Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-06

TF Bank AB (publ): TF Bank utvidgar segmentsredovisning från 2020

TF Bank har beslutat om att utvidga segmentsredovisningen från och med
första kvartalet 2020. Ecommerce Solutions delas upp i två segment;
Ecommerce Solutions och Credit Cards. Förändringen följer ambitionen
att vara transparenta mot bankens intressenter.

I segmentet Ecommerce Solutions erbjuder TF Bank digitala
betalningslösningar för både butiks- och e-handel samt kreditkort
till kreditvärdiga privatpersoner. Från och med 2020 kommer
företagsledningen fördela resurser och utvärdera resultat baserat på
de två olika affärssegmenten. Förändringen har initierats av den
pågående expansionen för kreditkort i Tyskland. Jämförelsetal för
2019 kommer att räknas om enligt den utvidgade segmentsredovisningen
och presenteras i kommande delårsrapporter. TF Banks VD Mattias
Carlsson har utsetts till tillförordnad chef för det nya segmentet
Credit Cards.

För ytterligare information, kontakta:
Mikael Meomuttel, CFO och Head of Investor Relations +46 (0)70 626 95
33

Kort om TF Bank
TF Bank är en internetbaserad nischbank som erbjuder
konsumentbanktjänster och e-handelslösningar genom en egenutvecklad
IT-plattform med hög grad av automatisering. Plattformen är utformad
för skalbarhet och anpassning till olika produkter, länder, valutor
och digitala banklösningar. TF Bank bedriver in- och
utlåningsverksamhet till över 2 miljoner konsumenter i Sverige,
Finland, Norge, Danmark, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tyskland
och Österrike via dotterbolag, filial eller gränsöverskridande av
banktillståndet. Inom segmentet Ecommerce Solutions erbjuder TF Bank
nästa generations betal- och utcheckningslösningar för e-handlare i
Norden, Estland och Polen, samt kreditkort i Norge och Tyskland. TF
Bank är noterat på Nasdaq Stockholm.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/tf-bank-ab--publ-/r/tf-bank-utvidgar-segments...
https://mb.cision.com/Main/13973/3028593/1188920.pdf

Författare Cision News