Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-03-08

THQ Nordic AB: Kommuniké från extra bolagsstämma i THQ Nordic

Extra bolagsstämma i THQ Nordic AB ("THQ Nordic" eller "Bolaget")
hölls idag den 8 mars 2019 i Stockholm varvid aktieägarna fattade
följande beslut.

Beslut om att godkänna styrelsens beslut om nyemission av B-aktier med
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

I enlighet med tidigare offentliggjord information beslutade styrelsen
den 20 februari 2019 om nyemission, med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, under förutsättning av extra bolagsstämmans
efterföljande godkännande. Extra bolagsstämman har idag beslutat att
godkänna styrelsens beslut om nyemission av högst 6 267 338 B-aktier.

Teckningskursen för aktierna i nyemissionen uppgår till 190 kronor per
aktie. Genom nyemissionen tillförs THQ Nordic 1 190 794 220 kronor.
Tillsammans med nyemissionen av högst 4 732 662 B-aktier som
styrelsen även beslutade om den 20 februari 2019, med stöd av
bemyndigande lämnat av årsstämman 2018, tillförs Bolaget totalt cirka
2 090 miljoner kronor före emissionskostnader. Genom båda
emissionerna emitteras totalt 11 000 000 B-aktier.

Teckningskursen i nyemissionerna har fastställts genom ett så kallat
"accelererat bookbuilding"-förfarande lett av Carnegie Investment
Bank AB (publ) och Nordea Bank Abp, filial i Sverige.

Syftet med besluten om nyemission av B-aktier och skälet till
avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt, är att diversifiera
ägarbasen i Bolaget bland svenska såväl som internationella
institutionella investerare och utnyttja möjligheten att på
fördelaktiga villkor anskaffa kapital på ett tidseffektivt sätt.
Vidare syftar emissionerna till att finansiera nya förvärv av
varumärken, spelutvecklingsstudios eller annat objekt som
kompletterar verksamheten, och möjliggöra en högre takt av
investeringar i utvecklingen av Bolaget. Genom att teckningskursen i
nyemissionen fastställs genom ett accelererat bookbuilding-förfarande
är det styrelsens bedömning att teckningskursen säkerställs
marknadsmässigt.

Utspädning med anledning av nyemissionerna

Genomförandet av nyemissionerna innebär en utspädningseffekt om cirka
10,7 procent av antalet aktier och cirka 6,0 procent av antalet
röster i Bolaget efter genomförande av transaktionen genom att
antalet aktier ökar med 11 000 000 till 102 493 617 och att antalet
röster ökar med 11 000 000 till 183 493 617 (fördelat mellan 9 000
000 aktier av Serie A och 93 493 617 aktier av serie B).
Aktiekapitalet ökar med cirka 91 667 kronor från cirka 762 447 kronor
till cirka 854 114 kronor.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att
bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera
tillfällen besluta om emission av B-aktier, konvertibler och/eller
teckningsoptioner med rätt att konvertera till respektive teckna
B-aktier, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt,
till ett antal motsvarande maximalt tre (3) procent av det totala
antalet aktier i Bolaget efter genomförandet av ovanstående
emissioner samt registrering av emissionen i samband med förvärvet av
18point2, att betalas kontant, genom apport och/eller genom
kvittning. Att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission utan
företrädesrätt för aktieägarna enligt ovan är främst i syfte att
kunna anskaffa nytt kapital för att öka Bolagets flexibilitet eller i
samband med förvärv.

För detaljerade villkor avseende ovanstående beslut på stämman samt
emissionerna och transaktionen i sin helhet hänvisas till de
fullständiga förslagen respektive pressmeddelanden som finns
tillgängliga på Bolagets hemsida, www.thqnordic-investors.com.

För ytterligare information, kontakta:

Lars Wingefors, VD och koncernchef

Tel: +46 708 471 978

E-mail: lwingefors@thqnordic.com

Om THQ Nordic

THQ Nordic förvärvar, utvecklar och förlägger PC- och konsolspel för
den globala spelmarknaden. Bolaget har en bred spelportfölj med över
100 ägda varumärken, såsom Saints Row, Goat Simulator, Dead Island,
Darksiders, Metro (licens), Titan Quest, MX vs ATV, Kingdoms of
Amalur, Time Splitters, Delta Force, Alone in the Dark, Wreckfest med
flera.

THQ Nordic har global närvaro med huvudkontor i Karlstad, Sverige, och
tre divisioner; Deep Silver/ Koch Media, THQ Nordic och Coffee Stain.
Koncernen har femton interna utvecklingsstudios i Tyskland, Finland,
England, USA och Sverige och sysselsätter cirka 2 000 medarbetare.

THQ Nordics aktier är noterade på Nasdaq First North Stockholm under
kortnamnet THQN B. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB som
nås via info@fnca.se eller telefon 08-528 00 399

För mer information, vänligen besök
http://www.thqnordic-investors.com.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/thq-nordic-ab/r/kommunike-fran-extra-bolagsst...
https://mb.cision.com/Main/15049/2759638/1004623.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.