Du är här

2013-01-24

TeliaSonera: Specificerar ytterligare engångspoter 4 kv

(SIX) Teleoperatören TeliaSonera specificerar
engångsposter som totalt kommer att påverka
rörelseresultatet positivt med 189 miljoner kronor i det fjärde
kvartalet 2012.

Därutöver kommer en positiv engångseffekt om 1.225 miljoner
kronor att redovisas i det fjärde kvartalet 2012 hänförlig till
uppskjuten skatteskuld netto, till följd av den sänkta
bolagsskatten i Sverige från 26,3 procent till 22,0 procent.

TeliaSonera har beslutat att göra en icke
likviditetspåverkande nedskrivning av goodwill i Norge avseende
NetCom. Beloppet om 2.914 miljoner kronorhänförs till det höga
goodwillvärde som skapades i samband med förvärvet 2000 och
nuvarande bedömning av den långsiktiga potentiella avkastningen
på investeringen. En goodwillnedskrivning om 2.752 miljoner
kronor hänförlig till NetCom gjordes i det andra kvartalet 2012.

I november 2012 prissattes introduktionskursen vid
börsnoteringen av MegaFon till 20 dollar per GDR och per aktie
och TeliaSonera minskade sin ägarandel från 35,6 procent till
25,2 procent. Till följd av transaktionen kommer TeliaSonera att
redovisa en kapitalvinst om 5.378 miljoner kronor i det fjärde
kvartalet 2012.

I december 2012 tecknade TeliaSonera ett avtal om försäljning
av sitt norska dotterbolag NextGenTel till Telio, ett bolag
noterat på Oslobörsen. Till följd av detta kommer TeliaSonera
att redovisa en förlust om 1.550 miljoner kronor avseende
nedskrivning av goodwill i det fjärde
kvartalet 2012.

Caroline Karlander, tel +46 8 586 164 49
caroline.karlander@six-group.se
SIX News

Författare direkt.

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.