Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-01-29

TeliaSonera: TilinpäätöstiedoteTammi-joulukuu 2015

Tulos parani edelleen ydinmarkkinoilla

YHTEENVETO NELJÄNNESTÄ VUOSINELJÄNNEKSESTÄ

· Euraasian alue raportoidaan lopetetuissa toiminnoissa.
· Liikevaihto paikallisissa valuutoissa ilman yritysostoja ja
-myyntejä kasvoi 2,9 prosenttia. Raportointivaluutassa laskettuna
liikevaihto kasvoi 5,9 prosenttia ja oli 22 655 milj. kruunua (21
399). Palvelujen liikevaihto paikallisissa valuutoissa ilman
yritysostoja ja -myyntejä kasvoi 1,1 prosenttia.

· Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä kasvoi 9,0 prosenttia
paikallisissa valuutoissa ilman yritysostoja ja-myyntejä.
Raportointivaluutassa laskettuna käyttökate ennen kertaluonteisia
eriä kasvoi 11,1 prosenttia ja oli 6 556 milj. kruunua (5 902).
Käyttökateprosentti ennen kertaluonteisia eriä nousi 28,9 prosenttiin
(27,6).

· Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä kasvoi 2,8 prosenttia ja oli
4 938 milj. kruunua (4 804).

· Nettotuloksen emoyhtiön omistajille kuuluva osuus laski ?3 010
milj. kruunuun (2 938) ja osakekohtainen tulos ?0,70 kruunuun (0,68).
Lasku johtui lähinnä 7 200 milj. kruunun ei-kassavirtavaikutteisista
arvonalennuksista.

YHTEENVETO KOKO VUODESTA

· Euraasian alue raportoidaan lopetetuissa toiminnoissa.
· Liikevaihto paikallisissa valuutoissa ilman yritysostoja ja
-myyntejä kasvoi 2,4 prosenttia. Raportointivaluutassa laskettuna
liikevaihto kasvoi 6,7 prosenttia ja oli 86 569 milj. kruunua (81
131). Palvelujen liikevaihto paikallisissa valuutoissa ilman
yritysostoja ja -myyntejä laski 0,4 prosenttia.

· Nettotuloksen emoyhtiön omistajille kuuluva osuus laski 8 551
milj. kruunuun (14 502) ja osakekohtainen tulos 1,97 kruunuun (3,35).
Lasku johtui lähinnä 7 200 milj. kruunun ei-kassavirtavaikutteisista
arvonalennuksista.

· Yhtiön hallitus ehdottaa, että tavanomaisena osinkona maksetaan
3,00 kruunua (3,00) osakkeelta.

· Osingonjakopolitiikkaa on muutettu tulevaisuuden osalta.
Toimitusjohtaja Johan Dennelindin kommentit

"Kaikkien työntekijöidemme ponnistelujen ansiosta uuden TeliaSoneran
luominen on hyvällä mallilla. Vakaa perusta on nyt luotu, ja olen
iloinen siitä, että tuloksemme parani edelleen ydinmarkkinoillamme
vuoden viimeisellä neljänneksellä, kun aloimme päätöksemme mukaisesti
vähentää läsnäoloamme Euraasiassa. Myyntiprosessin vuoksi Euraasian
alue raportoidaan nyt lopetettuna toimintona, ja tuloksiin ovat
vaikuttaneet myös arvonalennukset, joilla ei ole
kassavirtavaikutusta.

Ruotsissa nopeiden internetyhteyksien kuluttajakysyntä jatkuu vahvana.
Jatkamme kuitu- ja 4G-verkkojemme rakentamista nopeassa aikataulussa,
koska haluamme strategiamme mukaisesti tarjota parhaat
verkkoyhteydet. Viimeisen neljänneksen tulos osoittaa, että olemme
oikealla tiellä. Käyttökatteen kasvu oli kaksinumeroista palvelujen
liikevaihdon 2,5 prosentin kasvun ja hyvän kulukurin seurauksena.
Kasvua vauhditti ennätysmäärä uusia kuituliittymiä, ja verkkoomme
kuuluu nyt yli 1,3 milj. koti-taloutta. Se puolestaan kasvattaa
laajakaista- ja TV-liittymien määrää sekä niiden keskimääräistä
kuukausi-tuottoa. Matkaviestinnän tarjontamme vahvistui entisestään,
kun julkistimme äskettäin ruotsalaisille matkaviestinasiakkaillemme
ilmaiset verkkovierailut Pohjoismaiden ja Baltian alueella.

