Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-03-09

TeliaSonera: TeliaSonera köper AinaComs konsument- och fastnätsverksamhet

Pressmeddelande 2014-03-10

TeliaSoneras finländska dotterbolag TeliaSonera Finland Oyj (Sonera)
har tecknat avtal om förvärv av AinaComs konsument- och
fastnätsverksamhet. Avtalet stärker Soneras position på den
finländska marknaden. Totalt uppgår köpeskillingen till 47 MEUR på
skuldfri basis.

AinaComs konsumentverksamhet omfattar cirka 15 900 bredbandsabonnemang
i det fasta nätet, 9 000 fasta telefoniabonnemang, 29 000
kabel-tv-abonnemang och 10 000 mobilabonnemang.

- Med avtalet stärker Sonera sin position i Tavastehusregionen och
intensifierar samarbetet med AinaComs återstående verksamhet inom
företagssegmentet. Framöver kommer AinaComs privatkunder att kunna
välja sina tjänster ur Soneras omfattande utbud av fastnäts-,
bredbands-, tv- och mobiltjänster, säger Valdur Laid, som utnämnts
till vd för TeliaSonera Finland från och med den 1 april, 2014.

Avtalet omfattar även AinaComs fasta nät och därtill hörande
tillgångar. Omsättningen för den köpta verksamheten var cirka 16 MEUR
år 2013 med en EBITDA på cirka 6 MEUR. Förvärvet förväntas ge upphov
till betydande synergier. Genom förvärvet övergår 43 anställda till
Sonera.

Handelsbanken Capital Markets har varit TeliaSoneras finansiella
rådgivare.

Informationen är sådan som TeliaSonera AB (publ) ska offentliggöra
enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med
finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande
2014-03-10, kl 0830.

Informationen är sådan som TeliaSonera AB (publ) ska offentliggöra
enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med
finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande
2014-03-10, kl 0830.

För mer information, kontakta gärna TeliaSoneras presstjänst: 0771 77
58 30, press@teliasonera.com besök TeliaSonera Newsroom
(http://www.teliasonera.com/newsroom) och följ oss på Twitter
@TLSN_Media (https://twitter.com/TLSN_Media).

Framtidsinriktade uttalanden
Uttalanden i pressreleasen avseende framtida förhållanden och
händelser, inklusive framtida utveckling och uttalanden om trender,
är framtidsinriktade uttalanden. Till sin natur är sådana
framtidsinriktade uttalanden osäkra och innefattar risk eftersom de
hänför sig till eller är beroende av framtida förhållanden som ännu
inte inträffat. Det kan inte garanteras att framtida resultat inte
kommer att avvika väsentligt från de angivna eller förutskickade
beroende på ett flertal faktorer, varav många är utanför TeliaSoneras
kontroll.

TeliaSonera tillhandahåller nätanslutning och
telekommunikationstjänster i Norden och Baltikum, på
tillväxtmarknaderna i Eurasien, inklusive Ryssland och Turkiet, samt
i Spanien. TeliaSonera hjälper människor och företag att kommunicera
på ett enkelt, effektivt och miljövänligt sätt. Målet är att bli
nummer ett eller två på alla våra marknader genom att erbjuda den
bästa kundupplevelsen, hög kvalitet i näten och en kostnadseffektiv
struktur. TeliaSonera är även den ledande europeiska
grossistleverantören med ett helägt internationellt carrier-nät. 2013
uppgick omsättningen till 101,7 miljarder SEK, EBITDA till 35,6
miljarder SEK och vinst per aktie till 3,46 SEK. TeliaSonera är
noterat på NASDAQ OMX Stockholm och NASDAQ OMX Helsinki. Läs mer på
www.teliasonera.com (http://www.teliasonera.com)

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/teliasonera/r/teliasonera-koper-ainacoms-konsu...
http://mb.cision.com/Main/40/9548361/218425.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.