Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-07

Tethys Oil AB: Tredje kvartalet och niomånadersrapport - 30 september 2017

Tredje kvartalet 2017 (andra kvartalet 2017)

· Produktionen uppgick till 12 354 fat per dag (12 477 fat per dag)
· Intäkter uppgick till MUSD 28,5 (MUSD 31,4)
· EBITDA uppgick till MUSD 18,2 (MUSD 21,0)
· Resultat efter skatt uppgick till MUSD 4,8 (MUSD 10,6)
· Vinst per aktie uppgick till USD 0,14 (USD 0,31)
· Nio nya borrhål färdigställda på Block 3&4
· Två nya förkastningsblock på Farha South framgångsrikt borrade och
konstaterade oljeförande
· Borrning av prospekteringshålet Samah-1 pågår

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| MUSD (om inte annat anges) Tredje kvartalet 2017 Andra kvartalet 2017 Tredje kvartalet 2016 |
| Genomsnittlig dagsproduktion, netto, före statens andel, fat 12 354 12 477 12 297 |
| Försäljning, netto, efter statens andel, fat 568 796 565 331 501 167 |
| |
| Genomsnittligt försäljningspris per fat, USD 48,6 53,7 45,8 |
| |
| Intäkter 28,5 31,4 26,1 |
| EBITDA 18,2 21,0 15,7 |
| Rörelseresultat 8,2 11,0 4,5 |
| Periodens resultat 4,8 10,6 6,4 |
| Nettokassa 47,5 32,3 48,2 |
| Investeringar i olje- och gastillgångar 4,1 15,1 9,3 |
| |
| Vinst per aktie (efter utspädning), USD 0,14 0,31 0,19 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| MUSD (om inte annat anges) Nio månader 2017 Nio månader 2016 Helåret 2016 |
| Genomsnittlig dagsproduktion, netto, före statens andel, fat 12 441 12 224 12 235 |
| Försäljning, netto, efter statens andel, fat 1 698 827 1 773 929 2 357 701 |
| |
| Genomsnittligt försäljningspris per fat, USD 51,0 38,6 40,5 |
| |
| Intäkter 89,2 66,3 87,1 |
| EBITDA 58,5 34,4 44,0 |
| Rörelseresultat 28,5 1,2 -0,5 |
| Periodens resultat 22,1 1,1 2,7 |
| Nettokassa 47,5 48,2 39,0 |
| Investeringar i olje- och gastillgångar 32,2 33,5 48,5 |
| |
| Vinst per aktie (efter utspädning), USD 0,64 0,03 0,08 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Brev till aktieägare

Vänner och investerare,

Under det tredje kvartalet 2017 fortsätter Tethys Oil att leverera solida
resultat från bolagets verksamhet i Oman. Detta trots att kvartalet
påverkades av lägre oljepriser under sommaren. Block 3&4 fortsätter tydligt
visa att det förblir en mycket robust och uthållig tillgång. Operativt
fortsätter vi att fokusera på optimering av vår befintliga produktion
samtidigt som vi investerar i prospektering för framtida tillväxt. Den
framgång vi haft hittills med 2017 års prospekteringsprogram indikerar att vi
har all anledning att vara fortsatt optimistiska över tillväxtpotentialen
inom blocken. Efter två framgångsrika prospekteringsborrningar under första
halvåret 2017 genomförs nu en tredje prospekteringsborrning på en struktur
belägen omkring 5 kilometer söder om förra kvartalets oljefynd Ulfa. Två
ytterligare prospekteringsborrningar planeras att inledas under fjärde
kvartalet 2017. Därtill pågår de sista förberedelserna inför lanseringen av
ett nytt 3D-seismikprogram, som skall genomföras på ett område öster om
Ulfa-fyndet.

Under kvartalet fortsatte utvidgningen av Farha Southfältet genom att två nya,
tidigare oborrade förkastningsblock, borrats och befunnits oljeförande. Så
här långt under året har fem tidigare oborrade förkastningsblock tillförts
verksamheten på Farhafältet. Sammanlagt nio borrningar slutfördes på Block
3&4 under tredje kvartalet, inklusive utvärderings- och produktionshål och
borrhål för vatteninjicering.

Produktion

Vi producerade 1 136 559 fat olja under kvartalet, vilket låg i linje med
andra kvartalet 2017. Under kvartalet noterades den högsta produktionen
någonsin på Block 3&4 under en månad då 12 719 fat per dag producerades i
juli. Dock var produktionen i september svagare och uppgick till 11 894 fat
per dag, vilket var under produktionsrekommendationen. Uppdateringsarbeten
utförs på Block 3&4, vilken inkluderar byte av rörledningar och förbättring
av vattenhanteringen. Dessa arbeten syftar till att förbättra den långsiktiga
verksamheten, men påverkar kortsiktigt produktionen negativt.

