Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-08-06

Terveystalo Oyj: Terveystalo-konsernin puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2020

KORONA VAIKUTTI MERKITTÄVÄSTI LIIKETOIMINTAAN Q2 AIKANA - VOLYYMIEN NORMALISOITUMINEN ON ALKANUT

Terveystalo Oyj, Puolivuosikatsaus 6.8.2020 klo. 9.00

Tämä tiedote on tiivistelmä Terveystalon puolivuosikatsauksesta 1.1.-30.6.2020. Tiedote kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä ja saatavilla verkkosivuillamme, osoitteessa https://www.terveystalo.com/fi/Sijoittajat/Taloustietoa/.
 

Huhti-kesäkuu 2020 lyhyesti

 • Liikevaihto laski 19,1 prosenttia vertailukaudesta 209,2 miljoonaan euroon (258,6).
 • Oikaistu[1)] liikevoitto ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia (EBITA) laski 66,0 prosenttia 8,8 miljoonaan euroon (25,9) ja oli 4,2 prosenttia (10,0) liikevaihdosta.
 • Oikaistut, vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat 0,8 (2,2) miljoonaa euroa
 • Kauden tulos oli -1,5 miljoonaa euroa (10,3).
 • Osakekohtainen tulos, EPS oli -0,01 euroa (0,08).
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 35,9 miljoonaa euroa (48,6).

Tammi-kesäkuu 2020 lyhyesti

 • Liikevaihto laski 11,4 prosenttia vertailukaudesta 466,5 miljoonaan euroon (526,4).
 • Oikaistu[1)] liikevoitto ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia (EBITA) laski 45,6 prosenttia 31,7 miljoonaan euroon (58,3) ja oli 6,8 prosenttia (11,1) liikevaihdosta.
 • Oikaistut, vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat 3,1 (2,9) miljoonaa euroa.
 • Kauden voitto oli 7,3 miljoonaa euroa (27,6).
 • Osakekohtainen tulos, EPS oli 0,06 euroa (0,22).
 • Nettovelka/oikaistu käyttökate[1)2)] oli 3,4 (4,1).
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 68,8 miljoonaa euroa (97,7).

Suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin.

1. Oikaisut ovat tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavia olennaisia eriä, jotka liittyvät liiketoiminnan hankintojen kuluihin, liiketoiminnan uudelleenjärjestelykuluihin, omaisuuden nettomyyntivoittoihin ja -tappioihin, strategisiin projekteihin ja muihin vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin.
2. Vertailukausi sisältää vain 6kk osuuden Attendo terveyspalveluiden tuloksesta

Toimitusjohtaja Ville Iho: Poikkeuksellinen vuosineljännes haastoi koko toimialan, Terveystalo selvisi testistä hyvin
Toisen vuosineljänneksen toimintaa hallitsi odotetusti koronapandemian synnyttämän poikkeustilanteen johtaminen. Kuten jo ensimmäisen vuosineljänneksen yhteydessä kerroimme, liikevaihtomme laski huhtikuussa 30 prosenttia yritys- ja yksityisasiakkuuksissa ja koko toimintaa jouduttiin mukauttamaan voimakkaasti koko kvartaalin ajan pandemiatilanteen, rajoitustoimien sekä kysynnän mukaan. Pandemian laannuttua rajoitustoimia purettiin asteittain touko-kesäkuussa, ja kysyntä elpyi tilanteen normalisoituessa odotustemme mukaisesti. Kysynnän elpyminen on jatkunut heinäkuussa, ja yksityisasiakkaiden osalta olemme kesän aikana päässeet jo viime vuoden tasolle.

Toisen vuosineljänneksen kysyntä laski koronan vaikutuksesta sekä kiireettömissä hoidoissa että akuuteissa sairauksissa. Erilaisiin infektioihin sekä elintapasairauksiin kuten sydän- ja verisuonitauteihin liittyvissä lääkärikäynneissä lasku oli erityisen voimakas. Lisäksi suun terveyden toimintaa jouduttiin rajoittamaan voimakkaasti.  Pitkäaikaissairauksiin, suun terveyteen ja yleisesti kiireettömiin hoitoihin liittyvä kysynnän lasku on suurelta osin siirtynyttä kysyntää, joka asiakaspalveludatamme mukaan on alkanut purkautua; heinäkuusta alkaen kiireettömän hoidon varaukset syksylle ovat alkaneet kasvaa nopeasti.

Kriisi on ollut haastava koko toimialalle. Terveystalo on kuitenkin onnistunut sen hallinnassa lääketieteellisesti, asiakaspalvelullisesti ja taloudellisesti hyvin. Ryhdyimme välittömästi kriisin puhjettua toimiin kannattavuuden ja rahavirran turvaamiseksi. Jäädytimme ulkopuolisia palveluostoja, arvioimme uudelleen investointitarpeita ja suljimme kysyntälähtöisesti pienempiä yksiköitä. Sopeutimme myös henkilöstömäärää yksikkö- ja palvelukohtaisesti alentuneen kysynnän mukaan lomautuksilla. Rahoitusasemamme on säilynyt koko kriisin ajan vahvana. Joustavuuden varmistamiseksi kaikissa skenaarioissa sovimme vielä 40 miljoonan euron lisärahoituksesta kesäkuussa. Vaikka kysyntä elpyy nyt odotustemme mukaisesti, on koronapandemian kehittymistä ollut poikkeuksellisen vaikeaa ennustaa. Varaudummekin tarvittaessa jatkamaan sopeuttamistoimia, jos kysynnässä tapahtuu uudelleen heikentymistä syksyn aikana.

