Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-28

Terranet AB: Terranet Holding AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 2018 - 31 december 2018

Fjärde kvartalet
1 oktober - 31 december 2018

· Intäkterna uppgick till 1 469 (1 293) TSEK.
· Rörelseresultat uppgick till -26 872 (-16 090) TSEK.
· Periodens nettoresultat uppgick till -26 858 (-16 125) TSEK.
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -7 897 (-10
688) TSEK.

· Koncernens likvida medel uppgick till 11 231 (62 379) TSEK.
Bolagets likvida medel bedöms räcka till juni 2019. Se vidare
upplysningar under Risker och osäkerhetsfaktorer.

· Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -1,11
(-0,67) kr.

Helåret
1 januari - 31 december 2018

· Intäkterna uppgick till 4 812 (5 570) TSEK.
· Rörelseresultat uppgick till -61 717 (-58 641) TSEK.
· Periodens nettoresultat uppgick till -61 566 (-58 676) TSEK.
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -45 852
(-53 509) TSEK.

· Koncernens likvida medel uppgick till 11 231 (62 379) TSEK.
· Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -2,55
(-2,86) kr.

· Styrelsen föreslår att ingen utdelning utgår för verksamhetsåret
2018.

VD-kommentar

Fram till det fjärde kvartalet 2018 var Terranet organiserat i tre
produktlinjer för kommunikation fordon-till-fordon,
maskin-till-maskin och telefon-till-telefon. Genom ett strategiskt
inriktningsbeslut har de tidigare tre produktlinjerna nu blivit en
enda, med fokus på aktiv fordonssäkerhet, kommunikationsprotokoll och
telematik för personbilar, bussar och lastbilar. 2018 innebar också
ett antal genomgripande strukturförändringar i verksamhet och
ledning, samt en kostnads-rationalisering för att anpassa bolaget
till en mer fokuserad affärsplan och produktstrategi. Terranet
utvecklar en mjukvara, med patenterade algoritmer för positionering,
som passar in i tekniken för avancerat förarstöd (advanced driver
assistance systems, ADAS) och självkörande fordon (autonomous
driving, AD). Terranets erbjudande är en teknik som möjliggör
lägesbestämning mellan fordon, fordon och fotgängare, eller fordon
och infrastruktur, med hög prestanda i fråga om centimeternoggrannhet
till låg strömförbrukning, låg latens och hög databandbredd.
Mjukvaran integreras i elektroniska styrmoduler i fordon.

Kollisionsvarning för ökad säkerhet i trafikkorsningar och
konvojkörning (platooning) för lastbilar för bättre bränsleekonomi är
de två viktigaste tillämpningarna för Terranets teknologi. Det är en
produktvision som syftar till färre olyckor och bättre
miljöprestanda. Under de senaste månaderna har Terranet arbetat upp
en stock med kundförfrågningar från ledande tillverkare och
underleverantörer inom bilindustrin. En vecka in på det nya året
tecknades ett mycket viktigt samarbetsavtal med den amerikanska
nätoperatören Verizon för deltagande i deras fältprov i Mcity vid
University of Michigan, där Terranets algoritmer ska kalibreras mot
den nya 5G-standarden som kommer bli den dominerande teknologin inom
kommunikation fordon-till-fordon.

I syfte att bredda anläggningsytan mot industrin och påskynda en
marknadslansering utvärderar bolaget kontinuerligt möjligheter med
breddad sökprofil även inom bildanalys och kamerasensorer. Detta är
en annan systemkritisk funktion som väl kompletterar tillämpningar
inom signalbehandling för aktiv fordonssäkerhet. Bland övriga
strategiska samarbeten har Terranet tecknat ett avtal med Waysure som
har fokus på satellitbaserad GPS- navigering, vilket är ett
komplement till Terranets radiobaserade lösningar (Wi- Fi, LTE och
5G), samt relativa positioneringsteknik.

Marknaden för avancerat förarstöd och självkörande bilar förväntas att
växa med 25 procent per år de kommande 10 till 15 åren i takt med att
en ny flotta med självkörande bilar lanseras på världsmarknaden.
Många globala analytiker, däribland Goldman Sachs, bedömer att redan
2030 kommer hälften av alla världens bilar ha så kallad nivå
5-kapacitet, det vill säga vara helt självkörande.

Aldrig tidigare har Terranet kunnat adressera nyckelkunder i det
geografiska närområdet på samma sätt som i dag. Västra
Götalandsregionen, med Lindholmen Science Park och Chalmers i
Göteborg, utgör ett globalt centrum för fordonsindustrin med bolag
som Volvo Cars, Volvo Trucks, Veoneer, Zenuity, Denso, CEVT, NEVS,
med flera.

Det licensavtal som Terranet tecknade under 2018 med Veoneer, som är
ledande inom aktiv fordonssäkerhet, utgör fundamentet för gjorda
investeringar och kommande marknadssatsningar. Till detta kommer ett
samarbete med Qualcomm, för vilka Terranet är ett designhus inom
aktiv fordonssäkerhet.

Licensintäkter för funktioner avsedda för förarstöd och självkörande
fordon ligger bortom år 2022. Därför kommer Terranet att fokusera på
ett bredare systemerbjudande i syfte att säkra löpande intäkter fram
till dess att bolagets produkter når ett genomslag i
fordonsindustrin. Målet är att bli en världsledande
mjukvaruleverantör för radiobaserade sensorer inom aktiv
fördonssäkerhet.

För ytterligare information kontakta:

Pär-Olof Johannesson
CEO
+46 70 332 32 62

Mattias Larsson
CFO
+46 72 709 56 01

Bolagets Certified Adviser är:
FNCA Sweden AB
+46 8 528 00 399
info@fnca.se

Kalendarium:
Delårsrapport januari-mars 16 maj 2019
Årsstämma 17 maj 2019
Delårsrapport januari-juni 22 augusti 2019
Delårsrapport januari-september 14 november 2019

Årsredovisningen för 2018 beräknas finnas tillgänglig från och med den
15 april både på bolagets hemsida samt på bolagets huvudkontor i
Lund. Vänligen kontakta styrelsens ordförande Anders Rantén,
andersranten@hotmail.com, (andersranten@hotmail.com)med eventuella
synpunkter på val av styrelseledamöter inför årsstämman

Denna information är sådan information som TerraNet Holding AB (publ)
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28
februari kl 8.30 CET.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/terranet-ab/r/terranet-holding-ab--publ--boksl...
https://mb.cision.com/Main/15517/2751879/998995.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.