Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-07

TF Bank rörelseresultat bättre än väntat, höjer utdelningen (Uppdaterad)

(Ändrar rubrik, Lägger till utdelningsförslag)

Nischbanken TF Bank redovisar intäkter i linje med förväntat under fjärde
kvartalet.

De totala intäkterna uppgick till 172,2 miljoner kronor (133,9), vilket låg
i linje med analytikerkonsensus från Finwire.

Det justerade rörelseresultatet blev 64,9 miljoner kronor (50,1), väntat
var 62 miljoner kronor.

Bolaget rapporterar rörelsekostnader på 66,4 miljoner kronor (45,9), något
högre än analytikerkonsensus som var på var 65 miljoner kronor.

Bankens utlåning till privatmarknaden ökade till 4,4 miljarder kronor vid
utgången av kvartalet och det prickar därmed förväntningarna. Motsvarande
period i fjol var utlåningen 3,2 miljarder kronor.

Bolaget föreslår en utdelning om 2,30 kronor per aktie för 2018, en höjning
jämfört mot 2,25 kronor för 2017.

Bankens vd Mattias Carlsson i kommunikén skriver att ambitionerna är
fortsatt tillväxt 2019 men att man också är lyhörd på signaler från
marknaden.

"Ambitionen är att fortsätta växa 2019, men vi är samtidigt ödmjuka och
kommer även framöver prioritera diversifierad organisk
tillväxt under kontrollerade former inom noggrant utvalda
segment och marknader. Den senaste tidens turbulens på
de finansiella marknaderna signalerar en viss osäkerhet
om framtiden, vilket vi naturligtvis väger in i våra affärsmässiga beslut",
skriver Carlsson.

TF Bank, Mkr Q4-2018 Konsensus Förändring mot konsensus Q4-2017
Intäkter 172,2 170 1,3% 133,9
Rörelsekostnader 66,4 65 2,2% 45,9
Rörelseresultat, justerat 64,9 62 4,7% 50,1
Nettoresultat.justerat 49,2 46 7,0% 38,5
Resultat per aktie, kronor. justerat 2,21 2,22 -0,5% 1,82
Utlåning privatmarknad, miljarder kronor 4,4 4,4 3,2
Konsensusdata från Finwire

fredrik.hansson@finwire.se 0704-255820 - Twitter: @Finwire

-----------------------------------------------------------
http://media.finwire.com/media/FWS002ED6C-table-1

Författare Finwire Smallcap