Operatiivisesti keskityimme tarjonnan mahdollisimman tarkkaan kohdentamiseen nopeasti muuttuvassa kysyntätilanteessa. Perustimme yli 40 koronatestausyksikköä, rakensimme testauskapasiteettia ja vahvistimme tarjontaa etäkanavissa. Digitaalisten kyvykkyyksiemme ansiosta pystyimme nopeasti vastaamaan etäpalveluiden aivan uuteen kysynnän tasoon; toisen vuosineljänneksen aikana etävastaanottoja tehtiin parhaimmillaan 11 000 päivässä ja lääkäriin pääsi chatin kautta sekunneissa. Koronavirustestiä on tehty pandemian aikana yli 30 000 kappaletta, joista tuloksen on saanut keskimäärin 1,5 vuorokaudessa. Toimme toukokuussa valikoimaamme myös markkinoiden tarkimman vasta-ainetestin yhteistyössä Synlabin kanssa. Tulemme tuomaan syksyn flunssakauteen ja koronapandemian parempaan hallintaan myös pikatestin. Mitä tahansa syksy tuo tullessaan, olemme valmistautuneet palvelemaan asiakkaitamme.

Kevään toimintamme vahvisti asiakkaidemme luottamusta, ja vastaanottojemme asiakassuositteluindeksi (NPS) nousi kuukausi kuukaudelta uusille ennätystasoille ollen kesäkuussa 83 (73 joulukuussa 2019). Vaikka toimimme koronapandemian ytimessä, Terveystalon ammattilaiset pysyivät terveinä. Vastasimme uuteen kysyntään nopeasti ja loimme kokonaan uusia koronastrategiaan liittyviä palvelukokonaisuuksia riskiarvioinnista testaukseen ja jäljitykseen mahdollistaaksemme nopean paluun normaaliin asiakkaillemme ja koko yhteiskunnalle. Olen ylpeä ja kiitollinen siitä sitoutumisen asteesta, uudistumiskyvystä ja päättäväisyydestä, jota terveystalolaiset ovat osoittaneet kriisin aikana.

Kriisin keskellä valmistelimme strategiaamme kaudelle 2021-2025. Korona ei ole muuttanut trendiä, jossa ihmiset ovat entistä kiinnostuneempia panostamaan omaan hyvinvointiinsa, ja näemme kasvupotentiaalia palveluissa, jotka tukevat kokonaisvaltaista hyvinvointia ja elinikäistä terveyttä. Yksi kolmesta strategisesta painopisteemme tuleekin olemaan asiakkaan terveyskumppanuus - rakennamme mallia, jolla tuemme ja pidämme yhteyttä, ennakoimme asiakkaan tarpeita ja tarjoamme kokonaisvaltaisia hyvinvointipalveluita. Toinen painopisteistämme on rakentaa toimialan älykkäin palvelumalli, jonka avulla kykenemme tarjoamaan asiakkaalle tehokkaasti juuri sopivaa palvelua, ajasta, paikasta, maksutavasta ja kanavasta riippumatta, hoitopolun alusta loppuun. Kolmantena painopistealueen säilyy laajeneminen yritysostojen avulla.

Strategiamme ei nojaa julkisrahoitteisen markkinan kehitykseen tai yksittäisiin sote-ratkaisuihin. Strategian ytimessä olevat kyvykkyydet ja toimialan edelläkävijyys toki palvelevat myös julkista ostajaa, ja roolimme laajeneminen parantaisi koko terveydenhuollon toimivuutta. Kerromme lisää strategiastamme ja sen toimeenpanosta Helsingissä järjestettävässä pääomamarkkinapäivässämme 2. syyskuuta 2020.

Ensimmäisen vuosipuoliskoni Terveystalon toimitusjohtajana on ollut vaiherikas. Tiesin tulevani mielenkiintoiseen maailmaan, ja kevät on tarjonnut intensiivikurssin toimialan eri piirteisiin. Se on osoittanut, miten tärkeä ala terveydenhuolto on, ja miten suuri merkitys työllämme on koko yhteiskunnalle. Näkemykseni Terveystalosta suurten mahdollisuuksien yhtiönä ja Terveystalolaisista ammattitaitoisena, ahkerana ja vahvalla arvopohjalla toimivana joukkueena on vahvistunut. Vaikka Terveystalo on alallaan johtava toimija, meillä on runsaasti mahdollisuuksia tuoda parhaita oppeja muualta ja viedä koko toimialaa seuraavaan vaiheeseen. Jatkamme taistelua terveemmän elämän puolesta.

