Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-14

Tempest Security: Analysguiden: Tillväxten lockar

Vi inleder bevakning av säkerhetskoncernen Tempest Security. Med en
imponerande tillväxt och ett utökat fokus på lönsamma
verksamhetsområden gör att vi potential i aktien.

Tempest Security är en helhetsleverantör av säkerhetstjänster. Bolaget
bedrivs genom fem olika affärsområden som i kombination gör Tempest
till en "one stop shop" för bolagets kunder. Tempests kundbas utgörs
av privata- och offentliga kunder fämst på den svenska
hemmamarknaden.

Bevakning

Bevakning är Tempest största verksamhetsområde och består av bemanning
med exempelvis väktare, skyddsvakter eller ordningsvakter. Tjänsterna
är antingen stationära eller mobila. Det förra innebär fast bevakning
på viktiga och kritiska verksamheter och det senare bilburen personal
som rycker ut till platsen vid behov.

Särskilda tjänster

Särskilda tjänster inkluderar konsultation, utbildning, person och
resesäkerhet. Konsultation är bland annat säkerhetskonsultationer och
rådgivning på strategisk nivå rörande organisationers risk, hot och
sårbarheter, , utredningar och bakgrundskontroller. Utbildningar är
alla former av säkerhets- och trygghetsrelaterade utbildningar.
Personsäkerhet är exempelvis personskydd och skyddsspaning men kan
även omfatta tex TSCM för avlyssningssäkerhet.

Teknik

Teknik arbetar med projektering och service av framförallt
kameraövervakningssystem, larm, passagessystem och andra
specialanpassade säkerhetslösningar.

Övervakning

Övervakning består av bolagets larmcentral, ett så kallat Security
Operations Center (SOC). Den bemannas av ett flertal erfarna
operatörer dygnet om, vilka hanterar allt från larm- och
kameraövervakning till att stötta bolagets kunder inom Global Support
Services, cybersäkerhet och ett flertal områden. larmcentralen är
också bemannad med personal som samordnar operativa insatser mellan
övriga verksamhetsområden, dygnet runt. Tempest larmcentral är
specialiserad på den ökande marknaden av personlarm och andra
personsäkerhetstjänster.

Cybersäkerhet

Bolagets område för cybersäkerhet är det yngsta affärsområdet. Tempest
säger sig se ett allt större behov av att kombinera tjänsterna runt
fysisk och personell säkerhet med cybersäkerhet. Hoten som finns mot
kundernas egendom, personal, information eller immateriella
rättigheter måste ses holistiskt då hot-, risker och sårbarheter
utnyttjas oavsett vilken sfär de finns i. Bolaget har ambitionen att
utveckla affärsområdet för att kunna bli en riktig one-stop shop där
cyber elementet måste ingå framförallt ur aspekterna övervakning,
incident responce och forensik.

Imponerande tillväxt under tredje kvartalet

Senaste kvartalet växte bolaget med 34 procent och vände till positivt
rörelseresultat före av- och nedskrivningar. Vi ser att den stora
potentialen för bolaget ligger i hur pass effektivt man lyckas öka
lönsamheten, transformera sina investeringar och bibehålla en
fortsatt hög tillväxt.

Finansiella mål

Bolagets finansiella mål är at tha en omsätnings på minst 500 MSEK för
2022, för att nå dit krävs en fortsatt tillväxttakt om imponerande 22
procent årligen i snitt. Det finns ett marginalmål för av- och
nedskrivningar (EBITDA) på 10 procent på lång sikt.

Rörelsemarginalen förbättras

Rörelsemarginalen har förbättrats under 2019 och vi tror den
accelererar kraftigt under 2020, vilket vi tolkar är i linje med
bolagets förväntningar. Under 2020 kommer Tempest byta
redovisningsstandard till IFRS vilket kan komma att få en positivtt
effekt på rörelseresultatet när förvärvsgoodwill kommer omvärderas.

Motiverat värde

Vi ser ett motiverat värde om 30 kronor per aktie.

Läs analysen här:
(https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/analys-tempest-securit...)

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/tempest-security/r/analysguiden-tillvaxten-lo...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.