Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-09-28

TeliaSonera: Förändringar i TeliaSoneras koncernledning

Pressmeddelande 2015-09-28

TeliaSonera sammanför enheterna Group Commercial och Group Technology
i en ny enhet. Malin Frenning kommer att lämna TeliaSonera och Emil
Nilsson utses till chef för region Eurasien.

- Vi sammanför vår kommersiella kompetens och teknologi för att få mer
utväxling av koncernens samlade styrka. Det gör att våra affärer och
kunder kommer ännu närmare varandra, att vi blir snabbare och att vi
verkligen levererar på vår transformationsagenda, säger Johan
Dennelind, VD och koncernchef, TeliaSonera

Rekryteringen av en EVP (Executive Vice President) och chef för den
nya enheten har inletts.

Som en konsekvens av förändringarna lämnar Malin Frenning TeliaSonera.
Malin Frenning är idag Executive Senior Vice President och chef för
teknologi och transformation.

- Malin har arbetat för TeliaSonera i mer än 20 år och har spelat en
nyckelroll i att göra företaget till en av Europas ledande
operatörer. Jag vill verkligen tacka Malin för hennes fantastiska
arbete och resultat, och jag önskar henne lycka till i framtiden,
säger Johan Dennelind, VD och koncernchef, TeliaSonera.

I samband med att TeliaSonera inleder processen med att minska
närvaron i Euroasien så utses Emil Nilsson till SVP och chef för
region Eurasien. Samtidigt inrättar TeliaSonera en styrgrupp som får
det övergripande strategiska ansvaret för Eurasien. Johan Dennelind
blir ordförande i styrgruppen.

- Koncernledningen kommer nu att fokusera på att bygga den nya
generationens telekombolag och våra hemmamarknader i Region Europa
och Sverige. Därför behöver vi en separat bolagsstyrning och genom
styrgruppen säkerställer vi att verksamheten är koordinerad inom
koncernen, säger Johan Dennelind.

Emil Nilsson tillträder sin nya tjänst den 5 oktober, 2015.

Erik Hallberg, EVP och chef för Region Eurasien, kommer att få en ny
roll inom TeliaSonera.

- Erik har på ett framgångsrikt sätt utvecklat vår verksamhet I i
Euroasien och introducerat hållbarhet och regelefterlevnad i
affärerna i de här länderna. Jag ser fram emot att Erik tar sig an
nya utmaningar inom koncernen, säger Johan Dennelind

Informationen är sådan som TeliaSonera AB (publ) ska offentliggöra
enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med
finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande
2015-09-28, kl 08.30.

För mer information, kontakta gärna TeliaSoneras presstjänst: 0771 77
58 30, press@teliasonera.com besök TeliaSonera Newsroom
(http://www.teliasonera.com/en/newsroom/) och följ oss på Twitter
@TeliaSoneraAB (https://twitter.com/TeliaSoneraAB).

Framtidsinriktade uttalanden
Uttalanden i pressreleasen avseende framtida förhållanden och
händelser, inklusive framtida utveckling och uttalanden om trender,
är framtidsinriktade uttalanden. Till sin natur är sådana
framtidsinriktade uttalanden osäkra och innefattar risk eftersom de
hänför sig till eller är beroende av framtida förhållanden som ännu
inte inträffat. Det kan inte garanteras att framtida resultat inte
kommer att avvika väsentligt från de angivna eller förutskickade
beroende på ett flertal faktorer, varav många är utanför TeliaSoneras
kontroll

TeliaSonera tillhandahåller nätanslutning och
telekommunikationstjänster i Norden och Baltikum, på
tillväxtmarknaderna i Eurasien, inklusive Ryssland och Turkiet, samt
i Spanien. TeliaSonera hjälper människor och företag att kommunicera
på ett enkelt, effektivt och miljövänligt sätt. Målet är att bli
nummer ett eller två på alla våra marknader genom att erbjuda den
bästa kundupplevelsen, hög kvalitet i näten och en kostnadseffektiv
struktur. TeliaSonera är även den ledande europeiska
grossistleverantören med ett helägt internationellt carrier-nät. 2014
uppgick omsättningen till 101,1 miljarder SEK, EBITDA till 35,2
miljarder SEK och vinst per aktie till 3,35 SEK. TeliaSonera är
noterat på Nasdaq Stockholm och Nasdaq Helsinki. Läs mer på
www.teliasonera.com.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/teliasonera/r/forandringar-i-teliasoneras-konc...
http://mb.cision.com/Main/40/9837228/423871.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.