Kohti parempaa,
Ville Iho

Näkymät

 • Markkinaympäristö on lyhyellä aikavälillä yhä epävarma koronaviruspandemiaan liittyvien kuluttajakäyttäytymisen muutosten vuoksi, ja kysynnän ennustaminen on haasteellista lyhyellä aikavälillä. Kysynnän elpyminen normaalille tasolle vuoden 2020 toisella vuosipuoliskolla edellyttäisi, ettei uusiin merkittäviin rajoitustoimiin jouduta ja kuluttajakäyttäytyminen normalisoituu. Heinäkuussa 2020 yritysasiakkuuksien liikevaihto laski vain noin 3 prosenttia ja yksityisasiakkuuksien liikevaihto kasvoi jo noin 9 prosenttia vertailukaudesta.
 • Yritysasiakkuuksissa kysynnän elpyminen normaalille tasolle edellyttäisi, ettei uusiin merkittäviin liikkumista koskeviin rajoitustoimiin jouduta ja työpaikoilla palataan kohti normaalimpaa arkea. Akuutin ja ei-kiireellisen sairaudenhoidon kysynnän palautuminen on epävarmaa mutta ennaltaehkäisevien ja lakisääteisten työterveyspalveluiden kysyntä normalisoituu. Etänä tuotettavien palveluiden kysyntä kasvaa merkittävästi. Merkittävät muutokset työllisyydessä voivat heijastua pohjalla olevaan kysyntään.
 • Yksityisasiakkaissa kriisin aikana patoutuneen kysynnän arvioidaan vähitellen purkautuvan ja kokonaiskysynnän normalisoituvan, mikäli uusilta, erityisesti merkittävästi liikkumista koskevilta rajoitustoimilta vältytään. Akuutin ja ei-kiireellisen sairaudenhoidon kysynnän palautumiseen liittyy kuitenkin vielä epävarmuutta. Etänä tuotettavien palveluiden kysyntä kasvaa merkittävästi. Merkittävät muutokset kuluttajaluottamuksessa voivat heijastua pohjalla olevaan kysyntään.
 • Julkisen sektorin kysynnän työterveydessä, palvelumyynnissä ja henkilöstöpalveluissa ennakoidaan normalisoituvan.

Näkymät perustuvat odotettuun Terveystalon palveluiden kysynnän kehitykseen seuraavan kuuden kuukauden jaksolla verrattuna edelliseen kuuteen kuukauteen.

Covid-19 vaikutukset ja Terveystalon toimenpiteet

Pandemian vaikutusten minimoimiseksi Terveystalo on sopeuttanut toimintaansa operatiivisesti poikkeusolosuhteisiin ja varmistanut liiketoiminnan rahavirran ja kannattavuuden muun muassa jäädyttämällä palveluostoja ja uudelleen arvioimalla investointitarpeita, lykkäämällä osingonmaksua vuoden kolmannelle neljännekselle, jäädyttämällä korvausrekrytointeja ja lomauttamalla henkilöstöä niissä tehtävissä, joissa työ on väliaikaisesti vähentynyt ja/tai yhtiön edellytykset tarjota työtä ovat väliaikaisesti vähentyneet. Annetut kokoaikaiset lomautusilmoitukset koskivat toisella vuosineljänneksellä 576 henkilöä (yhteensä 12 856 kalenteripäivää) ja osa-aikaiset lomautukset noin 1 342 henkilöä. Kesäkuun lopussa 118 henkilöä oli lomautettuna kokoaikaisesti ja noin 829 osa-aikaisesti.  Toimittajien ja vuokranantajien kanssa on lisäksi neuvoteltu uusista maksuehdoista ja suljettu kysyntälähtöisesti suunterveyden yksiköitä sekä joitain pienempiä lääkärikeskuksia ja työterveyden yksiköitä. Aukioloaikoja on myös supistettu paikallisesti tarvetta vastaaviksi.

Taloudellisen toimintaympäristön epävarmuudesta johtuen toisen vuosineljänneksen raportoinnin yhteydessä myyntisaamisten luottotappioriskiä sekä liikearvon arvonalentumisriskiä tarkasteltiin muuttuneiden markkinanäkymien valossa.  Myyntisaamisiin liittyen luottotappioriskin ei arvioitu merkittävästi kasvaneen eikä näin ollen todettu tarvetta muuttaa luottotappiovarausten kirjausperiaatteita.

Yhtiön maksuvalmius- ja rahoitustilanne on säilynyt vahvana myös poikkeustilanteessa. Terveystalo sopi vuosineljänneksen aikana myös 40 miljoonan euron lisärahoituksesta.  Vallitsevan epävarmuuden vuoksi Terveystalo on lisännyt rahoituksen liitetietoja toisen vuosineljänneksen raportointiin. Lisätietoja likviditeettiasemasta, varoista ja veloista sekä lainojen maturiteetista esitetään liitetiedossa 12.
Yhtiö arvioi, että kriisin välittömien vaikutusten lisäksi muutokset työllisyydessä ja kuluttajaluott...

Författare Terveystalo Oyj

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.