Kannattavuutemme parani Suomessa ja matkaviestin-palvelujen
liikevaihto kasvoi hinnantarkistusten ja lisä-myynnin myötä. Norjassa
jatkoimme asemamme vahvistamista ja 4G-verkkomme kattavuus ylitti 95
prosenttia väestöstä. Lisäksi saavutamme tavoitteenamme olevan 1 mrd.
Ruotsin kruunun synergiaedun Tele2-yrityskaupasta vuonna 2016.

Ilmoitimme myyvämme Nepalin-toimintomme Axiatalle joulukuussa, kolme
kuukautta sen jälkeen kun olimme ilmoittaneet keskittyvämme
Pohjoismaiden ja Baltian alueelle. Poistumisemme muilta Euraasian
markkinoilta on käynnissä. Euraasian yksiköt toimivat vastuullisen
toiminnan ja vetäytymisprosessin varmistamiseksi luomamme
hallinto-rakenteen mukaisesti. Kilpailutilanne on edelleen vaativa
joillakin Euraasian markkinoilla, ja makrohaasteet ovat luoneet
valuuttoihin kohdistuvia paineita.

Viime vuoden hyvän kassavirran ja vakaan taloudellisen asemamme
perusteella hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 2015 maksetaan
osinkoa 3,00 kruunua osakkeelta osingonjakopolitiikkamme mukaisesti.

Olemme muuttaneet osingonjakopolitiikkaamme ja pääomarakennetta
koskevia tavoitteitamme vastaamaan konsernin muuttuvaa rakennetta.
Tavoitteena on maksaa osinkona vähintään 80 prosenttia jatkuvien
toimintojen vapaasta kassavirrasta eli vähintään 2,00 kruunua
osakkeelta tilikaudelta 2016. Tavoitteenamme on edelleen vakaa
luottoluokitus (välillä A- ja BBB+) sekä omavaraisuusaste, jota
vastaava nettovelan suhde käyttökatteeseen on 2x ± 0,5x.

2015 ja 2016 ovat TeliaSoneralle merkittävien investointien vuosia.
Odotamme toiminnan jatkuvan vilkkaana vuonna 2016 lähinnä Ruotsin
kuituverkon nopeutetun laajentamisen myötä. Lisäksi nopeutamme
liiketoimintamme muutosta pääasiassa IT:n ja tuotteiden osalta. Tämä
on välttämätöntä kulujemme vähentämiseksi ja kilpailukykymme
vahvistamiseksi pitkällä aikavälillä.

Jatkuvissa toiminnoissa tavoitteenamme on säilyttää vertailukelpoinen
käyttökate vuoden 2015 tasolla ja käyttöomaisuus-investointien ilman
toimilupa- ja taajuusmaksuja odotetaan olevan 14-15 mrd. kruunua."

Tukholmassa 29.1.2016
Johan Dennelind
Toimitusjohtaja

Sisältöä koskevat kysymykset

TeliaSonera AB
www.teliasonera.com/investors
Puh. +46 8 504 550 00

TeliaSonera AB julkaisee tämän tiedotteen Ruotsin
arvopaperimarkkinalain (lagen om värdepappersmarknaden) ja/tai
Ruotsin rahoitusvälineiden kaupankäynnistä annetun lain (lagen om
handel med finansiella instrument) perusteella. Tiedote on annettu
julkaistavaksi 29.1.2016 klo 7.00 (CET).

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/fi/teliasonera/r/tilinpaatostiedotetammi-joulukuu...
http://mb.cision.com/Main/40/9904495/470410.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.