Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-07

TF Bank AB (publ): Välkommen till TF Banks nyhetsbrev!

TF Bank fortsätter att utvecklas väl. Den geografiska diversifieringen
inom både in- och utlåning fortgår och innebär att bolaget nu står
starkare än någonsin. Vi fortsätter att utveckla och förbättra vårt
erbjudande löpande för att på så sätt kunna skapa aktieägarvärde.

I delårsrapporten för årets nio första månader kan vi konstatera att
tillväxten följer den långsiktiga planen och utlåning till
allmänheten har ökat med 19 procent under perioden. Rörelseresultatet
för perioden landade på 142,8 MSEK, vilket är en ökning om 22 procent
i förhållande till motsvarande period i fjol. Hela rapporten går att
läsa genom att klicka här

(https://www.tfbankgroup.com/sv/delarsrapport-januari-september-2017/)I
syfte att utvärdera hur våra aktieägare ser på bolaget genomförde vi
under september en aktieägarundersökning och jag vill passa på att
tacka alla aktieägare som deltog i undersökningen.

En av slutsatserna från undersökningen är att vi ska bli bättre på att
kommunicera mer frekvent och tydligare med våra aktieägare. En åtgärd
är därför att vi på en regelbunden basis ger ut ett nyhetsbrev och på
så sätt få ut mer information om bolagets löpande arbete till såväl
befintliga som potentiella aktieägare.

I nyhetsbreven kommer vi att presentera nyheter och fördjupande
information om vårt arbete och den bransch vi verkar i. Vi kommer
även att sammanfatta viktiga händelser under den gångna tiden. Vår
förhoppning är att nyhetsbreven kommer att vara intressanta för dig
och bidra till att du håller dig uppdaterad om TF Bank. Vi har redan
tagit stora kliv framåt under 2017 och intentionen är att fortsätta i
samma takt. I det första nyhetsbrevet kommer vi att på ett
överskådligt sett kommentera resultaten från aktieägarundersökningen,
där som sagt en ökad synlighet är en önskan bland våra aktieägare. I
nyhetsbrevet finns även en intervju med vår Finanschef Mikael
Meomuttel. Han svarar bland annat på varför vi startat verksamhet i
Tyskland och hur vi tänker kring den framtida expansionen.

Vidare kan du läsa en kort intervju med vår finlandchef Juho Maanpää.
Han berättar om utvecklingen på den finska marknaden och hur TF Bank
ska möta den ökade konkurrensen på den finska marknaden.

Till sist länkar vi även till Investerarbrevets intervju med en av TF
Banks storägare, Erik Selin. Han berättar där varför han valt att
investera i vår bank och hur han ser på den svenska bankmarknaden
generellt.

Vår ambition är att genom nyhetsbrevet öka transparensen och på så
sätt även förbättra kunskapen om TF Bank och därigenom bli ett
starkare bolag för såväl befintliga som framtida aktieägare.

Väl mött!
Declan Mac Guinness, vd TF Bank
Innehållsförteckning:
· "Finland är vår största marknad, med tillväxtmöjligheter som är
fortsatt goda"
(https://www.tfbankgroup.com/sv/finland-ar-var-storsta-marknad-med-tillva...)

· Intervju med CFO Mikael Meomuttel angående TF Banks etablering i
Tyskland
(https://www.tfbankgroup.com/sv/intervju-med-cfo-mikael-meomuttel-angaend...)

· Erik Selin: "Därför köper jag TF Bank"
(https://www.tfbankgroup.com/sv/erik-selin-darfor-koper-jag-tf-bank/)

· Årets aktieägarundersökning: Uppnådda förväntningar med önskan om
ökad synlighet
(https://www.tfbankgroup.com/sv/arets-aktieagarundersokning-uppnadda-forv...)

Du finner alla nyheter på www.tfbankgroup.se
För ytterligare information, kontakta:
Declan Mac Guinness, CEO, +46 707 22 82 97,
declan.macguinness@tfbank.se

Mikael Meomuttel, CFO, +46 706 26 95 33, mikael.meomuttel@tfbank.se
Kort om TF Bank
TF Bank är en internetbaserad nischbank som erbjuder
konsumentbanktjänster genom sin egenutvecklade IT- plattform med hög
grad av automatisering. Bolagets IT-plattform är utformad för
skalbarhet och anpassning till olika produkter, länder, valutor och
digitala banklösningar. TF Bank bedriver in- och/eller
utlåningsverksamhet mot privatpersoner i Sverige, Finland, Norge,
Danmark, Polen, Tyskland, Estland och Lettland via dotterbolag,
filial eller gränsöverskridande av banktillståndet.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/tf-bank-ab--publ-/r/valkommen-till-tf-banks-ny...
http://mb.cision.com/Main/13973/2385060/747735.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.