Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-10-22

Tethys Oil: Försäljningsuppdatering tredje kvartalet 2015

Tethys Oils försäljning uppgick under det tredje kvartalet 2015 till MSEK 307.
Det genomsnittliga försäljningspriset uppgick under kvartalet till USD 61,8
per fat och sammanlagt 584 399 fat såldes. Per 30 september 2015 uppgick
överuttaget i försäljningen till 129 439 fat (överuttag om 22 647 fat per 30
juni 2015). All oljeförsäljning härrör från Block 3&4 i Oman, där Tethys Oil
har en licensandel om 30 procent.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Tethys Oils andel Block 3&4 Försäljning olja och gas Genomsnittligt försäljningspris Försäljning (fat)* Produktion Över-/underuttag |
| (MSEK) (USD/fat) (fat)** (fat)*** |
| Q3 2015 307 61,8 584 918 129 |
| 399 474 439 |
| Q2 2015 265 57,8 545 019 848 939 22 647 |
| Q1 2015 163 63,8 308 892 774 315 -80 924 |
| Q4 2014 310 97,1 434 035 757 730 12 828 |
| Q3 2014 296 107,6 399 352 762 375 -27 188 |
| Helår 2014 1 046 103,9 1 464 228 2 765 654 12 828 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Efter statens andel

** Före statens andel

*** Försäljningsvolymen överensstämmer inte alltid med Tethys Oils andel av
produktionen efter statens andel under en period. Diskrepansen kallas för
över- respektive underuttag (engelska over-/underlift), och anges per
slutdatum för varje kvartal. Underuttag anges som ett negativt tal.

Tethys har också viss produktion i Litauen. Resultatet från den litauiska
produktionen rapporteras i koncernens resultaträkning som vinst/förlust från
intressebolag.

Niomånadersrapport för 2015 (januari – september 2015) publiceras den 3
november 2015.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Magnus Nordin, verkställande direktör, tfn: +46 8 505 947 00

Morgan Sadarangani, finanschef, tfn +46 8 505 947 01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bolaget lämnar informationen i detta pressmeddelande i enlighet med lagen om
värdepappers-marknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Tethys Oil AB (publ)

Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på prospektering och
produktion av oljetillgångar. Tethys Oil kärnområde är Sultanatet Oman, där
Tethys Oil till ytan är en av landets största licensinnehavare med en
nuvarande nettoproduktion omkring 10 000 fat olja per dag. Tethys Oil har
också prospekterings- och produktionstillgångar onshore Litauen och
Frankrike. Aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY).

Hemsida: www.tethysoil.com

Författare NGN

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.