Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-08-22

Thedéen: Fastighetssektorn i ett brytningsskede - motståndskraften prövas

Bas Det var i ett anförande angående läget för den finansiella stabiliteten som Erik Thedéen sade att de finansiella stabilitetsriskerna på kort och medellång sikt är fortsatt förhöjda, och till och med kan ha ökat under sommaren.

Han inledde med att prata om hur den höga inflationen, de stigande räntorna och konjunkturoron innebär utmaningar för hushåll, olika aktörer i det finansiella systemet och de kommersiella fastighetsbolagen.

"Vi kan konstatera att många av de sårbarheter som byggts upp i det finansiella systemet under ett antal år nu riskerar att materialiseras”, sade han, men påpekade även att FI:s strukturella åtgärder ökat motståndskraften bland hushåll och banker.

Författare Elin Hanspers