Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-03-12

TeliaSonera: TeliaSoneras Årsredovisning 2013

Pressmeddelande 2014-03-12

TeliaSoneras Årsredovisning, Sustainability Report respektive
Företagspresentation 2013 finns nu tillgängliga på TeliaSonera.com
(http://annualreports.teliasonera.com/). Rapporterna är digitala men
kan också laddas ned som utskriftsvänliga pdf-filer.

I revisionsberättelsen meddelar revisorerna att de avstår från att
uttala sig om huruvida de kan rekommendera att förre VD:n Lars Nyberg
skall eller inte skall ges ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Uttalande av TeliaSoneras styrelseordförande avseende
revisionsberättelsen

Styrelsen gör följande uttalande;
"Vi har uppmärksammat revisorernas uttalande i revisionsberättelsen
avseende ansvarsfrihet. Detta uttalande är en rekommendation från
revisorerna till aktieägarna och uttalandet i sig är inte något som
styrelsen skall kommentera. Revisionsberättelsen uppmärksammar några
av de risker som TeliaSonera möter och som beskrivs bland annat i not
K34 i Årsredovisingen 2013. Bland de risker som nämns är potentiella
upptäckter och slutsatser från granskningen av transaktioner och
avtal gjorda av TeliaSonera inom Eurasien vilken genomförs av den
internationella advokatbyrån Norton Rose Fulbright. Advokatbyrån har
rapporterat sina upptäckter till ledningen och styrelsen
kontinuerligt under loppet av sitt arbete och granskingen förväntas
slutföras under mars 2014. Några av upptäckterna har redan lett till
vidtagna åtgärder och TeliaSonera fortsätter också att samarbeta med
den svenska åklagarmyndigheten.

Styrelseordförande
Marie Ehrling

Informationen är sådan som TeliaSonera AB (publ) ska offentliggöra
enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med
finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande
2014-03-12, 08.00.

För mer information, kontakta gärna TeliaSoneras presstjänst: 0771 77
58 30, press@teliasonera.com besök TeliaSonera Newsroom
(http://www.teliasonera.com/en/newsroom/) och följ oss på Twitter
@TLSN_Media (https://twitter.com/TLSN_Media).

Framtidsinriktade uttalanden
Uttalanden i pressreleasen avseende framtida förhållanden och
händelser, inklusive framtida utveckling och uttalanden om trender,
är framtidsinriktade uttalanden. Till sin natur är sådana
framtidsinriktade uttalanden osäkra och innefattar risk eftersom de
hänför sig till eller är beroende av framtida förhållanden som ännu
inte inträffat. Det kan inte garanteras att framtida resultat inte
kommer att avvika väsentligt från de angivna eller förutskickade
beroende på ett flertal faktorer, varav många är utanför TeliaSoneras
kontroll.

TeliaSonera tillhandahåller nätanslutning och
telekommunikationstjänster i Norden och Baltikum, på
tillväxtmarknaderna i Eurasien, inklusive Ryssland och Turkiet, samt
i Spanien. TeliaSonera hjälper människor och företag att kommunicera
på ett enkelt, effektivt och miljövänligt sätt. Målet är att bli
nummer ett eller två på alla våra marknader genom att erbjuda den
bästa kundupplevelsen, hög kvalitet i näten och en kostnadseffektiv
struktur. TeliaSonera är även den ledande europeiska
grossistleverantören med ett helägt internationellt carrier-nät. 2013
uppgick omsättningen till 101,7 miljarder SEK, EBITDA till 35,6
miljarder SEK och vinst per aktie till 3,46 SEK. TeliaSonera är
noterat på NASDAQ OMX Stockholm och NASDAQ OMX Helsinki. Läs mer på
www.teliasonera.com.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/teliasonera/r/teliasoneras-arsredovisning-2013...
http://mb.cision.com/Main/40/9549910/219420.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.