Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2013-08-01

TeliaSonera: Yoigo ingår avtal med Telefonica

(SIX) Teleoperatören TeliaSoneras spanska dotterbolag Yoigo
har ingått en rad avtal med Telefonicas spanska dotterbolag
Movistar, vilket innebär att Yoigo kommer erbjuda sina kunder en
integrerad fast-mobil tjänst.

Det framgår av ett pressmeddelande.

I enlighet med avtalet ges Yoigo möjlighet till distribution
av Telefónicas fasta tjänster. Nätsamarbetet ger samtidigt
Telefonica tillgång till Yoigos 4G-nät. Nätet kommer nu även
att finnas tillgängligt för Movistars kunder.

Yoigo var den första operatören i Spanien att tillkännage
lanseringen av 4G-tjänster och 4G lanserades i Madrid i juli. I
slutet av 2013 kommer Yoigos 4G-nät att vara tillgängligt för 48
procent av den spanska befolkningen. Som en del av
nätsamarbetet har också avtalet om nationell roaming, som
undertecknades 2008, förlängts till 2016.

Parallellt med ovan nämnda avtal har Yoigo och Telefonica
ingått ett avtal med Abertis Telecom om övertagandet av
mobilmaster från Yoigo och Telefonica för ökad
kostnadseffektivitet. Avtalet förväntas verkställas i fjärde
kvartalet 2013 och ge en försäljningsintäkt på 60-70 miljoner
euro för Yoigo samt reducera framtida rörelsekostnader.

Ludwig Sandgren, tel +46 31 350 64 65
ludwig.sandgren@six-group.se
SIX News

Författare TIC