Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-12-22

Teliasonera: Meddelar Ncell-avyttring, väntas öka kassan ca 7,5 Mdkr

(SIX) TeliaSonera har träffat en överenskommelse om att sälja sitt
innehav om 60,4 procent i den nepalesiska operatören Ncell till Axiata
för 1.030 miljoner dollar på skuldfri bas.

Därtill löser TeliaSonera sitt ekonomiska intresse i det lokala
ägandet på 20 procent mot en ersättning på 48 miljoner dollar. Detta
ägande ligger i dag lokalt hos den nepalesiska affärsmannen Niraj
Shrestha.

Transaktionerna väntas ge en positiv likviditetspåverkan om cirka
7,5 miljarder kronor efter avsättningar för framförallt skatt.
Effekten på nettoresultatet förväntas bli "begränsad" och är beroende
av valutarörelser fram till dess transaktionen slutförs.

Det framgår av ett pressmeddelande på måndagsmorgonen

Affären med Axiata sker till en EV/ebitda-multipel, det vill säga
nettoskuldjusterat företagsvärde över rörelseresultat före av- och
nedskrivningar, om 5,0 gånger baserat på rullande tolvmånaderssiffror.

Enligt rådande nepalesisk lag måste 20 procent av ägandet i ett
bolag vara lokalt och innehas av en nepalesisk medborgare. När
TeliaSonera löser sitt ekonomiska intresse i det lokala ägandet om 20
procent kommer man i gengäld att få omkring 48 miljoner dollar från
Sunivera Capital Ventures, med säte i Singapore. TeliaSoneras partner
Niraj Shrestha kommer att sälja sina lokala aktier till Bhavana Singh
Shrestha, som är den lokala partner som Axiata valt.

Alla mellanhavanden mellan TeliaSonera och Niraj Shrestha, som
ingicks 2012, kommer att upphöra när transaktionen slutförs.

TeliaSonera uppger att man, med hjälp av både intern och extern
expertis, ska ha genomfört "omfattande bakgrundskontroller och
undersökningar" av bolag i transaktionen samt av Bhavana Singh
Shrestha och närstående.

Ncell hade den 30 september i år en nettokassa på omkring 284
miljoner dollar, efter andra kassapåverkande justeringar. TeliaSonera
kommer när transaktionen slutförs att kompenseras för denna i
proportion till sitt ekonomiska intresse om 80,4 procent.

Som en del av transaktionen kommer även Visor att sälja sina 19,6
procent i Ncell till Axiata.

Affären förväntas slutföras "under första halvåret 2016".

Transaktionen måste godkännas av näringsdepartementet i Nepal,
Nepals telekommyndighet, Malaysias centralbank och Axiatas aktieägare.
Transaktionens två delar är "ömsesidigt beroende" av varandra.

TeliaSonera avser använda den förväntade försäljningssumman
framförallt för att minska skuldsättningen i linje med TeliaSoneras
ambition att upprätthålla ett solitt kreditbetyg på en nivå om A- till
BBB+.

"I september aviserade vi vår ambition att över tid lämna våra sju
eurasiska marknader och fokusera på våra verksamheter i Norden och
Baltikum i linje med vår strategi att skapa det nya TeliaSonera. Jag
är i dag mycket nöjd med att kunna annonsera det första steget i denna
omstöpning. Jag är också glad över att se Axiata som ägare. Det känns
betryggande att våra hängivna medarbetare är i goda händer hos Axiata
i arbetet med att ta Ncell till nästa nivå", säger TeliaSoneras vd
Johan Dennelind.

Axiata har mer än 260 miljoner kunder samt 25.000 anställda och är
börsnoterat i Malaysia.

Johan Eklund, tel +46 31 350 64 87
mailto:johan.eklund@six-group.se
www.blogg.six.se @SIXNyheter
SIX News

Författare SIXN

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.