Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-04-05

Telia Company: Telia Companys årsstämma 5 april 2017

Pressmeddelande 2017-04-05

Vid dagens årsstämma i Telia Company AB (publ) beslutades följande:

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt
beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören och
koncernchefen Johan Dennelind ansvarsfrihet för 2016.

Årsstämman beslutade om utdelning till aktieägarna om 2,00 kronor per
aktie och att utdelningen skall delas upp i två lika delar om 1,00
SEK vardera och utbetalas vid två tillfällen. Som avstämningsdagar
för utdelningen fastställdes den 7 april 2017 och den 24 oktober
2017. Med dessa avstämningsdagar beräknas utdelning sändas ut från
Euroclear Sweden den 12 april 2017 respektive den 27 oktober 2017.

Samtliga styrelseledamöter Susanna Campbell, Marie Ehrling, Olli-Pekka
Kallasvuo, Mikko Kosonen, Nina Linander, Martin Lorentzon, Anna
Settman och Olaf Swantee omvaldes. Vidare omvaldes Marie Ehrling till
ordförande i styrelsen och Olli-Pekka Kallasvuo till vice ordförande
i styrelsen.

Följande arvoden fastställdes till styrelsen: Ordförande 1 650 000
kronor (1 600 000) och 795 000 kronor (775 000) till styrelsens vice
ordförande och med 560 000 (545 000) till övriga bolagsstämmovalda
ledamöter. Därutöver beslutades om ersättning till ordföranden i
styrelsens revisions- och hållbarhetsutskott med 250 000 kronor (200
000) och till övriga ledamöter av revisions- och hållbarhetsutskottet
med 150 000 kronor (150 000) vardera samt ersättning till ordföranden
i styrelsens ersättningsutskott med 70 000 kronor (70 000) och till
övriga ledamöter av ersättningsutskottet med 50 000 kronor (50 000)
vardera.

Det beslutades att bolaget skulle ha ett registrerat revisionsbolag
som revisor, och Deloitte AB valdes till revisor intill slutet av
årsstämman 2018. Arvode till revisorerna skall utgå enligt godkänd
räkning.

Daniel Kristiansson (svenska staten), Petter Söderström (Solidium Oy),
Erik Durhan (Nordea Fonder), Jan Andersson (Swedbank Robur Fonder)
och Marie Ehrling (styrelsens ordförande) valdes att ingå i
valberedningen.

Årsstämman antog det av styrelsen framlagda förslaget till riktlinjer
för ersättning till koncernledningen samt att inrätta ett långsiktigt
incitamentsprogram 2017/2020. Årsstämman godkände inte överlåtelse av
egna aktier till deltagarna varför leverans av aktier enligt
programmet kommer att ske med alternativ metod.

Årsstämman bemyndigade styrelsen att fatta beslut om återköp av egna
aktier vid ett eller flera tillfällen före årsstämman 2018 på Nasdaq
Stockholm och/eller Nasdaq Helsinki, varvid bolagets innehav vid var
tid inte får överstiga 10 procent av samtliga aktier i bolaget.
Vidare beslutade årsstämman att bemyndiga styrelsen att fatta beslut
om överlåtelse egna aktier som återköpts av bolaget.

För mer information, kontakta gärna vår presstjänst: 0771 77 58 30,
besök Newsroom (http://www.teliacompany.com/sv/nyhetsrum/) och följ
oss på Twitter @Teliacompany (https://twitter.com/Teliacompany).

Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag. Våra 21 000
duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest
uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som
gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång
till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt -
året om. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin
och föra världen närmare våra kunder och vårt huvudkontor ligger mitt
i teknik- och innovationshjärtat Stockholm. Läs mer på
www.teliacompany.com.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/telia-company/r/telia-companys-arsstamma-5-apr...
http://mb.cision.com/Main/40/2233249/653772.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.