Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-10-17

Tethys Oil AB: Tethys Oils innehav av egna aktier överstiger åter 5 procent

Tethys Oil AB (publ) ("Tethys Oil") ingick i augusti 2019 ett avtal om
aktielån (som långivare) avseende egna aktier med en investmentbank.
Syftet med aktielånet var att underlätta utnyttjandet av
teckningsoptioner i Tethys Oils långsiktiga teckningsoptionsbaserade
incitamentsprogram från 2016. Efter ingåendet av avtalet om aktielån
minskade antalet egna aktier som innehas av Tethys Oil med 416 500
och det totala innehavet av egna aktier uppgick därefter till 1 537
663.

Genom utnyttjande av teckningsoptioner under incitamentsprogrammet
från 2016 har totalt 398 650 nya aktier i Tethys Oil tillkommit,
varvid det totala antalet aktier och röster i Tethys Oil ökat till 36
294 960.

Sedan Tethys Oil nu har återfått de utlånade aktierna uppgår Tethys
Oils innehav av egna aktier åter till 1 954 163. Innehavet motsvarar
5,38 procent av det totala antalet aktier och röster i Tethys Oil per
dagen för detta pressmeddelande (dvs. baserat på 36 294 960 aktier
och röster) och 5,44 procent av det senast offentliggjorda antalet
aktier och röster i Tethys Oil enligt pressmeddelande den 28 juni
2019 (dvs. baserat på 35 896 310 aktier och röster).

För ytterligare information om Tethys Oils återköpsprogram och
långsiktiga teckningsoptionsbaserade incitamentsprogram, vänligen se
Tethys Oils företagswebb www.tethysoil.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Magnus Nordin, Verkställande Direktör, tfn: +46 8 505 947 00

Denna information är sådan som Tethys Oil AB (publ) är skyldigt att
offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande den 17 oktober 2019 kl.
10:40 CEST.

Tethys Oil AB (publ)
Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med
kända oljefynd. Tethys kärnområde är Oman, där bolaget har 25
miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 13 miljoner
fat i betingade resurser 2C. Under 2018 hade Tethys Oil en
genomsnittlig oljeproduktion om 11 767 fat per dag från Block 3&4.
Tethys Oil har också prospekteringstillgångar onshore Frankrike och
Litauen och viss produktion i Litauen. Aktierna är noterade på Nasdaq
Stockholm (TETY). Hemsida: www.tethysoil.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/tethys-oil-ab/r/tethys-oils-innehav-av-egna-a...
https://mb.cision.com/Main/17744/2934813/1124961.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.