Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-27

Teracom Group AB: Delårsrapport Q3 Teracom Group - Ett renodlat nätbolag

Teracom Group redovisar idag sin delårsrapport för perioden 1 januari
- 3o september.

Koncernchefens kommentarer:

Ett renodlat nätbolag

Under rapportperioden fick vi besked om att danska Konkurrensrådet
godkände affären där SE Group köper Boxer TV A/S i Danmark av Teracom
Group. Kort efter rapporttidens utgång fick vi också besked att
danska radio- och tv-nämnden godkänt affären. Affären slutfördes den
4 oktober. Även om processen har varit lång har den präglats av gott
samarbete och en stark övertygelse att SE Group kan ta det
framgångsrika arbete som skett i Boxer och fortsätta på ett sätt som
gynnar danska tv-tittare.

Vi fortsätter vår närvaro i Danmark via nätbolaget Teracom A/S. I
månadsskiftet september/oktober driftsattes det nya digitala
radionätet och danska radiolyssnare fick direkt tillgång till nya
landstäckande kommersiella radiokanaler. Förhandlingar pågår med
ytterligare aktörer och vi ser fram emot en positiv utveckling av den
danska radioverksamheten.

I och med att försäljningen av Boxer TV A/S är klar betyder det att
Teracom nu fullt ut är ett renodlat nätbolag, med starkt fokus på
säkra nätlösningar för broadcast och telekommunikation. Teracom
föddes ur ett samhällsbehov av att garantera radio- och tv-sändningar
både i goda tider och under press och vi har fortsatt att utveckla
detta uppdrag och denna kompetens. Främst sker det genom
kontinuerliga förbättringar, investeringar och utveckling av
marknätet för radio och tv. Dessutom fortsätter vi leverera hög
driftsäkerhet och tillgänglighet i Rakel.

Idag har vi specialister inom området säker infrastruktur för
kommunikation och en statlig utredning pekade tidigare i år ut
Teracom som den aktör som bör ansvara för att bygga upp den
infrastruktur som ska ta kommunikation för samhällsviktiga
myndigheter in i framtiden. Under tredje kvartalet har den sista
delen av denna utredning varit på remiss och Teracom har självklart
svarat. Vi ser med tillförsikt fram emot ett kommande beslut om ett
sådant uppdrag. För oss är det viktigt att poängtera att ett sådant
samhällsnät ska etableras på ett ekonomiskt ansvarsfullt sätt och med
en lösning som följer med den tekniska utvecklingen.

Intäkterna har minskat något framförallt beroende på minskade
tv-intäkter men detta kompenseras delvis av intäkter inom nya
områden. Resultatet under tredje kvartalet har ökat något jämfört med
andra kvartalet framförallt genom kostnadsbesparingar. Resultatet är
dock något lägre än motsvarande period föregående år. Vi ser att vi
kan ställa om verksamheten efter försäljningsnivåerna. Under hösten
omorganiseras Teracom i Sverige för att möta framtidens affärer. Ett
ökat fokus i vår affärsverksamhet och en återhållsamhet på
kostnadssidan ska bidra till fortsatt goda resultat. Teracoms stabila
verksamhet är en god grund för våra satsningar.

Åsa Sundberg

Vd och koncernchef

För mer information:

Marcus Hartmann, kommunikationschef Teracom AB 0703 10 17 63,
marcus.hartmann@teracom.se

Fakta om Teracom Group
Teracom Group ägs av svenska statet och består av Teracom AB i Sverige
och Teracom A/S i Danmark.Teracom erbjuder tjänster inom radio, tv,
förbindelselösningar, samt inplaceringar och service i vår
rikstäckande infrastruktur. Koncernen är ett självklart nav i
framtidens kommunikationssamhälle. Koncernen bidrar till ett fritt
och tryggt samhälle där alla har tillgång till kommunikation,
underhållning och information när man vill och behöver - oavsett.
Teracom AB sänder ut radio och tv, samt erbjuder robusta och moderna
kommunikationslösningar till företag och organisationer. Mer
information finns på www.teracom.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/teracom-group-ab/r/delarsrapport-q3-teracom-gr...
http://mb.cision.com/Main/1920/2376430/743184.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.