete de har lagt ner och för det engagemang som de
visat kunder och aktieägare. Som en del av detta har vi i dag även
kommit överens med Turkcell om att upplösa vårt gemensamt ägda
holdingbolag Fintur, vilket underlättar för Telia Company att
återföra likvida medel från Fintur. Detta utgör en viktig milstolpe i
Telia Companys historia, säger Johan Dennelind, vd och koncernchef
för Telia Company.

Telia Company säljer sitt innehav om 24 procent i Kcell JSC (Kcell)
som är noterat på börserna i London och Almaty, till telekomföretaget
Kazakhtelecom JSC som kontrolleras av den kazakiska staten genom
investeringsfonden Samruk-Kazyna. Som en del av transaktionen säljer
även Fintur sitt innehav om 51 procent i Kcell till Kazakhtelecom
JSC.

Det överenskomna priset för Finturs och TS Kazakhstan Holding BVs
innehav om totalt 75 procent i Kcell är 446 MUSD vilket innebär ett
kassa- och skuldfritt värde (EV) för 100 procent om 771 MUSD. Priset
motsvarar en EV/EBITDA-multipel om 5,0x baserat på de tolv senaste
månaderna fram till september 2018.

Telia Company har genomfört strikta regelefterlevnads- och due
diligence-processer inför överenskommelsen och har förvissat sig om
att alla relevanta undersökningar och kontroller har genomförts med
tillfredsställande resultat. Kazakhtelecom uppfyller Telia Companys
krav på en köpare.

Transaktionen är redan godkänd av den kazakiska konkurrensmyndigheten.
Telia Company förväntas kunna slutföra avyttringen under december
2018.

Försäljningen av Kcell förväntas resultera i en vinst på cirka 1,1
GSEK för Telia Companys andel före omklassificering av ackumulerade
valutakursförluster på 0,9 GSEK till nettoresultatet från avvecklad
verksamhet (som inte kommer att ha någon väsentlig påverkan på
koncernens eget kapital). Transaktionen uppskattas pro forma minska
nettoskuldsättningen/EBITDA med cirka 0,1x. Beloppen kan komma att
ändras på grund av förändringar i redovisade värden och valutakurser.
Lägger man till avyttringen av Ucell i förra veckan och avvecklingen
av Fintur, så är nettoskulden i förhållande till EBITDA oförändrad.

Telia Company har även ingått en överenskommelse om att förvärva
Turkcells ägarandel om 41,45 procent i Fintur till ett pris baserat
på Turkcells proportionerliga andel av kassan i företaget. Finturs
totala kassa uppgick till cirka 6,1 GSEK i slutet av november vilket
kommer att delas proportionerligt sett till ägarandel. Telia Company
betalar Turkcell för 95 procent av deras andel av den totala kassan.
Telia Companys andel motsvarar 3,7 GSEK plus sin andel av likviden
från försäljningen av Kcell. Finturs kassa kommer att levereras till
Telia Company i dess helhet. Transaktionen förväntas kunna slutföras
i början av 2019.

Som en följd av transaktionen blir Telia Company ensam ägare av
Moldcell i Moldavien som svarar för cirka 0,7 procent av Telia
Companys totala serviceintäkter och 0,6 procent av Telia Companys
EBITDA.

UBS och Sullivan & Cromwell LLP har varit rådgivare åt Telia Company i
samband med transaktionerna.

Fakta Kcell
Kcell JSC grundades 1998. Företaget är den ledande mobiloperatören i
Kazakstan och har en omfattande produktportfölj bestående av
mobiltjänster, företrädesvis kontantkort, för både privat- och
företagskunder. Kcell är noterat på börserna i London och Almaty.

Fakta Fintur
Telia Company och Turkcell har sedan 2002 gemensamt ägt Fintur
Holdings B.V. (Fintur) där delar av parternas ägande i
mobiloperatörer i Kazakstan, Azerbajdzjan, Georgien och Moldavien har
legat.

Telefonkonferens för media och analytiker i dag klockan 13:00.

Telia Company bjuder in till en telefonkonferens med vd och
koncernchef Johan Dennelind, finanschef Christian Luiga och
chefsjurist Jonas Bengtsson.

Presentationsmaterial kommer att finnas tillgängligt innan
telefonkonferensen på www.teliacompany.com
(https://www.teliacompany.com/sv/)

Telefonnummer: 08-50692180
Kod: 2479278

Det kommer att gå att lyssna på telefonkonferensen i efterhand till
och med den 19 december 2018.

Telefonnummer: +44 (0) 3333009785
Kod: 2479278

Denna information är sådan information som Telia Company AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 12 december 2018 kl. 08.00 CET.

För mer information, kontakta gärna vår presstjänst: 0771 77 58 30,
besök Newsroom (http://www.teliacompany.com/sv/nyhetsrum/) och följ
oss på Twitter @Teliacompany (https://twitter.com/Teliacompany).

Framtidsinriktade uttalanden
Uttalanden i pressreleasen avseende framtida förhållanden och
händelser, inklusive framtida utveckling och uttalanden om trender,
är framtidsinriktade uttalanden. Till sin natur är sådana
framtidsinriktade uttalanden osäkra och innefattar risk eftersom de
hänför sig till eller är beroende av framtida förhållanden som ännu
inte inträffat. Det kan inte garanteras att framtida resultat inte
kommer att avvika väsentligt från de angivna eller förutskickade
beroende på ett flertal faktorer, varav många är utanför företagets
kontroll.

Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag. Våra cirka
20 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens
mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet
som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få
tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet
runt - året om. Vi har bestämt oss för att förändra it-och
telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt
huvudkontor ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm.
Läs mer på www.teliacompany.com.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/telia-company/r/telia-company-saljer-innehavet...
https://mb.cision.com/Main/40/2698000/961628.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.