Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-12-30

Three Gates AB: Three Gates företrädesemission tecknad till cirka 13,2 MSEK

Three Gates AB ("Three Gates" eller "Bolaget") har genomfört en
företrädesemission av högst 24 622 370 aktier, motsvarande högst
cirka 24,6 MSEK före emissionskostnader, för vilken teckningsperioden
avslutades den 20 december 2019 ("Företrädesemissionen" eller
"Erbjudandet"). Den slutliga sammanställningen av utfallet visar att
5 137 527 aktier, motsvarande cirka 20,9 procent av
Företrädesemissionen, tecknades med stöd av teckningsrätter. Därtill
har teckningsanmälningar motsvarande totalt 8 093 561 aktier
mottagits för teckning utan stöd av teckningsrätter, motsvarande
cirka 32,9 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen
täcktes upp till cirka 8 MSEK av teckningsförbindelser, motsvarande
cirka 32,5 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen är i
och med ovanstående tecknad till cirka 53,7 procent, vilket innebär
att Three Gates tillförs cirka 13,2 MSEK före emissionskostnader.

"Genom emissionen har vi minskat skuldsättningen rejält och tagit ett
viktigt steg mot finansiell stabilitet och lönsamhet. Trots att vi
inte nådde hela vägen i emissionen, så är vi i en avsevärt starkare
sits nu än för några veckor sedan. Parallella diskussioner pågår om
en kompletterande finansiering på ca 500 000 EUR avseende
Tivolaförvärvet. Bolaget är dessutom i flera långt gångna
förhandlingar gällande nya spelprojekt och offentligt stöd, som
beräknas slutföras i början av det kommande året och som tillför
omedelbar likviditet vid positivt utfall. Tillsammans med en
finansiering av Tivolaförvärvet bedömer jag och styrelsen att vi med
hjälp av ett eller två nya avtal kommer att kunna visa att vi har
säkrat 12 månaders fortsatt drift tidigt nästa år", säger Don Geyer,
VD Three Gates AB.

Företrädesemissionen i sammanfattning

Den som på avstämningsdagen den 28 november 2019 var registrerad som
aktieägare i Three Gates ägde rätt att med företräde teckna nya
aktier i Bolaget. För varje befintlig aktie erhölls fem (5)
teckningsrätter. Innehav av en (1) teckningsrätt berättigade till
teckning av en (1) ny aktie till en teckningskurs om 1 SEK per aktie.
Härutöver erbjöds möjlighet att anmäla sig för teckning av aktier
utan stöd av teckningsrätter. Avseende utfallet, vilket redogjorts
för ovan, kommer betalning för tecknade aktier till ett belopp om
cirka 8 MSEK att erläggas genom kvittning av fordringar på Bolaget.

Besked om tilldelning

Besked om tilldelning till de personer som tecknat aktier utan stöd av
teckningsrätter beräknas distribueras den 30 december 2019. Tecknade
och tilldelade aktier ska betalas senast på likviddagen i enlighet
med instruktionerna på avräkningsnotan. Förvaltarregistrerade
aktieägare erhåller besked om tilldelning och betalning i enlighet
med respektive förvaltares rutiner.

Aktier, aktiekapital och utspädning

Genom registreringen hos Bolagsverket av tecknade aktier i
Företrädesemissionen kommer Three Gates aktiekapital att öka med 7
315 794,847 SEK till sammanlagt 10 038 657,96 SEK. Antalet aktier i
Bolaget kommer att öka med 13 231 088 aktier till 18 155 562 aktier.
Således kommer det finnas totalt 18 155 562 aktier i Bolaget efter
registrering av Företrädesemissionen hos Bolagsverket. Utspädningen
för de aktieägare som inte deltagit i Företrädesemissionen kommer att
uppgå till cirka 72,9 procent.

Handel med BTA och omvandling av BTA till aktier

Handel med betalda tecknade aktier ("BTA") pågår fram till dess att
företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket, vilket
beräknas ske i mitten av januari 2020. Omkring sju arbetsdagar
därefter kommer BTA omvandlas till nya aktier.

För ytterligare information

Don Geyer VD, Three Gates AB Telefon: 0705 - 54 73 33 E-post:
don@threegates.se.

Om bolaget

Three Gates AB är ett oberoende spelutvecklingsbolag som grundades
2011. Bolaget producerar såväl egna spel som utvecklar spel och andra
digitala produkter på uppdrag av externa företag. Bolaget har
etablerade samarbeten med starka industripartners och en spännande
produktportfölj med stor potential. Three Gates verkar på den globala
marknaden och distribuerar sina spel världen över och har ett stort
internationellt nätverk. För mer information se: www.threegates.se

Denna information är sådan information som Three Gates AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
(MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons
försorg, för offentliggörande den 30 december 2019 klockan 11:45 CET.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/three-gates-ab/r/three-gates-foretradesemissi...
https://mb.cision.com/Main/14835/2999659/1168395.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.