Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-23

TeliaSonera: Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu 2014

Vakaa käyttökateprosentti ja kassavirta

Yhteenveto ensimmäisestä vuosineljänneksestä

· Liikevaihto paikallisissa valuutoissa ilman yritysostoja ja
-myyntejä laskettuna laski 1,8 prosenttia. Raportointivaluutassa
laskettuna liikevaihto laski 2,5 prosenttia 23 972 milj. kruunuun (24
582).

· Säästötoimien kohteena olevat kustannukset paikallisissa
valuutoissa ilman yritysostoja ja -myyntejä laskettuna kasvoivat 0,1
prosenttia. Raportointivaluutassa laskettuna säästötoimien kohteena
olevat kustannukset laskivat 0,3 prosenttia 7 010 milj. kruunuun (7
029).

· Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä säilyi ennallaan
paikallisissa valuutoissa ilman yritysostoja ja -myyntejä laskettuna.
Raportointivaluutassa laskettuna käyttökate ennen kertaluonteisia
eriä pieneni 1,9 prosenttia 8 345 milj. kruunuun (8 509).
Käyttökateprosentti ennen kertaluonteisia eriä parani 34,8
prosenttiin (34,6).

· Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä laski 5,2 prosenttia 6 286
milj. kruunuun (6 628).

· Nettotuloksen emoyhtiön omistajille kuuluva osuus laski 4,0
prosenttia 3 945 milj. kruunuun (4 108).

· Osakekohtainen tulos oli 0,91 kruunua (0,95).
· Vapaa kassavirta kasvoi 2 556 milj. kruunuun (2 414).
· Konsernin kehitysnäkymät vuodelle 2014 pysyvät ennallaan.
Toimitusjohtaja Johan Dennelindin kommentit
"Markkinoillemme on edelleen tunnusomaista asiakkaiden muuttuva
käyttäytyminen ja lisääntyvä yhdentymisen trendi. Keskitymme edelleen
parantamaan asiakkaidemme internetkokemusta tekemällä
lisäinvestointeja 4G- ja valokuitutekniikkaan. Ruotsissa 4G-verkkomme
kattaa jo 90 prosenttia väestöstä, ja tavoitteemme on edelleen kattaa
99 prosenttia väestöstä tämän vuoden loppuun mennessä.

Ensimmäisellä vuosineljänneksellä vertailukelpoinen
käyttökateprosentti parani edellisvuoteen verrattuna ja oli 34,8
prosenttia, kun taas orgaaninen liikevaihto laski 1,8 prosenttia,
koska alhaisella katteella myytävien laitteiden myynti väheni ja
sääntelystä johtuva matkaviestinnän terminointimaksujen aleneminen
vaikutti edelleen. Vapaa kassavirta kasvoi 5,9 prosenttia ja oli 2,6
miljardia kruunua. Tähän myötävaikutti käyttöpääoman positiivinen
kehitys.

Kehitys oli edelleen hyvää kuluttajasegmentissä, jossa Mobility
Services -liiketoiminta-alueen laskutettu liikevaihto Pohjoismaissa
kasvoi keskimäärin yli 3 prosenttia kaikissa maissa tapahtuneen
kasvun seurauksena, kun datapalvelujen vakaa kysyntä kompensoi puhe-
ja viestipalvelujen hitaampaa kasvua. Datapainotteisilla
hinnoittelumalleillamme on ollut lisää positiivisia vaikutuksia, ja
ne on nyt otettu käyttöön kaikissa Pohjoismaissa. Broadband Services
-liiketoiminta-alueen liikevaihto Ruotsissa pysyi
kuluttajasegmentissä ennallaan, kun TV- ja laajakaistapalvelujen
kasvanut liikevaihto ja hinnantarkistukset kompensoivat perinteisten
kiinteän verkon palvelujen laskevan volyymin. Yrityssegmentissä
tilanne on edelleen haastava, ja teemme hartiavoimin töitä
vahvistaaksemme edelleen asemaamme uusilla tuotteilla ja palveluilla.

