Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-21

Three Gates AB: Delårsrapport för perioden 1 januari 2019 till 30 september 2019

· Nettoomsättningen under delåret uppgick till 1 035 TSEK (2 574
TSEK). Omsättningen under tredje kvartalet uppgick till 326 TSEK (1
441 TSEK).

· Rörelseresultatet före finansiella poster uppgick till -6 475 TSEK
(-8 964 TSEK). Rörelseresultatet före finansiella poster under tredje
kvartalet uppgick till -2 257 TSEK (-2 272 TSEK).

· Resultatet efter finansiella poster uppgick till -8 861 TSEK (-9
674 TSEK). Resultatet efter finansiella poster under tredje kvartalet
uppgick till -4 180 TSEK (-2 277 TSEK).

· Resultatet per aktie uppgick till -1,79 SEK (-1,96 SEK) under
perioden. Resultatet per aktie under tredje kvartalet uppgick till
-0,85 SEK (-0,46 SEK).

· Ett strategiskt partneravtal med Super Scale har ingåtts i
augusti, där Super Scale ska finansiera och hantera user acquisition
("UA") för Project Blue Book: The Game med en UA-budget på upp till 1
MUSD per månad under den globala lanseringen. Avtalet omfattar även
framtida titlar i "hidden object"-genren.

· Rättigheterna till Robloxspelet RuneCraft har förvärvats i slutet
av augusti.

· I september meddelades att testerna av Project Blue Book: The Game
har visat mycket konkurrenskraftiga resultat gällande Cost per
Install ("CPI").

· Efter perioden har en företrädesemission på ca 25 MSEK med
teckningsåtaganden på ca 8 MSEK annonserats i slutet på oktober.

· Efter perioden har förvärvet av 65 % i den tyska spelutvecklaren
och förläggaren Tivola Games meddelats. Aktierna förvärvas dels genom
en kapitalinjektion i Tivola på initialt 0,5 MEUR (ytterligare 0,25
MEUR + 0,25 MEUR ska betalas senast 30 nov, 2020 respektive 15 feb,
2021) och dels genom en köpeskilling på 0,857 MEUR som ska betalas
senast 30 nov. 2020. Transaktionen är villkorad av, bland annat,
finansiering.

Med "Bolaget" eller "Three Gates" avses Three Gates AB med org.nr.
556842-4062. Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Kommentar till delårsrapporten

Under det tredje kvartalet har fokus fortsatt varit arbetet med den
nära förestående globala lanseringen av Project Blue Book: The Game
("PBB"), samt Atari Asteroids som kommer att lanseras därefter.
Samarbetet med History Channel och Atari har fungerat väl och vi ser
mycket fram emot att få ut dessa produkter i marknaden. Genom vårt
strategiska partneravtal med SuperScale har vi en budget för user
acquisition ("UA") under den kommande globala lanseringen av PBB på
upp till 1 miljon US dollar per månad.

Som tidigare kommunicerats har vi fört diskussioner om eventuella
samgåenden och djupare samarbeten med ett antal andra aktörer på
spelmarknaden för att stärka Bolagets finansiella ställning. Efter
att ha utvärderat ett antal alternativ har detta arbete nu resulterat
i förvärvet av 65 % av Tivola Games. Den förvärvade verksamheten
genererade en omsättning på ca 1,36 MEUR och ett nettoresultat på ca
0,119 MEUR under 2018. Per sista juli 2019 var omsättningen ca 0,717
MEUR och nettoresultatet -0.088 MEUR. Spelportföljen har totalt över
100 miljoner nerladdningar från främst kvinnor 18-26 år, med
begränsat nedlagda marknadsföringskostnader. Portföljen genererar ca
15 miljoner nedladdningar per år. Vi ser en stor potential att
tillsammans med Tivola och SuperScale att dels öka lönsamheten i
Tivolas befintliga portfölj och dels framgångsrikt lansera de
kommande spel som Tivola har i pipelinen. Med förvärvet av Tivola
kommer vi att genomgå strukturella och organisatoriska förändringar,
som skapar förutsättningar att optimera bolagens respektive starka
sidor för att skapa en stabil och lönsam koncern.

Den andra säsongen av Project Blue Book har premiär 21 januari, 2019
på History. PBB kommer att lanseras i god tid före premiären så att
vi kan finjustera och förbättra spelet för att dra maximal nytta av
marknadsföringsinsatserna kring säsongen. Demografin i Tivolas stora
spelarbas stämmer väl överens med målgruppen för PBB, och med hjälp
av SuperScales förstklassiga analyssystem kan vi optimera och
förbättra engagemanget i Tivolas stora användarbas. Vi kommer att
fokusera på den målgruppen också i framtida produkter.

Under december kommer vi att genomföra den sedan tidigare annonserade
företrädesemissionen. Vi har fått in teckningsförbindelser för 8
miljoner kr, vilket är mycket glädjande. Utöver att tillföra det
kapital som krävs för att slutföra Tivolaförvärvet stärker vi även
balansräkningen, tillför nödvändigt rörelsekapital och sänker den
finansiella risken i Bolaget. Vi hoppas på att så många som möjligt
av våra nuvarande ägare vill vara med och bidra till att ta Bolaget
vidare till nästa nivå. Med det strategiska partneravtalet med
SuperScale och Tivolaförvärvet ser vi goda möjligheter att nå god
lönsamhet under 2020.

För ytterligare information

Don Geyer VD, Three Gates AB Telefon: 0705 - 54 73 33 E-post:
don@threegates.se

Om bolaget

Three Gates AB är ett oberoende spelutvecklingsbolag som grundades
2011. Bolaget producerar såväl egna spel som utvecklar spel och andra
digitala produkter på uppdrag av externa företag. Bolaget har
etablerade samarbeten med starka industripartners och en spännande
produktportfölj med stor potential. Three Gates verkar på den globala
marknaden och distribuerar sina spel världen över och har ett stort
internationellt nätverk. För mer information se: www.threegates.se

Denna information är sådan information som Three Gates AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
(MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons
försorg, för offentliggörande den 21 november 2019 klockan 16:10
CEST.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/three-gates-ab/r/delarsrapport-for-perioden-1...
https://mb.cision.com/Main/14835/2970052/1148268.pdf
https://mb.cision.com/Public/14835/2970052/900f687ad1e6d3eb.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.