Till följd av förlängningen av OPEC överenskommelsen med vissa
produktionskvoter, förväntar vi oss att Tethys Oils genomsnittliga dagliga
produktion fram till slutet av första kvartalet 2018 kommer att ligga i linje
med den genomsnittliga dagliga produktionen hittills under 2017, med
fortsatt, och möjligen ökande, månatliga variationer.

Oljeprismiljön

Efter ett väsentligt fall under juni, bottnade oljepriserna i slutet av andra
kvartalet 2017 kring USD 44 per fat. Under tredje kvartalet har oljepriserna
gradvis stärkts för att nå cirka USD 60 per fat vid kvartalets slut. Mot
bakgrund av de två månaders förskjutning vi har i erhållet försäljningspris,
kommer vi fullt ut kunna dra fördel av dessa nya nivåer under det fjärde
kvartalet. Under det tredje kvartalet minskade vårt genomsnittliga
försäljningspris per fat med nästan 10 procent från USD 53,7 per fat under
andra kvartalet till USD 48,6 per fat.

Tredje kvartalet i fokus

Trots att det lägre oljepriset påverkade våra intäkter och EBITDA negativt
jämfört med andra kvartalet, var vår finansiella utveckling fortsatt stark.
Under kvartalet rapporterar vi intäkter om MUSD 28,5, ned 9 procent jämfört
med andra kvartalet. EBITDA uppgick till MUSD 18,2, ned 13 procent jämfört
med andra kvartalet. Kassaflödet från verksamheten efter investeringar i olja
och gas uppgick till 15,8, vilket resulterade i att nettokassan ökade från
MUSD 32,3 till MUSD 47,5. Tethys Oil betalade under andra kvartalet 2017
operatörens cash call för juli 2017, vilket resulterade i att ett cash call
mindre betalades under det tredje kvartalet. Detta påverkade kassaflödet
positivt. Våra operativa kostnader per fat uppgick till USD 8,1 per fat, i
linje med det spann om USD 7,3 till USD 8,2 per fat som kostnaderna uppgått
till de senaste fem kvartalen. Resultatet för perioden uppgick till MUSD 4,8,
ned från 10,6 under det andra kvartalet. Resultatet påverkades negativt av ej
kassaflödespåverkande poster till följd av den amerikanska dollarns
försvagning gentemot svenska kronan under kvartalet.

Utsikter

Tethys Oil fortsätter att producera goda volymer olja. Men vi planerar också
för vår framtida produktion, för 2018 och därefter. Reservtillväxt kommer att
bli allt viktigare, både för att upprätthålla befintliga produktionsnivåer
och för att bygga produktionskapacitet. Vårt arbetsprogram för 2017 har varit
mycket framgångsrikt, där fem nya, tidigare oborrade förkastningsblock på
Farha South funnits vara oljeförande och två (av hittills två)
prospekteringsborrningar resulterat i nya fynd, Erfan och Ulfa. Båda
borrhålen fortsätter att generera goda flöden. Ett utvärderingsprogram pågår
på Erfan, och utvärderingen av Ulfa kommer att inledas under 2018. Och
förhoppningsvis kommer året fortsätta med nya fynd. Prospekteringsborrningen
Samah-1 borras nu söder om Ulfa-fyndet. Vi planerar att påbörja ytterligare
två prospekteringsborrningar under det fjärde kvartalet, en i nära anslutning
till producerande områden och en s. k. "far field"-borrning. För att vägleda
oss i framtida prospekteringsprogram så inleder vi ett nytt 3D-seismikprogram
över ett område öster om Ulfa-fyndet. Och som vi har sagt tidigare - vi har
ett stort antal kartlagda oborrade och potentiellt oljeförande strukturer och
vi hoppas att 3D-seismiken kommer att ge oss än fler.

Avseende kapitalstrukturen, så är vår målsättning att ha en balanserad syn på
tillväxt och värdeöverföring till aktieägarna. Eftersom vi genererar mer
kapital än vi kan spendera, har vi under det tredje kvartalet inlett ett
återköpsprogram av egna aktier.

Så, fortsätt följ oss. Vi har många år av spännande tillväxt på Block 3&4, och
vem vet, kanske på annan plats också!

Stockholm i november 2017

Magnus Nordin
Verkställande direktör
För ytterligare information, vänligen kontakta
Magnus Nordin, verkställande direktör, tfn: +46 8 505 947 00
Jesper Alm, CFO, tfn +46 8 505 947 00
Konferenssamtal
Datum:
tisdag, 7 november 2017Tid:
10.00 CET
För att delta i konferenssamtalet kan du välja ett av följande alternativ:

För att delta via webben
:https://edge.media-server.com/m6/p/k2za9mnw

För att delta via telefon, vänligen ring

Sverige: +46 8 505 564 74
Schweiz: +41 225 675 541
UK: +44 203 364 5374
Nordamerika: +1 855 753 2230

Tethys Oil AB - Hovslagargatan 5B, SE-111 48 Stockholm, Sverige - Tel. +46 8
505 947 00 -
Fax +46 ...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.