Saavutimme Espanjassa uuden etapin, kun neljän miljoonan liittymän
raja ylittyi vuosineljänneksen aikana. Laskutettu liikevaihto säilyi
kuitenkin viime vuoden tasolla, sillä matkapuhelinten myynnin lasku
ja alentuneet yhteenliittämismaksut vaikuttivat
kokonaisliikevaihtoon. Kasvaneet asiakashankinnan kustannukset
aiheuttivat paineita kannattavuuteen, mutta arvioimme kehityksen
jatkossa olevan tasapainoisempaa.

Huhtikuun 1. päivänä otimme käyttöön uuden maapohjaisen
toimintamallin, jossa teknologia- ja kaupallisia toimintoja
vahvistettiin konsernitasolla. Muutos on tärkeä tulevien strategisten
tavoitteidemme kannalta, ja se myös lisää tehokkuutta. Jatkossa
toiminnallamme on kolme tukipylvästä: ydinliiketoimintamme
vahvistaminen ja kehittäminen Pohjoismaiden ja Baltian alueella,
Euraasian-liiketoiminnan vieminen seuraavalle tasolle hyödyntämällä
datan tuomia ansaintamahdollisuuksia ja mahdollisten tulonlähteiden
etsiminen telealaa lähellä olevilta aloilta. Maantieteellisesti
keskitymme edelleen niihin markkinoihin, joilla jo toimimme, ja
asetamme niillä tiukat pääomantuottotavoitteet. Suhtaudumme
yritysjärjestelyihin varovaisesti mutta käytännönläheisesti, ja
pyrimme ennen kaikkea hyödyntämään mahdollisia
konsolidointimahdollisuuksia nykyisillä markkinoillamme.

Hallituksen käynnistämä Euraasian alueen viime vuosien liiketoimia
koskeva selvitys valmistui vuosineljänneksen aikana. Kuten aiemmin on
tiedotettu, monet näistä liiketoimista eivät ole olleet hyvän
liiketoimintatavan ja eettisten vaatimustemme mukaisia. Autamme
edelleen kaikin tavoin ruotsalaisia ja ulkomaisia viranomaisia heidän
tutkiessaan asiaa. Olemme ryhtyneet ja ryhdymme vastedeskin
erilaisiin toimiin sisäisen valvontajärjestelmämme kehittämiseksi.
Näin varmistamme, että jatkossa tunnistamme ja hallitsemme riskit
mahdollisimman hyvin.

Sääntelyssä meitä huolettaa Euroopan parlamentissa hiljattain ollut
äänestys, joka liittyi erityisesti verkon neutraaliuteen, koska se
saattaa rajoittaa mahdollisuuksiamme vastata asiakkaidemme
tarpeisiin. Korostamme, että operaattorien on voitava tarjota
tehokkaita verkkoja ja erottautumisen mahdollistavia palveluja, sillä
se kannustaa innovaatioihin ja investointeihin.

Pidämme ennallaan koko vuotta koskevat kehitysnäkymät, joiden mukaan
orgaaninen liikevaihto ja käyttökateprosentti pysyvät likimain
edellisvuoden tasolla ja käyttöomaisuusinvestoinnit ovat 15
prosenttia liikevaihdosta, vaikkakin nähtävissä on hieman kasvanut
riski, joka liittyy alhaisella katteella myytävien laitteiden
liikevaihdon laskuun."

Sisältöä koskevat kysymykset
TeliaSonera AB
Investor Relations
SE−106 63 Stockholm, Sweden
Puh. +46 8 504 550 00
Faksi +46 8 611 46 42
www.teliasonera.com

TeliaSonera AB julkaisee tämän tiedotteen Ruotsin
arvopaperimarkkinalain (lagen om värdepappersmarknaden) ja/tai
Ruotsin rahoitusvälineiden kaupankäynnistä annetun lain (lagen om
handel med finansiella instrument) perusteella. Tiedote on annettu
julkaistavaksi 23.4.2014 klo 7.00 (CET).

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/fi/teliasonera/r/osavuosikatsaus-tammi-maaliskuu-...
http://mb.cision.com/Main/40/9572579/235776.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.