Du är här

2013-02-01

TeliaSonera: Inga bevis på mutanklagelser enl jurister (Forts)

(Kompletterar tidigare nyhet med fler detaljer)

(SIX) I september förra året riktades allvarliga anklagelser
mot TeliaSonera kopplade till bolagets investeringar i
Uzbekistan. För att gå till botten med fakta och göra en
utomstående bedömning av anklagelserna anlitades Advokatbyrån
Mannheimer Swartling. Den granskningen är nu klar och har inte
funnit belägg för att TeliaSonera begått något mutbrott eller
deltagit i penningtvätt.

Det framgår av ett pressmeddelande från TeliaSonera.

Den 3 oktober 2012 gav styrelsen i TeliaSonera i uppdrag åt
Advokatbyrån Mannheimer Swartling, under ledning av advokat
Biörn Riese, att utreda om TeliaSoneras investering i en
3G-licens, frekvenser och nummerserier i Uzbekistan 2007 har
inneburit korruptionsbrott eller penningtvätt.

Uppdraget utvidgades senare till att omfatta även senare
gjorda investeringar i samband med TeliaSoneras etablering i
Uzbekistan.

Styrelsen konstaterar att Mannheimer Swartling inte har
funnit belägg för att TeliaSonera begått något mutbrott eller
deltagit i penningtvätt i samband med investeringarna i
Uzbekistan. Mannhemer Swartling gör samtidigt det naturliga
påpekandet att de misstankar om brott som framförs av den
svenska åklagarmyndigheten inte kan avföras genom denna
utredning. Mannheimer Swartling uppmärksammar också att såväl
affärsetiska värderingar som OECD:s och FN:s regelverk, samt
lagstiftning har skärpts markant under de senaste åren.

Mannheimer Swartling riktar allvarlig kritik mot brister i
TeliaSoneras genomförande av investeringarna och konstaterar att
tillräckliga ansträngningar inte gjordes vare sig av den lokala
partnern i Uzbekistan eller hur den lokala partnern kunde
förfoga över de rättigheter som överfördes. Mannheimer Swartling
anser att de interna rutinerna inte räckte till för att
säkerställa att bolaget inte skulle riskera att
medverka i oetiska affärer, och att bolagets egna etiska
riktlinjer därmed inte följts fullt ut.

"Det är styrelsens slutsats att investeringarna inte
genomfördes på ett tillfredsställande sätt. Sammantaget har den
interna informationen och kontrollen på olika nivåer (ägare,
styrelse, ledning och linjeorganisation) inte räckt till för att
fånga upp varningssignaler om affärens etiska risker. I
efterhand är det uppenbart att en mer omfattande undersökning av
våra motparter skulle ha genomförts", skriver Telia.

Joakim Johansson, tel +46 31-350 64 84
joakim.johansson@six-group.se
SIX News

Författare direkt.

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.