Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-10-21

TF Bank AB (publ): TF Bank utser valberedning

TF Bank AB (publ) (OMX Nordic Exchange: TFBANK) har nu utsedd
valberedning för bolaget.

Valberedningen har som uppgift att före årsstämman 2017 föreslå
ordförande till stämman, styrelseledamöter, styrelseordförande och
revisor samt arvoden till styrelseledamöter och revisor.

Enligt principerna beslutat på Årsstämman 2016 för hur valberedningen
ska utses så har de röstmässigt största aktieägarna som önskar delta
i valberedningen rätt att utse en ledamot vardera. Ledamoten som
representerar den största aktieägaren ska utses till ordförande för
valberedningen.

Valberedningens sammansättning;

Björn Wendleby - representerar TFB Holding AB (ordf.)

Jonas Weil - representerar Merizol AB

Gunnar Ryman - representerar Gurrfinans AB

Mattias Carlson -styrelseordförande TF Bank AB

TF Bank årsstämma kommer att hållas onsdagen den 3 maj 2017 i
Stockholm.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen inför Årsstämman
2017 kan göra det genom att skicka e-post till ir@tfbank.se eller
skriva till: TF Bank Group AB (publ), Att: Valberedningen,
Norrlandsgatan 7, 111 43 Stockholm, senast den 12 februari 2017.

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till
årsstämman och på TF Banks webbplats under Investor Relations.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som TF Bank AB (publ)
ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, och i
förekommande fall, lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om
handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21
oktober 2016 kl. 16.00 CET.

För ytterligare information, kontakta:

Sture Stölen, Investor Relations, +46 723 68 65 07, ir@tfbank.se

Kort om TF Bank

TF Bank är en internetbaserad nischbank som erbjuder
konsumentbanktjänster genom sin egenutvecklade IT plattform med hög
grad av automatisering. Bolagets IT-plattform är utformad för
skalbarhet och anpassning till olika produkter, länder, valutor och
digitala banklösningar. TF Bank bedriver bankverksamhet med in- och
utlåningsverksamhet mot privatpersoner i Sverige och Finland,
utlåningsverksamhet mot privatpersoner i Norge och Polen samt
gränsöverskridande utlåningsverksamhet i Danmark, Estland och
Lettland.

Per den 30 juni 2016 hade TF Bank en utestående låneportfölj på 2 185
miljoner kronor. TF Bank har ökat sina totala rörelseintäkter från
272 miljoner kronor under 2012 till 388 miljoner kronor under 2015,
motsvarande en genomsnittlig årlig tillväxttakt om 13 procent.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/tf-bank-ab--publ-/r/tf-bank-utser-valberedning...
http://mb.cision.com/Main/13973/2106085/578400.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.