Du är här

2018-08-14

Teracom Group AB: Delårsrapport januari - juni 2018 Teracom Group - Ett bra resultat och krishantering i praktiken

Teracom Group redovisar idag sin delårsrapport för perioden 1 januari
- 30 juni 2018.

JANUARI - JUNI 2018 I SAMMANDRAG

· Intäkter 974 (968) MSEK
· Rörelseresultat 268 (213) MSEK
· Soliditet 78 (70)

Koncernchefens kommentarer:
Ett bra resultat och krishantering i praktiken
Den goda resultatutveckling vi visade under första kvartalet har
bibehållits tack vare en hög kostnadsmedvetenhet och ständiga
effektiviseringar i verksamheten. Effektiviseringarna har gjorts för
att fullfölja anpassningen av organisationen efter försäljningen av
våra verksamheter inom betal-tv. Vi fortsätter vårt
effektiviseringsarbete genom att systematiskt utveckla våra
arbetsmetoder för att kostnadseffektivt bygga och driva nät med hög
säkerhet och beredskap. Vi ska på effektivast möjliga sätt ha
redundans, reservutrustning, bemanning och rutiner för att alltid ha
extremt hög tillgänglighet och kunna hantera olika krissituationer.

Möjlighet till kommunikation mellan alla inblandade parter vid en
krishantering samt information som VMA (Viktigt Meddelande till
Allmänheten) är helt avgörande för en bra hantering av en
krissituation. Under sommarens omfattande skogsbränder har Teracoms
krisberedskap för Public Service (tv, radio och VMA) och Rakel
(blåljusnätet) verkligen satts under hårt tryck. Att hantera
konsekvenser och behov vid stora bränder på många platser samtidigt
ger enorma utmaningar för alla inblandade. Jag vill därför passa på
och rikta ett stort tack till alla som har gjort fantastiska
insatser; Alla ni på Teracom som har jobbat dag och natt med att se
till att reservutrustningar och nätförstärkningar har kommit på
plats; All lokal räddningspersonal och alla frivilliga som hjälpt oss
att skydda viktig infrastruktur och aktivt bidragit till vår
förståelse hur bränderna utvecklas; Myndigheten för Samhällsskydd och
Beredskap (MSB) som har prioriterat medieberedskap. Listan kan göras
mycket längre. Det här har varit en situation där många har hjälpt
till och där lokal handlingskraft ofta har varit avgörande.

Bakom Teracoms beredskapsförmåga ligger de krav som Public Service
sedan länge har ställt på oss som leverantör. Krav som har
bibehållits oberoende av omvärldsläget. Det är ingen slump att Public
Service-utredningen i sitt senaste betänkande lyfter fram marknätets
oumbärliga funktion för landstäckning och krisberedskap.

Parallellt med krisinsatser rullar den vanliga verksamheten på med
förlängda avtal inom både tv och radio samt ökande beställningar från
Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap.

Tre nya nationella kommersiella radiokanaler började sända i Sverige
den 1 augusti och Teracom har fått förmånen att vara med och bidra
till utvecklingen av mångfalden i radiobranschen. Under kvartalet har
många medarbetare i Teracom arbetat intensivt för att bygga ett nytt
nationellt FM-radionät åt Nordic Entertainment Group (NENT), tidigare
MTG Radio. Samarbetsklimatet är gott i radiobranschen och intensiva
informationsinsatser pågår från alla inblandade parter så att
lyssnarna snabbt ska kunna ratta in de nya kanalerna. Många bolag har
velat vara med och sända nationellt vilket verkligen visar att radion
är ett medium att räkna med under lång tid framöver.

Svenska regeringen har ännu inte lämnat något besked i
blåsljusnätsfrågan. Under våren har vi fortsatt att planera och
förbereda så att vi snabbt kan agera när ett beslut kommer. Teracoms
tillgångar och kompetens kommer att vara viktiga delar i ett sådant
nät.

Åsa Sundberg
Vd och koncernchef
För mer information:

Roger Wessulv, CFO Teracom Group, 08-555 420 00,
roger.wessulv@teracom.se

Marcus Hartmann, kommunikationschef Teracom AB 0703-10 17 63,
marcus.hartmann@teracom.se

Teracom pressavdelning, 08-555 421 55

Fakta om Teracom Group
Teracom Group ägs av svenska statet och består av Teracom AB i Sverige
och Teracom A/S i Danmark.Teracom erbjuder tjänster inom radio, tv,
förbindelselösningar, samt inplaceringar och service i vår
rikstäckande infrastruktur. Koncernen är ett självklart nav i
framtidens kommunikationssamhälle. Koncernen bidrar till ett fritt
och tryggt samhälle där alla har tillgång till kommunikation,
underhållning och information när man vill och behöver - oavsett.
Teracom AB sänder ut radio och tv, samt erbjuder robusta och moderna
kommunikationslösningar till företag och organisationer. Mer
information finns på www.teracom.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/teracom-group-ab/r/delarsrapport-januari---jun...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.